Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  code
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article presents the contents and requirements of the AFCEN RCC-CW and ASME Section III codes as well as associated standard specifications concerning parent materials, welding consumables and manufacturing processes, including welding and heat treatment, used in the production of steel parts of nuclear reactor containments.
PL
Omówiono zawartość i wymagania kodów AFCEN RCC-CW i ASME Section III oraz związanych z nimi norm przedmiotowych dotyczących materiałów podstawowych, spoiw oraz wytwarzania, w tym spawania i obróbki cieplnej, stalowych elementów obudowy bezpieczeństwa budynku reaktora jądrowego.
EN
The Sardinas-Patterson's test for codes has contributed many effective testing algorithms to the development of theory of codes, formal languages, etc. However, we will show that a modification of this test proposed in this paper can deduce more effective testing algorithms for codes. As a consequence, we establish a quadratic algorithm that, given as input a regular language X defined by a tuple (ϕ, M, B), where ϕ : A* → M is a monoid morphism saturating X, M is a finite monoid, B Í M, X = ϕ−1(B), decides in time complexity O(n2) whether X is a code, where n = Card(M). Specially, n can be chosen as the finite index of X. A quadratic algorithm for testing of ◊-codes is also established.
EN
The paper deals with coded design of signals of remarkable correlation quality or minimizing of codes with respect to correlation function owing to the best spatially distributed impulses of coded signals. The method based on application of remarkable properties of particular combinatorial structures called "Gold Numerical Rings" (GNR)s, provided to simplify finding the optimal variants for synthesis of the signals is described. Method for coded design of the signals using GNRs, can be well applied in electronic engineering, control systems, telecommunications and radio-engineering.
PL
Referat dotyczy konstruowania sygnałów o dobrej jakości korelacyjnej lub kodów minimalizowanych według funkcji autokorelacji poprzez jak najlepsze rozmieszczenie kolejności impulsów kodowanych sygnałów w przestrzeni. Opisana metoda bazuje na szczególnych właściwościach pewnych rodzajów struktur kombinatorycznych, zwanych "Złotymi Pierścieniami Liczbowymi" (ZPL), pozwalających uprościć poszukiwanie optymalnych wariantów syntezy takich sygnałów. Metoda konstruowania sygnałów za pomocą ZPL może być z powodzeniem stosowana w energoelektronice, układach sterowania, telekomunikacji i radio-inżynierii.
EN
Model introducing the limited conformational sub-space for early-stage intermediate definition for protein folding process presented formerly is verified in respect to the unfolding process treated as reverse process to folding. It was expected to receive the step-wise unfolded structure keeping the structural alphabet. It is shown that as long as the secondary structure is present in the gradually unfolded structures, the codes for structural alphabet are changed for relatively low number of residues. The high temperature molecular dynamics simulations revealed the structures with significantly increased distance versus the limited conformational sub-space and large change of alphabet codes. The test was performed for ubiquitine in 300K, 350K, 400K, 500K, 700K and 1000K. It suggests that the structural codes found for crystal structures can not be treated rigorously to be kept during the folding process simulation. Although some tendencies for structural codes changes are observed suggesting the corrections for the definition of early stage structural forms.
5
Content available remote Propozycja kodu genetycznego osadów środowiska eolicznego
EN
Apermanent trend in the geological studies is coding of lithologic data in order to simplify and shorten its description, and to storage data easily in digital form. The aim of this paper is to propose a lithogenetic code, which as far as it is possible systematizes all found types of aeolian deposits. Therefore, such a code contains not only lithologic data but also explains the deposit origin. Moreover, such a way of description helps out to use it in the POLEOL database. To accept deposition process as a criterion for distinguishing lithologic units in aeolian environment was proposed. Hence, genetic types of deposits can be distinguished, which are related to the following subenvironments: 1) windward subenvironment, in which deposition occurs on the surface exposed to wind action, and depends on wind velocity and ground moisture, and 2) subenvironment of dune lee face, in which deposits are accumulated on the distal slope of dune mostly by gravitational redeposition and/or grain fall on the surfaces sheltered from the wind. Such a systematization of the deposit units gives a possibility of making palaeogeographic reconstructions including determining: a) wind conditions, b) morphometric and dynamic features of forms, c) after further studies and collecting of greater number of data-lithotype features of the genetic types of dunes.
6
Content available remote The coding of manufacturing system objects inside the new software application
EN
The article deals with the creation of the codes of manufacturing system objects inside of the new software application product for the little and medium-sized plants, developed at the Technical University of Kośice, Faculty of Manufacturing Technologies, with the seat in Presov. It enables computer aided process planning in several versions, the multivariant creation of process plans with the optimization according to the selected criteria, the creation of technological documentation and NC programs on the basis of hybrid approach, obtain production data holding and its processing with time and cost manufacturing savings. The results presented in the article are used in authors workplace conditions and they originate with the direct supporting of Ministry of Education VEGA ć. 1/0558/08.
PL
Artykuł dotyczy tworzenia kodów obiektów systemu wytwarzania z wykorzystaniem nowego oprogramowania, przeznaczonego dla małych i średnich przedsiębiorstw, opracowanego na Wydziale Technologii Wytwarzania Uniwersytetu Technicznego w Koszycach z siedzibą w Preszo-wie. Oprogramowanie to pozwala na komputerowe wspomaganie projektowania procesów technologicznych w kilku wersjach i wielowariantowe tworzenie procesów technologicznych z optymalizacją stosownie do wybranych kryteriów. Ponadto można tworzyć dokumenty technologiczne oraz programy na obrabiarki sterowane numerycznie na podstawie hybrydowego podejścia, a także pozyskiwać dane produkcyjne i je przetwarzać z uwzględnieniem minimalizacji czasu i kosztów. Wyniki przedstawione w artykule są wykorzystywane w praktyce. Badania były realizowane dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji Republiki Słowackiej - numer projektu 1/0558/08.
7
EN
Global Navigation Satellite Systems (GNSS) have an endless number of applications in industry, science, military, transportation and recreation & sports. Two systems are currently in operation namely GPS (the USA Global Positioning System) and GLONASS (the Russian GLObal NAvigation Satellite System), and a third is planned, the European satellite navigation system GALILEO. The potential performance improvements achievable through combining these systems could be significant and expectations are high. The need is inevitable to explore the future of positioning from different nominal constellations. In this research paper, Bernese 5.0 software could be modified to simulate and process GNSS observations from three different constellations (GPS, Glonass and Galileo) using different combinations. This study presents results of code single point positioning for five stations using the three constellations and different combinations.
8
Content available remote Fast Solutions for DNA Code Words Test
EN
An essential part of any DNA computation is to encode data on DNA strands. Performing such computation we must be sure that no undesirable hybridization will occur. The aim of this paper is to present algorithms which can test if a given set of code words satisfies certain coding and involutory properties, as it is necessary to prevent undesirable DNA strands interactions. These algorithms are based on the theory of codes and pattern matching methods. If we denote by m sum of the lengths of words in a given set, then all presented algorithms can be realized with O(m2) complexity both for time and space.
PL
Artykuł został opracowany na bazie licznych dokumentów przekazanych do Międzynarodowej Komisji Elektrotechnicznej (IEC) przez ESF – Vienna – Electrical Safety w Austrii, opracowanych przez zespół pod kierownictwem prof. Gottfrieda Biegelmeiera i stanowiących propozycje podstawowych zmian i uzupełnień w zakresie przepisów ochrony przeciwporażeniowej. Przy pisaniu artykułu wzięto pod uwagę również najnowsze osiągnięcia z zakresu elektropatofzjologii, nauki o bezpieczeństwie i praktyki eksploatacyjnej [1÷6].
PL
Artykuł jest kontynuacją części 1 zamieszczonej w 4 numerze "elktro.info". Przedstawia planowane zmiany w zakresie ochrony przeciwporażeniowej i stanowi kwintesencję prac prowadzonych w Austrii przez zespół prof. G. Biegelmeiera - wybitnego specjalisty w zakresie ochrony przeciwporażeniowej ludzi i zwierząt.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.