Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  internal defect
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono wyniki nieniszczących badań słupów żelbetowych nowej konstrukcji przemysłowej. Przeprowadzono badania lokalizacji zbrojenia metodami: elektromagnetyczną, ultradźwiękową i radarową oraz badania lokalizacji wad wewnętrznych struktury betonu metodami ultradźwiękową i radarową. Badania metodą ultradźwiękową i radarową umożliwiły wytypowanie miejsc zawierających wady wewnętrzne. Stwierdzono, że metodą tomografii ultradźwiękowej dokładniej wykrywa się wady wewnętrzne niż metodą radarową.
EN
The article presents the results of non-destructive tests of reinforced concrete columns of a new industrial structure. Investigations of the reinforcement location of bay using electromagnetic, ultrasonic and radar methods as well as investigations of the internal defects location with help of ultrasonic and radar methods were carried out. Ultrasonic and radar tests allowed for the selection of places containing internal defects. It was found that the ultrasound tomography method more accurately detects internal defects than the radar method.
EN
The paper presents results of imaging internal defects in silicon-aluminum-molybdenum high-power thyristor structures. Different measuring techniques were used for imaging defects. Non-destructive investigation of structures was performed using scanning acoustic microscopy (SAM) and thermal wave methods (a photoacoustic method with harmonic excitation and an infrared method with induction heating). Destructive investigation was also performed for imaging a cross-section of areas with defects with the help of scanning electron microscopy (SEM). A comparison of images obtained using different measuring methods was presented.
PL
Artykuł prezentuje wyniki obrazowania defektów wewnętrznych w strukturach krzem-aluminium-molibden stosowanych do produkcji tyrystorów dużej mocy. Do obrazowania defektów wykorzystano różne techniki pomiarowe. Badania nieniszczące struktur przeprowadzono przy użyciu skaningowej mikroskopii akustycznej (SAM) oraz metod termofalowych (metody fotoakustycznej z pobudzeniem harmonicznym i metody termowizyjnej z grzaniem indukcyjnym). Wykonano również badania niszczące w celu zobrazowania za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) przekroju obszarów zawierających defekty. Przedstawiono porównanie obrazów otrzymanych różnymi metodami pomiarowymi.
3
Content available remote Dwuetapowa metoda identyfikacji defektów w dynamicznych układach mechanicznych
EN
The paper presents the connected evolutionary and gradient identification of the internal defects in an elastic body under dynamical load. The identification proceeds on the basis of the knowledge about boundary displacements in some sensor points. In the first step the evolutionary algorithm (EA) identifies the number, kind, position and size of internal defects. The fitness function is computed with the help of the pseudo-gaussian fuzzy inference systems (PGFISs). In the second step the gradient method of identification is used to obtain more precise results. The structure of the chromosome and the connection between the EA and the PGFIS is presented. The results of identification in an elastic rectangular under sinusoidal load with internal defects in the form of crack or circular voids are shown.
PL
Badania prowadzono przez okres trzech kolejnych lat tj. 2000-2002. Obejmowały dwie odmiany ziemniaka: Baszta i Irga. Dotyczyły oceny zmian wewnętrznych bulw w wyniku zmiennego nawożenia i uprawy na dwóch różnych glebach. Badano skład chemiczny, wady wewnętrzne typu: rdzawa plamistość miąższu, rdzawa pustowatość serc, ciemne plamy pouszkodzeniowe, mechaniczne uszkodzenia wewnętrzne. Przeanalizowano również wysokość plonu i udział procentowy frakcji powyżej 50 mm. Wpływ czynników doświadczenia na większość badanych cech bulw okazał się istotny. Bulwy duże w większym stopniu ulegały uszkodzeniom mechanicznym i zawierały więcej wad typu rdzawa plamistość miąższu.
EN
The study was carried out for three consecutive years: 2000-2002. It covered two varieties of potato: 'Baszta' and 'Irga'. It deals with an assessment of changes of internal bulbs in result of changing fertilisation and cultivalion on two different types of soil. Chemical content and internal defects including rusty brown spots on parenchyma, brown centre and hollow heart, dark damage-related spots, mechanical internal damages were analysed. The quantity of yield and percentage of fraction above 50 mm were analysed as well. It turned out that those elements had a significant influence on most of analysed bulb qualities. Big bulbs were more prone to mechanical damages and had more defects like rusty spots on parenchyma.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.