Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 16

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  urządzenie przeciwpożarowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Specjaliści, którzy choć trochę zetknęli się z analizą ryzyka, doskonale zdają sobie sprawę z faktu, że poważne awarie zostały wywołane czynnikami, które z pozoru wydawały się mało istotne, przez co zostały zbagatelizowane. Pracując jako inspektor jednostki certyfikującej Instytutu Techniki Budowlanej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej, miałem okazję być zaangażowanym w pomoc w rozstrzyganiu wielu sporów, w tym również rozgrywek pomiędzy ubezpieczycielem a podmiotem objętym ochroną ubezpieczeniową.
PL
W poprzedniej części przedstawiłem uzasadnienie, że brak zagwarantowania dopływu powietrza powoduje, iż system oddymiania jest nieskuteczny, a w sytuacji oddymiania mechanicznego może doprowadzić do stworzenia poważnego zagrożenia, a nawet do katastrofy budowlanej. Zastosowanie do zasilania napędu bramy UPS-ów bez znaku CNBOP-PIB i Świadectwa Dopuszczenia wydanego przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP-PIB) jest poważnym błędem. Stosowanie zasilacza ze Świadectwem Dopuszczenia to formalny warunek konieczny, ale czy wystarczający?
PL
Od czasu, gdy przeciwpożarowy wyłącznik prądu trafił do przepisów techniczno-budowlanych i zyskał status urządzenia przeciwpożarowego, skutecznie sieje zamęt w umysłach projektantów, rzeczoznawców ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, inwestorów i przedstawicieli organów kontrolnych. W artykule przedstawiono podstawowe wymagania, jakie powinien spełnić przeciwpożarowy wyłącznik prądu, określono cel jego stosowania oraz działanie z zasilaniem awaryjnym.
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
EN
Legal regulations on the Polish construction market related to the application of UPS in the supply systems of fire-fighting equipment. Review of the standards, the EU legislation and the applicable local laws and regulations.
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
PL
Regulacje prawne na polskim rynku budowlanym związane z wykorzystaniem zasilaczy UPS w układach zasilania urządzeń przeciwpożarowych. Przegląd norm, ustawodawstwa UE oraz obowiązujących lokalnych ustaw i rozporządzeń.
EN
Legal regulations on the Polish construction market related to the application of UPS in the supply systems of fire-fighting equipment. Review of the standards, the EU legislation and the applicable local laws and regulations.
PL
W artykule zostały przedstawione zagadnienia związane ze stosowaniem źródeł zasilania w warunkach normalnych oraz ich adaptacją do zasilania budynku w warunkach pożaru. Poruszona została również problematyka ochrony przeciwporażeniowej dopuszczonej do stosowania w instalacjach przeciwpożarowych oraz zagrożeń stwarzanych przez akumulatory stosowane jako źródła zasilania rezerwowego z uwagi na ważność tych zagadnień w ogólnym rozumieniu bezpieczeństwa. Zwrócona została również uwaga na skutki wywoływane przez temperaturę pożaru w zakresie wzrostu rezystancji przewodów zasilających, która przekłada się na niepoprawną pracę zasilanych odbiorników oraz warunki ochrony przeciwporażeniowej.
PL
W tej części artykułu prezentujemy metodykę projektowania ochrony przeciwporażeniowej oraz zagrożenia stwarzane przez gazy wydzielane przez baterie akumulatorów wraz ze sposobami ich neutralizacji.
PL
Artykuł przedstawia wykładnię przepisów budowlanych dotyczących oświetlenia awaryjnego oraz problem dobrowolności stosowania norm w konfrontacji z realiami, a także omawia normę PN-EN 1838:2005P.
PL
W artykule zidentyfikowano podstawowe regulacje prawne i etapy oceny zgodności dla urządzeń przeciwpożarowych, które w zależności od ich budowy i przeznaczenia podlegają konkretnym przepisom prawa. Ponadto na wybranych przykładach podano najczęściej popełniane błędy w interpretacji oznakowania CE wyrobów budowlanych oraz dokumentów takich jak aprobata techniczna i certyfikat. Artykuł przedstawia wybrane informacje o nadchodzących zmianach w prawie w zakresie zastąpienia aprobat technicznych krajowymi ocenami technicznymi.
EN
The article identified the basic regulations and conformity assessment stages for fire protection equipment, which, depending on their design and purpose are subject to specific laws. In addition, selected examples illustrate the most common mistakes in the interpretation of the CE marking of construction products and documents such as technical approval and certification. The article presents selected information about the upcoming changes in the law regarding the replacement of the technical approvals by national technical assement.
12
Content available remote Kompatybilność elektromagnetyczna w urządzeniach przeciwpożarowych
PL
W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w obszarze bezpieczeństwa pożarowego oraz metodologię prowadzenia badań EMC w obszarze elementów automatyki pożarowej z uwzględnieniem wieloletniej praktyki Laboratorium Badań Ogniowych działającym przy Instytucie Techniki Budowalnej. Zaprezentowano także potencjalne zagrożenia wynikające z niepoprawnej kompatybilności elektromagnetycznej.
EN
This paper presents some basic view on the issue of electro-magnetic compatibility in fire safety automation, methodology for performing EMC tests, also with commentary based on long experience of Fire Testing Laboratory (ITB) in this field. Article also presents some hazards connected to invalid EMC.
15
Content available remote Wymagania dotyczące bezpieczeństwa obiektów widowiskowych
PL
Artykuł zawiera wytyczne dla projektantów sterowania urządzeniami przeciwpożarowymi.
EN
The article contains outlines for designers of fire protection equipment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.