Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  średnica przędzy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In this paper an adaptive median filtering denoising algorithm is proposed to measure yarn diameter and its unevenness. Images of nine different yarn samples were captured using one set of a self-developed yarn image acquisition system. Image separation of the background and yarn sections was conducted using a combination of adaptive median filtering, adaptive threshold segmentation and morphological processing. The noise-free yarn image was used for diameter detection of the subsequent yarn image and the discrimination of the yarn unevenness. Experimental results show that the testing data of yarn unevenness detection based on the adaptive median filter denoising algorithm is very consistent with the data using the traditional method. It is proved that the yarn detection method proposed, based on an adaptive median filter denoising algorithm, is feasible. It can be used to calculate yarn diameter accurately and measure yarn unevenness efficiently, so as to determine the quality of yarn appearance objectively.
PL
W artykule zaproponowano algorytm odszumiania z adaptacyjnym filtrem medianowym (AMF) do pomiaru średnicy przędzy i jej nierówności. Obrazy dziewięciu różnych próbek przędzy zostały przechwycone przy użyciu jednego zestawu samodzielnie opracowanego systemu akwizycji obrazów przędzy. Rozdzielenie obrazu tła i odcinków przędzy przeprowadzono przy użyciu kombinacji AMF, adaptacyjnej segmentacji progowej i przetwarzania morfologicznego. Bezszumowy obraz przędzy wykorzystano do wykrywania średnicy przędzy i rozróżnienia nierówności przędzy. Wyniki eksperymentalne pokazały, że dane testowe dotyczące wykrywania nierówności przędzy w oparciu o zaproponowany algorytm miały wysoką zgodność z danymi uzyskanymi przy użyciu tradycyjnej metody. Algorytmu tego można użyć do dokładnego obliczenia średnicy przędzy i skutecznego pomiaru nierówności przędzy, aby obiektywnie określić jakość wyglądu przędzy.
2
Content available remote Dynamic Measurement of Foam-Sized Yarn Properties from Yarn Sequence Images
EN
Unlike the normal sizing method, the foam sizing had been proven to be a low-add-on technology. To investigate the effect of foam sizing, film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate were necessary to evaluate the performances of foam-sized yarns. However, the conventional image analysis of sized-yarn cross sections primarily relied on artificial testing with a low efficiency. This paper proposed a novel dynamic method to measure the sized-yarn properties including film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate based on yarn sequence images captured from a moving yarn. A method of dynamic threshold module was adopted to obtain threshold for segmenting yarns in the sequence images. K-means clustering algorithm was applied to segment pixels of the images into yarn and background. To further remove burrs and noise in the images, two judgment templates were carried out to extract the information of yarn core. The film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate were measured based on the yarn core of each frame in sequence images. In order to compare with the experimental results of the dynamic method, the yarn properties of the same samples were tested by static and artificial testing. Results revealed that the proposed method could efficiently and accurately detect the film thickness, sized-yarn evenness, and size penetration rate.
EN
The article assesses the yarn bulk integrity, yarn surface profile and specific density of yarns. It has been found that the yarn bulk integrity is mainly dependent on the spinning technique used directly affecting the length distribution of fibers in the yarn. In turn, the distribution of fibers in the yarn can have a significant impact on many properties of yarns and fabrics, such as life, dimensional stability of the fabric, the appearance of yarn, yarn strength and coverage of the fabric. This article also characterizes the surface profile of the yarn stating that it can be described by three basic parameters, namely the general appearance of the surface of the yarn, the integrity of the surface and the surface of inequality. The third important factor in characterizing the structural features of the yarn accepted for consideration was its density. The use of linear density to express thinness, tenderness of yarn allows a comfortable and practical characterization of this important feature. All spinning machines used to process the fibers into yarn are based on knowledge of the linear density of the fiber assembly.
EN
Yarn diameter is one of the key knitted fabric parameters, whose accurate determination, however, continues to be a difficult task. The goal of the study presented was to calculate the diameter of dry and wet relaxed yarns with and without incorporated elastane using imageprocessing and -analysis tools implemented in MATLAB. Compared to the images of wet relaxed samples, a much more sophisticated segmentation approach had to be implemented for dry relaxed yarn images due to their weaker yarn-background contrast. The values calculated were compared with those obtained with the conventional yarn thickness determination method developed by Sadikov. Linear correlation between the two techniques was found to be substantial – coefficients of determination for the yarn diameters of the wet and dry relaxed samples were 0.87 and 0.72, respectively. Unlike Sadikov’s method, our newly developed technique calculates yarn core diameter without hairiness.
PL
Średnica przędz jest jednym z podstawowych parametrów dzianin, którego dokładna ocena jest jednak bardzo trudna. Celem przedstawionych badań było obliczenie średnicy suchych i mokrych przędz relaksowanych zawierających i niezawierających włókna elastomerowe. Zastosowano analizę obrazów i narzędzia programu MATLAB. W porównaniu do przędz wilgotnych znacznie trudniejsze było określenie średnic relaksowanych przędz suchych ze względu na znacznie słabszy kontrast w stosunku do tła. Wartości obliczone były porównywane z wartościami uzyskanymi za pomocą konwencjonalnych metod określenia grubości przędz opracowanymi przez Sadikova. Stwierdzono, że korelacje liniowe pomiędzy obydwoma technikami pomiarowymi były satysfakcjonujące. Uzyskano współczynniki korelacji 0.87 dla przędz mokrych i 0.72 dla przędz suchych. W przeciwieństwie do metody Sadikova nasza nowoopracowana technika pozwala na obliczenie średnicy rdzenia przędzy bez włochatości.
5
Content available remote Evaluation of yarn lateral deformation
EN
The article focuses on a new approach for characterization and evaluation of lateral yarn deformation. A small review about theoretical description and measurement possibilities will be introduced. The evaluation of yarn compression will be done by three innovative methods (lateral deformation of yarn between two parallel plates, simulation of binding point of fabric, cross-sectional analysis of real fabric). The analysis of yarn deformation will be carried out for a set of samples in combination of fiber material, yarn count and given fabric structure.
6
Content available remote Relationships Between Yarn Diameter / Diameter Variation and Strength
EN
In this study, relationships between yarn diameter/diameter variation and yarn strength were investigated. For this, we used 100% cotton combed ring yarns of nine types from the same blend which have three yarn counts with three levels of twists, as well as 100% wool worsted yarns of nine types which have nine different yarn counts and twist levels. The findings obtained were evaluated by correlation and regression analyses, and statistically significant correlation coefficients between yarn strength and yarn diameter/diameter variation were found. Furthermore, multiple linear regression models were established to allow the estimation of yarn strength from the other yarn parameters such as yarn diameter, diameter variation, twist, twist variation, capacitive and optical unevenness.
PL
Zbadano zależności pomiędzy średnicą przędzy i jej wahaniami a wytrzymałością. Do badań wzięto następujące rodzaje przędzy: bawełnianą (100%) czesankową przędzę obrączkową, pochodzącą z tej samej partii, ale w 9 wariantach, zróżnicowanych masą liniową (3 warianty); oraz wełnianą (100%) przędzę czesaną o 9 różnych masach liniowych i skrętach. Wyniki badań poddano ocenie za pomocą korelacji i analizy regresyjnej. Znaleziono statystycznie istotne współczynniki korelacji pomiędzy wytrzymałością przędzy a jej średnicą i wahaniami tej średnicy. Uzyskano również szereg liniowych modeli regresji wielokrotnej, które pozwalały na ocenę zależności wytrzymałości przędzy od jej parametrów takich jak: średnica, wahania średnicy, skręt, wahania skrętu i równomierność mierzona metodą optyczną i pojemnościową.
EN
The effect of lap hank, card draft, draft/doublings and drafts at speed frame, ring frame, rotor and air-jet on packing density parameters were analysed using the Taguchi method. The trends of change in packing density with process variables are opposite to those of the yarn diameter and helix angle of the ring, rotor and air-jet yarns studied. The packing density is found to be the highest in air-jet yarn and the lowest in rotor yarn. An increase in draft in the air-jet and a decrease in the rotor spinner increases the packing density of the respective yarns.
8
Content available remote A new electro-mechanical method for measuring yarn thickness
EN
Measuring the thickness of a wire using a micrometer is simple, but textile workers cannot use the same technique. The current report describes a possible method of measuring yarn thickness under lateral force using a range of loads. The effect of twist on thickness and compressibility of yarns is studied.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.