Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  landscape painting
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
In the study of historical architecture, especially the one that was transformed or ruined, of key importance is iconography, i.e. views of and panoramas of cities or their parts or individual objects.
PL
W badaniach nad architekturą historyczną, a w szczególności pozostającą w stanie mocno przekształconym lub zrujnowanym, kluczową rolę odgrywa ikonografia, czyli widoki i panoramy miast lub ich fragmentów bądź poszczególnych obiektów.
PL
Wiek XVIII objawił się w sztuce ogrodowej zamiłowaniem do układów swobodnych, kultem nieskrępowanej przyrody, powrotem do natury. Tendencje te wyrosły na fundamencie przemian estetyczno-fi lozofi cznych, fascynacji kulturą antyku i Dalekiego Wschodu oraz malarstwem pejzażowym, spełniającym idee mitu arkadyjskiego. Szczególnie ważnym aspektem opisywanego zjawiska była ewolucja roli krajobrazu w sztuce malarskiej, która podniosła go do rangi samodzielnego tematu i choć traktowała go w sposób wyidealizowany, to jednak dała możliwość zwrócenia uwagi na jego naturalne piękno. Sceny z widoków Lorraina, Poussina oraz Rosy stały się wzorcem w kształtowaniu ogrodów krajobrazowych. Powszechną praktyką stało się zapraszanie malarzy do współpracy przy zakładaniu kompozycji ogrodowych bądź inspirowanie się ich dziełami w celu uzyskania odpowiedniego efektu wizualnego w ogrodzie. Dzięki temu powstawały założenia krajobrazowe o charakterze malowniczym, w których można zaobserwować elementy zapożyczone z płócien malarzy.
EN
The 18th century was manifested in the art of gardening by passion for an irregular system, unfettered worship of nature, return to nature. These trends grew on a foundation of aesthetic and philosophical transformation, fascination with the antique and the Far East culture, and landscape painting, fullfi lling ideas of Arcadian myth. A particularly important aspect of this phenomenon was the evolution of the role of landscape in the art of painting, which raised it to the rank of an independent subject and although it was treated in an idealized way, it provided an opportunity to draw attention to its natural beauty. Scenes from views of Lorrain, Poussin and Rosa became a pattern in the development of landscaped gardens. It became common practice to invite artists to collaborate in the establishment of garden composition, or to be inspired by their works in order to obtain the appropriate visual effect. Thus formed picturesque landscaped gardens where you can see elements borrowed from the canvases of painters.
EN
The article includes reflections on the subject of modern landscape painting. By the chosen examples of the author's own paintings and photographs, the author investigates the means which artists use to depict landscape. It is always their own, artistic interpretation. Colour sets, size and temperature of various spots serve to build up an atmosphere and "colour energies". Contrast or assimilation of the nature elements or characters painted on canvas can be a result of spontaneous intuition of the author or a decision on the concept of the work taken previously. A concept not limited by realistic local colour. But it is light which decides which colour we see. It is a director of the artistic spectacle. Sometimes it appears in a focussed form on an object, and sometimes it is diluted over a bigger area. It sculptures plants in the painting, terrain shape, or man-made objects. It mirrors their reflection on the water surface and mutually casts shadows. Due to operating with light and shape, an artist achieves an illusion of movement in the painting. The movement, which in the real world is observed on the basis of differences in short periods of time, is very difficult to show on a flat surface of canvas or paper. However, through intellectual building of the full form of a painting and using the above mentioned artistic forms of expression which are presented in the article, the viewer can read the movement, emotions, mood and even changeability of a landscape.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.