Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mieszanka proszków
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań własności mechanicznych spieków otrzymanych z mieszanki elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu poddanych mieleniu w młynie kulowym przez okres 60 godzin. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Zastosowano następujące parametry wytwarzania: ciśnienie 35 MPa, temperatura 900 °C, czas 3 minuty. Badania otrzymanych spieków obejmowały: pomiar gęstości, porowatości, twardości i statyczną próbę rozciągania. Dokonano również obserwacji mikrostruktury i przełomów zerwanych próbek przy użyciu elektronowego mikroskopu skaningowego (SEM). Badania prowadzono w celu określenia przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Zbadano wpływ składu chemicznego, warunków procesu wytwarzania na mikrostrukturę i własności mechaniczne wytworzonych spieków.
EN
The paper presents the results of investigations of mechanical properties of sinter obtained from a mixture of elementary iron, copper and nickel powders milled in a ball mill for a period of 60 hours. Sintering was done by hot-pressing technique in graphite matrix. The following manufacturing parameters were used: pressure 35 MPa, temperature 900 °C, time 3 minutes. Investigations of the obtained sinterings included: density, porosity, hardness and static tensile test. Observations were also made of microstructure and fracture surface of broken samples using an electronic scanning electron microscope (SEM). The study was conducted to determine the suitability of manufactured composites for the manufacture of metal-diamond tools. The influence of chemical composition, microstructure and mechanical properties of the produced sinters was investigated.
PL
Przedstawiono wyniki badań własności spieków otrzymanych z mieszanek elementarnych proszków żelaza, miedzi i niklu, poddanych mieleniu w młynie kulowym przez 60 h. Spieki wykonano techniką prasowania na gorąco w grafitowej matrycy. Ich badania obejmowały pomiar gęstości i twardości oraz statyczną próbę rozciągania. Obserwowano również – za pomocą elektronowego mikroskopu skaningowego – mikrostrukturę i przełomy zerwanych próbek. Badania miały na celu określenie przydatności wytworzonych kompozytów do produkcji narzędzi metaliczno-diamentowych. Ich własności porównano z własnościami spieku wyprodukowanego z komercyjnej mieszanki proszków.
EN
The results of studies upon properties of sinter obtained from elementary mixtures of iron, copper and nickel powders have been subjected to grinding in a ball mill for 60 hrs. The sinters have been made by hot-pressing technique in graphite matrix. Their studies included density and hardness measurements and static stretch test. Electron microscope has been also applied to observe the microstructure and breakthroughs of broken samples. The research has been aimed at determining the suitability of manufactured composites for the production of metallic-diamond tools. Their properties have been compared with those of sinter produced from a commercial blend of powders.
PL
Artykuł ma charakter przeglądowy. Przedstawiono w nim, w jaki sposób dobór składu chemicznego mieszanki proszków pozwala kształtować strukturę i właściwości mechaniczne spieków W-Ni-Fe. Wzrost zawartości wolframu, a także stosunku udziałów procentowych Ni/Fe powoduje zmniejszenie plastyczności spieków oraz zwiększenie szybkości wzrostu cząstek wolframu. Stwierdzono natomiast, że przy zawartości ok. 93% W uzyskuje się maksymalną wytrzymałość na rozciąganie spieków ciężkich. Określono także zależność tych właściwości od takich parametrów procesu wytwarzania, jak: skład atmosfery ochronnej, czas i temperatura spiekania, warunki obróbki cieplnej i/lub plastycznej. Zastosowanie jako atmosfery ochronnej wodoru o wysokiej temperaturze punktu rosy powoduje wzrost gęstości oraz właściwości mechanicznych badanych materiałów. Natomiast podwyższenie temperatury spiekania powyżej 1500 stopni Celsjusza wywołuje obniżenie wartości tych parametrów. Również wydłużenie czasu spiekania powyżej 1h powoduje początkowo znaczny spadek zarówno gęstości, jak i właściwości mechanicznych. Ze względu na zastosowanie spieków ciężkich również do produkcji rdzeni pocisków przeciwpancernych dokonano porównania właściwości tych materiałów dla różnych szybkości odkształcania. Stwierdzono, że wraz ze wzrostem szybkości odkształcania rosną właściwości wytrzymałościowe, a maleje plastyczność badanych spieków. Podane informacje mogą ułatwić optymalizację procesu wytwarzania tego rodzaju spieków.
EN
In this article dependence of chemical composition of mixtures of powders on structure and mechanical properties W-Ni-Fe alloys was determined. It was found that increase of tungsten contents and Ni/Fe ratio causes reduction of ductility and increase of growth rate of tungsten particle. There is the maximum of ultimate tensile strength of W-Ni-Fe alloys with content of tungsten 93%. The study also presents relationship between these properties and succeeding parameters of process of production: composition of sintering atmosphere, time and temperature, following heat treatment and plastic working. Using a wet hydrogen atmosphere (with high dew point) causes reduction of porosity and improvement of mechanical properties. With sintering temperature above 1500 degrees centigrade these parameters decrease. If the sintering time is elongated above 1 h also density and mechanical properties of heavy alloys decrease. Tungsten heavy alloys are also used for production of kinetic energy penetrators and so properties for different range of strain rates were compared. It was found that yield and failure strengths increase with increasing strain rate, failure strain decreases with increasing strain rate. This information can help in optimization the production process of such composites.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.