Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metal acetyloacetonates
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Nanostrukturalne powłoki na szkle otrzymywane metodą pirolizy
PL
W artykule omówiono podstawy procesu powlekania szkła na gorąco metodą pirolizy i przedstawiono wyniki wykorzystania tej metody do opracowania przemysłowej technologii otrzymywania cienkich warstw o charakterze nanostrukturalnym z tlenków odpowiednich metali na wyrobach ze szkła opakowaniowego, bezpośrednio w linii ich formowania. W opracowanej technologii w charakterze medium powłokotwórczego zastosowano drobno zdyspergowane roztwory soli kompleksowych w postaci acetyloacetonianów metali jako prekursorów powłok z tlenków metali. Pirolityczny rozkład tych związków następuje w kontakcie z gorącą powierzchnią szkła, dzięki czemu występuje związanie powłoki z podłożem w sposób trwały w wyniku wytworzenia wiązań chemicznych pomiędzy powierzchnią szkła i warstwą powłoki. Uzyskane w ten sposób powłoki są odporne na działanie czynników atmosferycznych i podwyższają odporność powierzchni wyrobów na zarysowanie dzięki zmniejszaniu tarcia. Powłoki z tlenków metali pozwalają nadać wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne, a także barwę i walory dekoracyjne oraz dodatkowo przyczynić się do zwiększenia odporności ich powierzchni.
EN
The bases of the hot coating process of glass involving pyrolysis are described in the paper, and the results of the usage of this method for the development of industrial technology of manufacturing of nanostructured thin oxide coatings on glass package products directly in the glass formation line are shown. Fine dispersions of coordination complexes in the form of metal acetylacetones were used as precursors of metal oxide coatings in the developed technology. The pyrolytic decomposition of those compounds appears on a hot glass surface giving a durable joint between the coating and the glass substrate as a result of chemical bonding within the interface. The manufactured coatings were resistant to the action of atmospheric agents, and they improved the scratch resistance of products due to decreased friction. The metal oxide coatings allows glass products to obtain anti-solar properties, desired colour, decorative attributes, and increased chemical and mechanical surface resistance.
2
Content available remote Technologia nanoszenia nanostrukturalnych powłok na opakowania szklane
PL
W artykule omówiono technologię otrzymywania cienkich warstw o charakterze nanostrukturalnym z tlenków odpowiednich metali na szkło opakowaniowe oraz sposób nanoszenia z wykorzystaniem roztworów soli kompleksowych w postaci acetyloacetonianów metali, w temperaturze bliskiej punktu mięknięcia szkła. Powłoki te pozwalają nadać wyrobom szklanym właściwości przeciwsłoneczne, a także barwę i walory dekoracyjne oraz dodatkowo przyczynić się do zwiększenia odporności ich powierzchni w sposób trwały, w wyniku wytworzenia wiązań chemicznych pomiędzy powierzchnią szkła i warstwą powłoki.
EN
The paper describes the technology of coating the commercial container glass products with nanostructure thin metal oxide films by spray pyrolysis method. The coating method depends on using the appropriate metal acetylacetonates in form of solutions dispersed in air as a carrier gas applied on the glass surfaces at the temperature close to the glass softening point. The metal oxide components of the coatings were chosen with aim to obtain the glass products with solar control properties, decorative values and enhanced surface resistance. High temperature coating process enables formation of the strong chemical bonds between the surface layer of glass and metal oxide films resulted in increased surface mechanical and chemical resistance.
PL
W ramach badań zostały zsyntetyzowane i przebadane metodą spektrofotometrii UV-Vis pochodne acetyloacetonu, m.in. takie jak: 3-allil-2,4-pentanodion, 3-benzylo-2,4-pentanodion, 3-butylo-2,4- pentanodion, benzoiloaceton, dibenzoilometan, 3-metyl-2,4-pentanodion, 3-trimetylosililopropylo-2,4-pentanodion, oraz ich związki kompleksowe z Cu(II) i Co(II). Wykonano również badania widm masowych EI kompleksów 2,4-pentanodionu z różnymi kationami metali, o wzorze ogólnym Me(acac) n , gdzie n=2-4. Ponadto przeprowadzono badania nad możliwością zastosowania acetyloacetonianowych pochodnych cyny(IV) jako prekursorów w metodzie zol-żel. Stwierdzono, że badane związki wykazują interesujące wła- ściwości spektroskopowe, charakteryzują się dużą stałą trwałości i mogą być z powodzeniem stosowane w wielu dziedzinach, m.in. jako prekursory w metodzie zol-żel i inne.
EN
Within the present research, acetylacetone derivatives have been synthesised and tested using UV-Vis spectrophotometry; the derivatives include: 3-allyl-2,4-pentanedione, 3-benzyl2,4-pentanedione, 3-butyl2,4-pentanedione, benzoylacetone, dibenzoylmethane, 3-methyl2,4-pentanedione, 3-trimethylsilylpropyl-2,4-pentanedione and their Cu(II) and Co(II) complex compounds. Furthermore, EI mass spectra were recorded of 2,4-pentanedione with various metal cations of general formula Me(acac) n , where n=2-4. The possibility of using acetylacetonate tin(IV)derivatives as precursors in the sol-gel method was also investigated. The compounds tested were found to have interesting spectroscopic properties, with high stability constants; they may be successfully used in various areas, e.g. as sol-gel precursors, etc.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.