Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Easy tunable oscillator based on current amplifier and diamond transistors with buffers is presented in the paper. Electronic adjusting of oscillation frequency is easy possible due to controllable current gain of used current amplifier. All capacitors of the oscillator are grounded. The characteristic equation, condition of the oscillation and parasitic influences of real active components are discussed. It is possible to verify the function of the circuit using commercially available devices what is strong advantage. The verification of functionality was provided by simulations and laboratory experiments.
PL
Zaprezentowano łatwo strojony generator bazujący na wzmacniaczu prądu I tranzystorach diamentowych. Ustawianie wybranej częstotliwości jest łatwe dzięki kontrolowanemu wzmocnieniu prądu. Wszystkie kondensatory układu są uziemione. Przedyskutowano równanie charakterystyczne, warunki oscylacji i wpływy pasożytnicze. Przeprowadzono symulacje oraz testy laboratoryjne.
EN
The several novel structures of the chaotic oscillators with piecewise-linear vector field are derived and verified. For the synthesis of the linear part of the circuit the so-called simulated annealing method is utilized. For the rapid calculation of the fitness function the circuit simulator Hspice is used. Starting with the given mathematical model, namely the eigenvalues for each state space region, the final circuits consist of parallel connection of idealized nonlinear resistor and higher-order linear admittance.
PL
Przedstawiono kilka nowych chaotycznych generatorów w częściowo liniowym wektorem pola. Do syntezy części liniowej obwodu wykorzystano metodę symulowanego wyżarzania. Do szybkich obliczeń funkcji sprawności użyto symulatora Hspice. Startując od modelu matematycznego wartości własne dla każdego regionu składają się z równoległych połączeń idealizowanych rezystorów nieliniowych i admitancji wyższego rzędu.
EN
An useful modification of well known signal flow graph technique for the circuit synthesis is described in this paper in order to obtain the filters working in the current mode, with maximally variable parameters, namely characteristic frequency, quality factor, bandwidth and basic gain. Procedure is based on reciprocal conversion of the branch variables (V→I and I→V) with the adjustable conversion constants. The obtained structures are discussed in detail and then is described an example of current-mode multifunctional RC active biquadratic filter, what is today very popular analogue application. Theoretic assumptions are supported by experimental results using modern functional blocks CC II(-).
PL
Opisano metodę analizy grafów przepływowych do projektowania filtrów pracujących w trybie prądowym z uwzględnieniem charakterystyki częstotliwościowej, współczynnika jakości, pasma I wzmocnienia. Procedura bazuje na odwrotnej konwersji zmiennych. Otrzymaną strukturę filtru przedyskutowano na przykładzie wielofunkcyjnego filtru RC w trybie prądowym. Analiza teoretyczna poparta jest wynikami.
EN
In this paper the optimization methods to reduce undesirable effects in time-domain pre-emphasis techniques are described. In the first case the application of data-dependent method for pulse-width modulated (PWM) pre-emphasis to reduce additional jitter at output data stream is shown. Consequently, new signaling scheme based on using of raised cosine approximation to crosstalk reduction is proposed and analyzed. The time-domain pre-distortion method provides an alternative to FIR (finite impulse response) pre-emphasis with advantages in the light of developments in modern CMOS scaling. The PWM pre-emphasis method is able to compensate higher channel losses than the conventional FIR method. However additional high-frequency noise which is typical for strong amount of PWM pre-emphasis can caused system crosstalk susceptibility. Our research is primary focused on optimization of the conventional PWM scheme to reduce harmonic high frequency component. It can be solution for system where near-end crosstalk is problem. Finally, simulation results in MathCAD and Agilent ADS environment are shown.
EN
The paper deals with the universal active filter design in current mode based on diamond transistors is presented. Circuit has abilities to work in high frequency range and adjustable features. All types of second order transfer functions are available. Theoretical assumptions are supported by simulation results in PSpice and by laboratory measurements. Impact of real substantial non-idealities caused by real active elements is discussed.
PL
Artykuł omawia projekt wielofunkcyjnego filtru drugiego rzędu pracującego w trybie prądowym, elektronicznie strojonego, zbudowanego z wykorzystaniem komercyjnych układów konwejerów prądowych. W projekcie wykorzystana jest sprzężona transformacja pomiędzy trybem napięciowym i prądowym. Ponadto artykuł omawia proces strojenia filtru i prezentuje wyniki analizy wrażliwościowej. Dodatkowa modyfikacja umożliwia niezależne ustalanie częstotliwości rezonansowej, dobroci oraz wzmocnienia. Rozważania teoretyczne i wyniki symulacji poparte są pomiarami.
EN
Paper deals with current mode multifunctional second order electronically tunable filter in current mode using commercially available current conveyors. Proposed multifunctional second order filter is based on the adjoint VM - CM transformation. Tuning, sensitivities and tolerance analysis are discussed. Modification for independent adjusting of characteristic frequency, quality factor and gain is easy provided. Theoretical results and simulations are compared with experimental measurement.
EN
The paper describes the method of circuit synthesis using the admittance network modification programmed in MATLAB. The principle of the described algorithm is based on the substitution of all the possible combinations of limit admittances values (zero, infinitive) to the characteristic equation of the input circuit structure. The method is in detail described, and an example of the synthesized circuit is presented.
PL
Artykuł opisuje metodę syntezy obwodów poprzez modyfikacje sieci admitancyjnych w środowisku Matlab. Zaproponowany algorytm jest oparty na analizie i podstawianiu wszystkich możliwych kombinacji wartości granicznych admitancji (zero, nieskończoność) w równaniu charakterystycznym struktury wyjściowej. Metoda ta została szczegółowo przedstawiona na praktycznym przykładzie syntezy obwodu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.