Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  communication links
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono badania i ich wyniki prowadzone w ramach transgranicznego projektu „Edu2Work” – „Współpraca między szkołami i instytucjami publicznymi na granicy czesko-polskiej w zakresie edukacji to większe szanse na rynku pracy”, realizowanego w okresie od 2013 do 2015 r. Obszar badań obejmował po stronie Republiki Czeskiej okres Jesenik i Bruntal oraz po stronie polskiej powiat nyski i prudnicki. Projekt zrealizowano w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczypospolita Polska 2007–2013, realizowanego przez Katedrę Geografi i Wydziału Przyrodniczego na Uniwersytecie Palackého w Ołomuńcu i Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, przy którym w charakterze ekspertów pracowali autorzy artykułu. Praca architektów, przy udziale studentów wydziałów architektury i geografi i, ukierunkowana była na badanie procesów zachodzących na pograniczu w sześciu tematach problemowych: edukacji, turystyki, transportu, sieciowania (tu: tworzenia i zagęszczania sieci łączności wszelkiej i koordynowanego współdziałania), przedsiębiorczości oraz przestrzeni i środowiska. W artykule przedstawiono przykłady działań w przestrzeni transgranicznej zwiększających integrację społeczeństw. Efektem były propozycje konkretnych rozwiązań aktywacji sieci powiązań komunikacyjnych, w których m.in. miejsca węzłowe rozumiane jako punkty przesiadkowe, w przestrzeni pogranicza powinny stanowić bazę dla rozwiązywania socjoekonomicznych i kulturowych problemów regionu.
EN
This article discusses the value and integration role of a node-based architecture – the „node of the city”2. These buildings can be divided into two types: new buildings (constructed in the last decades) and historic ones – existing in historical nodes for years. These are, for the most part, public utility facilities, often hosting cultural institutions – philharmonic, opera, art institute. In addition to the basic function of the program, they play an integrating role – both spatially and socially. Many of them are dominant in their surroundings, and are often the showpieces of their cities. The article discusses both types mentioned above: contemporary and historical. Selected examples of particularly interesting new cultural facilities located in the nodes of Oslo, Hamburg and Amsterdam, whose infl uence on the city was positive and clear. In the fi eld of historic buildings special attention was paid to the Potocki Palace – the most important node of the town Radzyń Podlaski, which by way of revitalization regains its integrating function.
PL
W artykule omówiona została problematyka organizacji przewozów zbiorowych w obrębie aglomeracji szczecińskiej.Analizę przeprowadzono na tereniegminy Dobraznajdującej sięw środkowej części powiatu polickiego w bezpośrednim sąsiedztwie granicy polsko-niemieckiej. W ostatnich latach gmina zyskuje na atrakcyjności i jest chętnie zaludniania, wynika to m.in. z dużej dostępności gruntów pod zabudowę jednorodzinną i niewielkiej odległości od centrum Szczecina (ok. 14 km). Celem artykułu było dokonanie analizy wybranych połączeń komunikacyjnych w gminie Dobra. Badania przeprowadzono m.in. w oparciu o zebrane dane obejmująceliczbę pasażerów korzystających z nowo otwartych dziennych linii autobusowych nr 105, 108 (trasa nr 5) oraz 121.
EN
The paper discusses the issues of organization of collective transport within the Szczecin agglomeration.The analysis was conducted in the area of the Dobra commune, situated in the central part of the Police district, adjacent to the Polish–German border.In the recent years, the commune is becoming more and more attractive and has been attracting new inhabitants. This is due, among other reasons, to the high availability of land intended for detached houses and the proximity of the Szczecin city centre (approx. 14 km). The objective of the paper was to analyse selected transport connections in the Dobra commune. Studies were carried out, inter alia, on the basis of collected data, including the number of passengers using newly open daytime bus services No. 105, No. 108 (line No. 5) and No. 121.
PL
Coraz częściej w zakładach przemysłowych preferowane są rozwiązania systemów informatycznych „pod klucz” dla zaspokojenia potrzeb użytkowników wszystkich kategorii, od operatorów procesów technologicznych zaczynając na funkcjach dla kierownictwa i nadzoru kończąc. Bez sprawnych, szybkich systemów komunikacyjnych, opartych na preferowanych standardach i markowym sprzęcie oraz opracowanych w Instytucie mechanizmach unifikujących różnorodne komponenty spotykane w instalacjach obiektowych, realizacja kompleksowych systemów „pod klucz” byłaby niemożliwa. Z założenia System Automatyki MASTER, na każdym jego poziomie organizacyjnym, może współpracować z dowolnymi innymi systemami informatycznymi, zapewniając przy tym przejrzyste rozwiązania konfiguracyjne.
EN
Solutions basing on “turnkey” information systems are more and more frequently applied in industrial plants with the aim to meet the needs of all users’ categories starting with technological process operators and ending with supervision and managing staff. Without efficient and fast operating communication systems, based on preferred standards and branded equipment as well as on the elaborated in the Institute mechanisms unifying various components which can be met in object installations, the “turnkey” realization of complex systems would be impossible. Assumed is that the MASTER Automation System can cooperate, on its every organizational level, with any other information system ensuring at the same time the transparent configuration solutions.
PL
Omówiono moduły automatyki zabezpieczeniowej serii Ex-mBEL, obsługujące obiekty energetyczne o wysokim stopniu zautomatyzowania, a szczególnie ich sposoby komunikacji.
EN
The paper presents series Ex-mBEL protection automatics modules operating power facilities automated to high degree, especially their mode of communication.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.