Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: Interactivity and simplicity of navigation make users browse a website, and its usefulness is the main factor which influences the intention of using it to buy a product or service. The aim of the paper was to identify the most frequent project errors that negatively impact the usability of websites of agortourism farms. Design/methodology/approach: The surveys were carried out by the audit method in a set of websites which were grouped according to accepted categories. The audit was based on a heuristic analysis using a control list. Findings: A number of usability problems have been identified in the set of examined websites; however, the most important were the lack of explicit updates or the presentation of outdated information, as well as the dysfunction of forms – contact and inquiry. Zero-category sites are unusable. They are characterised, among others, by no visible updates (or presentation of outdated information), archaic technique of execution, often based on so-called “Frames” (iframes) or tables, as well as imperfect, archaic graphic design. Originality/value: The usefulness of a website (reflected in the design details) goes into the background when it only serves an information and contact function and does not provide advanced functionalities, such as, for example, an accommodation booking form. In the case of agrotourism farms, the most important elements are the thematic graphic design and exhaustive content.
2
Content available An analysis of online consumer shopping behaviour
EN
The objective of the article is to sum up the theoretical basis of the issue, analyse shopping behaviour of consumers on the Internet in terms of applied marketing activities and research the contexts based on selected factors influencing the purchasing behaviour of consumers on the Internet. In the first part of the article, it focuses on the theoretical definition of marketing communication and its various instruments. Other parts of the article focus on the theoretical basis regarding the shopping behaviour of consumers and new online trends in this regard. The research part of this article consists of a quantitative research carried out using an electronic questionnaire and assumptions made based on the previous theoretical analysis. The questions focused on the subjective opinion of the respondents who shop through the Internet under the influence of different marketing factors. Based on these results, the last section of the article outlines proposals and recommendations within the framework of effective online marketing communications with regard to the sale of goods and services on the Internet. In conclusion, the study points out the need to include online activities in the marketing activities of companies and thus reach a wider range of users.
PL
Celem artykułu jest podsumowanie teoretycznych podstaw problemu, analiza zachowań zakupowych konsumentów w Internecie pod kątem stosowanych działań marketingowych oraz badanie kontekstów w oparciu o wybrane czynniki wpływające na zachowania zakupowe konsumentów w Internecie. W pierwszej części artykułu skupiono się na teoretycznej definicji komunikacji marketingowej i jej różnych instrumentów. Inne części artykułu koncentrują się na teoretycznych podstawach dotyczących zachowań zakupowych konsumentów i nowych trendów internetowych w tym zakresie. Część badawcza tego artykułu składa się z badań ilościowych przeprowadzonych za pomocą elektronicznego kwestionariusza i założeń dokonanych na podstawie wcześniejszej analizy teoretycznej. Pytania dotyczyły subiektywnej opinii respondentów, którzy dokonują zakupów w Internecie pod wpływem różnych czynników marketingowych. Na podstawie tych wyników w ostatniej części artykułu przedstawiono propozycje i zalecenia w ramach skutecznej komunikacji marketingowej online w odniesieniu do sprzedaży towarów i usług w Internecie. Podsumowując, badanie wskazuje na potrzebę uwzględnienia działań online w działaniach marketingowych firm, a tym samym dotarcia do szerszego grona użytkowników.
PL
W artykule przedstawiono ocenę jakości witryn internetowych gospodarstw agroturystycznych z Małopolski w oparciu o wybrane miary syntetyczne z grona tzw. ang. SEO-metrics: Trust Rank, Moz Rank, Alexa Rank (ranking Alexa), a także pomiar wydajności witryn.
EN
The article presents quality assessment of websites of the agro-tourism farms from Lesser Poland based on selected synthetic measures from among so-called SEO-metrics: Trust Rank, Moz Rank, Alexa Rank, as well as measurement of the website’s performance
4
PL
Inbound marketing stoi w opozycji do outbound marketingu - tradycyjnego sposobu komunikowania się polegającym na „wypychaniu” informacji, przekazu reklamowego do potencjalnego klienta. Inbound marketing skupia się na działaniach w Internecie umożliwiających klientom odnalezienie interesującego ich przekazu. Potencjalny konsument podąża za zagadnieniami, których poszukuje w sieci, co prowadzi go do nadawcy komunikatu. Idea inbound marketingu polega na podjęciu takich działań w mediasferze, aby potencjalni klienci sami znaleźli to, czego szukają. Inbound marketing łączy elementy marketingu internetowego, które w skuteczny sposób pozwalają wciągnąć klientów w sferę działań marketerów.
EN
Inbound Marketing is opposed to outbound marketing - traditional way of communicating, which is all about "pushing out" information, advertising message to the potential customer. Inbound marketing is focused on activities on the Internet which allow the customers to find the message they are looking for. Internet media are characterized. Strategies of presence in social media are revealed. Non-invasive approach in social media is presented. Credibility and reach of social media media are analyzed. Position of public institutions in social media is discussed.
5
EN
Inbound Marketing is opposed to outbound marketing - traditional way of communicating, which is all about ..pushing out" information, advertising message to the potential customer. Inbound marketing is focused on activities on the Internet, which allow the customers to find the message they are looking for. Internet media are characterized. Strategies of presence in social media are revealed. Non-invasive approach in social media is presented. Credibility and reach of social media media are analyzed. Position of public institutions in social media is discussed.
6
Content available remote Wykorzystanie potencjału wyszukiwarek internetowych w marketingu
PL
Internet, dzięki swojej interaktywności, jest unikatowym medium. Codziennie miliony użytkowników posługują się nim, poszukując produktów, usług, informacji i rozrywki. Badania wykazują, że najpopularniejszym narzędziem służącym do tych poszukiwań są wyszukiwarki intemetowe. Stały się one najważniejszą platformą łączącą konsumenta z oferentem. Nieuwzględnienie ich w działaniach marketingowych stawia pod znakiem zapytania sens posiadania witryny intemetowej. Głównym celem tego artykuhi jest zaprezentowanie nowego podejścia do marketingu on-line. Aby to umożliwić, konieczne było przybliżenie pojęcia search engine marketing (marketingu w wyszukiwarkach intemetowych) ze szczególnym uwzględnieniem search engine optimization (optymalizacji pod kątem wyszukiwarek). Na podstawie danych statystycznych wykazano rosnącą rolę wyszukiwarek intemetowych.
EN
Internet has following characteristics: rangę, availability 24 hours per day, 7 days a week and interactivity. It is uniąue medium. Every day millions of people use Intemet to find solutions and vendors. Research show that search engines arę tools used by majority of Intemet users. Search engines became the most important place Ihat connects customers and vendors. If search engines arę forgotten in marketing activity, having a web service is called into ąuestion. The aim of this paper is to present a new approach to on-line marketing. To do that it is neccessarly to define search e n ginę marketing and search engine optimization. It also shows the growing role of search engines as a place of marketing.
7
Content available remote Marketing internetowy w sektorze B2B w Polsce
PL
W artykule omówiono dostęp do Internetu w polskich przedsiębiorstwach oraz potencjał marketingu internetowego w kanale B2B. Następnie przedstawiono i poddano analizie wyniki badań nt. „Wykorzystanie Internetu w działalności marketingowej przedsiębiorstw", przeprowadzonych w I półroczu br.
EN
The access to the internet in Polish enterprises ant the potential of the internet marketing in B2B channel is discussed in the paper. The results of research on "Use of Internet in marketing activity of enterprises" led in the first half of current year are presented and discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.