Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  modern logistics
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The terminology and conceptual apparatus of modern logistics as a scientific discipline is far from being shaped. Researches and developers of legislative and norm-setting documents are obliged to use their own or barrowed terminology, in both case not shared ubiquitously. Consequently, the interpretations even of basic concepts differ significantly. In particular, there exists an academic and practical point of view that refuse the right for existence of the term “transportation logistics”. This clause is explained by the proclaimed omnipresence and universality of logistics, which has in its operational glossary the term “transportation”, treated as a local, subordinated and thus secondary function. This paper tries to set a decisive rule to distinguish between general logistics and transportation logistics, arguing that these two disciplines are well separated by the objects and methodology, knowledge and activities. In transportation logistics defined this way the authors examine two principal components of the transportation processes, storage (warehousing) and movement (shipping). This consideration lead to conclusions that the classical mathematical toolkit is not fitted for the design and management of modern global supply chains.
EN
In this paper, some aspects of modern logistics related to the Internet of Things technology were studied. Internet of Things can overcome shortcomings of some areas of logistics, for example monitoring, production management, efficiency of logistics operations, information, exchange and communication, modeling supply chains, intelligent information collection and security. This paper describes some principles and characteristics of Internet of Things, and briefly discusses the application of it in modern logistics. Logistics has come to a new stage with the development of Internet of Things technology. The current application areas and future prospects of this technology are analyzed in this paper. Difficulties encountered in the implementation show that the IoT technology needed to be further improved. However, despite many difficulties, experts believe that the key are not problems of costs, standards and techniques, but the formation of a profitable business model in the logistics industry.
3
Content available Logistician’s career in the twenty-first century
EN
Logistics today has a special importance in the success of any company. Logistics has a major impact on any economy. It is of particular importance for the survival of human beings having a major impact on the quality of life. Logistics affects our success in all areas. Without logistics any process of adding value can not be conceived. Under these conditions, the labour market demand for logisticians at all levels is excellent. Permanent increase in the importance of specific logistics activities lead to considering career in this area as very attractive. Depending on the size of the company, logistician’s responsibility will bind to one or more logistics functions. Nowadays, the logistician can be viewed as a facilitator of trade and doing business.
PL
Logistyka w dzisiejszych czasach ma szczególne znaczenie dla sukcesu każdej firmy. Logistyka ma duży wpływ na każdą gospodarkę. Ma ona szczególne znaczenie dla przetrwania istot ludzkich mając zasadniczy wpływ na jakość życia. Logistyka wpływa na nasze sukcesy we wszystkich dziedzinach. Bez logistyki żaden proces dodawania wartości nie może być powzięty. Zgodnie z tymi warunkami zapotrzebowanie rynku pracy na logistyków na wszystkich poziomach jest ogromne. Stały wzrost znaczenia poszczególnych działań logistycznych prowadzi do postrzegania kariery w tej dziedzinie jako bardzo atrakcyjną. W zależności od wielkości firmy odpowiedzialność logistyka będzie wiązać się z jedną lub większą ilością funkcji logistycznych. Obecnie logistyk może być postrzegany jako podmiot ułatwiający handel i prowadzenie działalności gospodarczej.
5
Content available remote E-logistyka czy m-logistyka?
PL
Współczesna logistyka w szerokim zakresie stosuje najnowsze technologie informacyjne. To już nie tylko wyzwanie, ale wręcz konieczność wynikająca z globalizacji gospodarki, coraz większej konkurencyjności i potrzeby sprostania rosnącym, zindywidualizowanym oczekiwaniom klientów. Jednocześnie logistyka staje się coraz bardziej mobilna, przez wdrażanie rozmaitych bezprzewodowych urządzeń telekomunikacyjnych, umożliwiających prowadzenie biznesu niemal wszędzie i w praktyce - w ruchu. W artykule przedstawiono najpierw istotę i specyfikę elektronicznej logistyki (e-logistyki), następnie jej rozszerzenia funkcjonalne, oferowane przez technologie mobilne, a na zakończenie - główne zalety tak rozumianej nowoczesnej logistyki.
EN
Modern logistics in a wide range uses the latest information technologies. This is not only a challenge, but even the necessity implied by economic globalization, more and more competitive market and the need to meet growing and more individualized customer expectations. At the same time logistics is becoming more mobile, by implementing a variety of wireless telecommunications equipment, enabling to run the business almost anywhere and in practice - on the go. The article presents, firstly, the nature and specificity of electronic logistics (e-logistics), then the functional enhancements offered by mobile technologies, and finally - the main advantages of so understood modern logistics.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.