Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 25

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dachówka
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
PL
Ceramika budowlana stanowi jeden z najważniejszych materiałów stosowanych w tradycyjnych technikach budowlanych. Dla zobrazowania zagadnienia w niniejszym artykule omówione zostaną wybrane elementy ceramiki budowlanej z oznaczeniami, które zlokalizowano podczas badań terenowych na obszarze województwa lubuskiego. Szczegółowe zestawienie wyników tych badań zawarte zostanie w odrębnym opracowaniu katalogowym.
8
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 95. Stopnie szczelności pokrycia
PL
W artykule omówiono warunki szczelności pokrycia z dachówek oraz blachodachówek. Określono stopnie szczelności pokrycia. Przedstawiono zagadnienia najniższego zalecanego pochylenia oraz najniższego dopuszczalnego pochylenia dachu określanego dla danego rodzaju pokrycia.
EN
The article discusses the requirements for tightness of tile roof covering and metal roofing tile covering. It also specifies the degrees of confinement of roof coverings and presents the issues of the lowest recommended slope and the lowest admissible slope of a roof, as specified for a given type of covering.
9
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 77. Jak wentylować blachodachówki
PL
W artykule przedstawiono sposoby wentylowania pokryć dachowych z blachodachówki uszczelnianych membranami wstępnego krycia (MWK). Opisano warunki prawidłowego działania MWK i częsty błąd polegający na braku odpowiedniego wlotu i wylotu powietrza. Zaprezentowano sprawdzone metody wykonania okapów zapewniające właściwy dopływ powietrza wentylującego.
EN
The article presents methods used to ventilate roof coverings made of steel roofing tiles, sealed with vapour-permeable initial covering membrane. It describes conditions for proper functioning of the membrane, as well as a frequent mistake consisting in the lack of appropriate air inlet and outlet. It presents proven methods of performing eaves, which ensure appropriate incoming ventilating air flow.
10
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 71. Metoda podwójnego pomiaru dachówek
PL
W artykule przedstawiono metodę rozmierzania połaci dachu i planowania pokrycia, która jest często pomijana przez niewykwalifikowanych dekarzy. Opisano podwójny pomiar, który umożliwia precyzyjne określenie parametrów krycia dachówek. Zaprezentowano również możliwości regulacji wymiarów pokrycia przez odpowiednie zsunięcie lub rozsunięcie dachówek, które wsparte wiedzą dotyczącą jego minimalnych/maksymalnych długości i szerokości pozwalają na niwelowanie nierówności połaci. Artykuł zawiera przykładowe wyliczenia przeprowadzone według opisanej metody.
EN
The article presents the method of measuring roof slopes and planning the roofing, which is often overlooked by unqualified roofers. The double measurement which enables to provide precise parameters of tiling works has been described here. The article also presents the possibilities of adjusting the roofing dimensions by means of joining or drawing aside the roofing-tiles appropriately, which, in addition to the knowledge concerning the mini-mum/maximum lengths and widths of the roofing, enable to level the irregularities of roof slopes. Exemplary calculations conducted in accordance with the described method have alsobeen included here.
11
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 68. Remont z marsylką w tle
PL
Jedną z zalet dachówek, decydującą zresztą o ich popularności, jest ich wymienialność. Dachówki można mianowicie dość łatwo zdjąć z dachu i w razie potrzeby wymienić popsute egzemplarze lub przełożyć całe połacie. Dodatkowym ułatwieniem jest to, że nie ma problemu z ich dostępnością.
PL
Zgodnie z teorią wykonywania dachu w naszej strefie klimatycznej [1, 2] im niższy jest kąt nachylenia dachu, tym większy stopień szczelności musi mieć warstwa wstępnego krycia uszczelniająca pokrycie zasadnicze.
13
Content available remote Wady i uszkodzenia pokryć dachowych z dachówek cementowych
PL
W ostatnich latach nastąpił w Polsce intensywny wzrost popytu na mieszkania i domy jednorodzinne. Popyt ten był zaspokajany w wyniku budowy obiektów mieszkalnych realizowanych w tzw. systemie deweloperskim lub przez inwestorów indywidualnych korzystających z usług niedużych firm budowlanych. Znaczny wzrost inwestycji budowlanych i duże tempo ich realizacji w minionym okresie spowodowały również zwiększenie zapotrzebowania na materiały budowlane. Producenci chcący sprostać wymaganiom rynku skracali do mi.nimum poszczególne etapy produkcji. Przyczyniło się to z pewnością do po.jawienia się na rynku materiałów niskiej jakości i często wykonywanych niezgodnie z założeniami technologicznymi.
14
Content available remote Rynek pokryć dachowych w Polsce. Cz. 1. Dachowi liderzy opinii
PL
Polski rynek pokryć dachowych jest wyraźnie podzielony. Linię podziału stanowi sposób działania służb nadzoru budowlanego. Tam, gdzie nadzór wyraźnie funkcjonuje, działają w miarę normalne mechanizmy rynkowe, sprzyjające zachowaniu określonych standardów jakościowych. W większości wypadków dotyczy to rynku inwestycji i w dużym stopniu budownictwa użyteczności publicznej. Rynek budownictwa indywidualnego podlega natomiast odrębnym mechanizmom, ponieważ tam w większości nadzór budowlany działa tylko formalnie, jego rola ogranicza się do stemplowania wymaganych w procedurze budowlanej dokumentów. Na rzeczywistą kontrolę budowy nikogo i uczestników procesu budowlanego nie stać.
15
PL
Wszyscy producenci dachówek cementowych i ceramicznych oferują dachówki wentylacyjne, które są uzupełnieniem zestawu akcesoriów umożliwiających sprawne wykonanie wlotów i wylotów ze szczelin wentylujących pokrycie lub dach. W ofertach producentów blach profilowanych jest to niestety rzadkość, co utrudnia poprawne wykonanie wielu dachów. Do wykorzystania na takich dachach są jedynie uniwersalne wywietrzniki i kominki wentylacyjne.
16
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 48. Dachówki wentylacyjne - obliczenia
PL
Dachówki wentylacyjne powinno się układać w tych miejscach dachów, gdzie z różnych powodów brakuje wlotu lub wylotu do/ze szczeliny wentylującej pokrycie. W Polsce najczęściej montuje się je pod kalenicami oraz przed i za przeszkodami, takimi jak okna dachowe czy kominy.
17
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 34. Układanie blach dachówkopodobnych (c.d)
PL
W poprzednim artykule o blachodachówkach" próbowałem wykazać, jak ważnym elementem decydującym o poprawnym ułożeniu tego pokrycia są łaty i kontrłaty. Wynika to ze sposobu układania polegającego na mocowaniu tego pokrycia do łat za pomocą wkrętów dziurawiących blachę. O trwałości tak zamocowanego pokrycia w długim okresie eksploatacji dachu decyduje sposób zamontowania wkrętów. To zaś w dużej mierze zależy od jakości łat i w pewnym stopniu kontrłat.
18
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 33. Układanie blach dachówkopodobnych
PL
W Polsce bardzo duża część nowych i wyremontowanych dachów pochyłych pokryta jest blachami profilowanymi. Wśród nich najpopularniejsze są bla-chodachówki. Mimo powszechności stosowania nadal brakuje jednoznacznych zasad ich układania, dlatego niewiele z nich jest ułożonych naprawdę dobrze. Oczywiście, każdą pracę można wykonać poprawnie lub lepiej niż poprawnie. Z tego powodu, że istnieją różne standardy wykonania, obowiązują różne ceny za te same usługi wykonawcze. Podane w artykule zasady są propozycją zmierzającą do naprawy tej sytuacji.
19
Content available remote ABC sztuki dekarskiej. Cz. 21. Szczelność pokryć układanych na łatach
PL
W publikacji poruszono następujące zagadnienia: określenie stopnia szczelności, uwarunkowania występowania wilgoci pod pokryciem, szczelność pokryć dachówkowych i blach profilowanych, a także omówienie stopni odporności na opady.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.