Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  coupled field
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono model matematyczny i numeryczny procesu indukcyjnego hartowania stali. W modelu uwzględniono wzajemne wpływy pól elektromagnetycznego i cieplnego oraz wpływ pola temperatury na przemiany fazowe w stali. Pole elektromagnetyczne obliczono na podstawie równań Maxwella biorąc pod uwagę zmiany konduktywności i przenikalności magnetycznej materiału w czasie procesu. Pole temperatury określono na podstawie równań Fouriera-Kirchhoffa. Udział poszczególnych struktur w czasie nagrzewania i chłodzenia wyznaczono na podstawie wykresów CTPi. Wzajemne wpływy pola temperatury i przemian fazowych rozważono stosując zasadę addytywności i wzory Avramiego do transformacji dyfuzyjnych, natomiast empiryczny wzór Koistinena i Marburgera został użyty do obliczenia transformacji martenzytycznej.
EN
The paper presents a mathematical and numerical models of the induction hardening process of steel. The model takes into account the mutual influence of electromagnetic and thermal fields and the influence of the temperature field on phase changes in steel. The electromagnetic field was calculated on the basis of Maxwell's equations taking into account the changes in conductivity and magnetic permeability of the material during the process. The temperature field was determined on the basis of Fourier-Kirchhoff's equations. The fractions of phases created during the phase transformations were calculated by use of TTT-heating and TTT- cooling diagrams. The coupled effects of temperature field and phase transformations were considered by applying the additivity principle and Avrami formulae for diffusion transformations while the Koistinen and Marburger empirical formula was used to calculate the martensite transformation.
2
Content available remote Hartowanie indukcyjne elementów płaskich metodą przelotową
PL
Przedmiotem pracy jest analiza numeryczna procesu hartowania indukcyjnego stali. Opracowano model matematyczny i numeryczny procesu hartowania indukcyjnego, w którym uwzględniono wzajemne wpływy zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych oraz wpływ pola temperatury na przemiany fazowe. Pole elektromagnetyczne obliczono opierając się na równaniach Maxwella, biorąc pod uwagę zmianę konduktywności i przenikalności magnetycznej materiału w czasie trwania procesu hartowania. Udział poszczególnych struktur w czasie nagrzewania i chłodzenia wyznaczono na podstawie wykresów CTPi i równań Avramiego, Koistinena i Marburgera.
EN
The subject of the paper is the process of steel induction hardening. There were made: a mathematical and numerical models of the induction hardening in which there were considered interactions of electromagnetic and thermal effects and the influence of thermal field on phase transformations and structural changes in the hardened element. The electromagnetic field was computed based on Maxwell equations, considering changes of material conductivity and magnetic permeability during the hardening process. The fractions of the particular structures in the proces of heating and cooling were computed on the grounds of TTT graphs and equations of Avrami, Koistinen and Marburger.
EN
This paper describes a numerical approach to eddy currents calculation in metal partition wall of medium voltage cell and its application on thermal analysis. Changed thermal properties of the metal partition wall are a consequence of induced eddy currents, which affect Joule losses of the medium voltage cell. Eddy current density results are obtained from previous calculations and applied to thermal analysis model. This research presents a coupled problem of eddy currents phenomena through a thermal field observation. Both analyses are based on finite element method.
PL
W artykule opisano podeście numeryczne podejście do wyznaczania prądów wirowych w metalowych ścianach komór rozdzielczych średniego napięcia. Zmienne właściwości cieplne w ścianach rozdzielni są konsekwencją zaindukowanych prądów wirowych, powodujących wydzielanie się ciepła. Wartości gęstości prądów wirowych są wyznaczone uprzednio a w tej pracy wykorzystane jako energii. Analizę przeprowadzono metodą elementów skończonych.
EN
The paper deals with numerical solution of electromagnetic-thermo-mechanical transient associated with levitation heating of a nonferromagnetic sphere in harmonic electromagnetic field. lnvestigated is the period during which the body gets from the starting position to the final levitating position in the inductor that is, however, influenced by its next heating. The problem is solved in quasi-coupled formulation. Theoretical considerations are illustrated on an example whose results are discussed.
PL
W pracy przedstawiono numeryczną symulację pól: elektromagnetycznego i temperatury oraz procesów mechanicznych występujących w czasie lewitacji sfery nie-ferromagnetycznej w harmonicznym polu elektromagnetycznym. Badaniom podlega proces podnoszenia ciała z położenia początkowego do momentu wejścia w lewitację. Uwzględniono słabe sprzężenie analizowanych pól. Przedstawiono i przedyskutowano wyniki eksperymentów numerycznych.
PL
Nagrzewanie urządzeń elektrycznych jest ważnym problemem przy ich konstruowaniu i eksploatacji. Przy nagrzewaniu istotną rolę odgrywa sprzężenie pola elektromagnetycznego z polem termicznym. Jest to szczególnie ważne wówczas, gdy rozkłady tych pól są niejednorodne. W pracy przedstawiono wyniki analizy nagrzewania trzech różnych elementów urządzeń elektrycznych. Przedstawiono wyniki symulacji komputerowych. Pokazano, jaką rolę odgrywa sprzężenie obydwu pól. Obliczenia wykonano w programie FLUX.
EN
Warming of elements of electric devices is most important problem both at constructing as exploitation of this devices. At warming, coupling of electromagnetic field and thermal field plays essential role. This is particularly essential at heterogeneous distribution of this fields. In paper, three objects were analysed, in which electromagnetic field is harmonic. Results of numeric simulation of warming of this objects were presented at regard and omission of coupling fields. Calculation was made in programme FLUX.
6
Content available remote Two-dimensional coupled field / circuit analysis of a converter system
EN
The method presented in this paper is based on the incomplete coupling of circuit and field models for the simulation of electromagnetic fields in a transformer, which provides power to the converter system during different modes of operation and failures. With this method the coefficient matrix remains symmetric and banded and circuit and field equations are solved simultaneously.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.