Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2009

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  gospodarka odpadami
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
PL
Polskie gminy już w 2025 roku będą musiały osiągnąć 55-procentowy poziom recyklingu odpadów wyznaczony przez Unię Europejską. Wkrótce czeka je jednak zmiana metody obliczania unijnych celów, która spowoduje, że mogą być one jeszcze trudniejsze do osiągnięcia. W walce o lepszą zbiórkę, segregację i recykling odpadów samorządom mogłyby pomóc środki z rozszerzonej odpowiedzialności producentów (ROP), ale cały czas nie wiadomo, jak zostaną one rozdysponowane.
PL
Od kilku lat obserwujemy zmianę wielkości strumienia odpadów komunalnych w Gdańsku. Niesie ona za sobą pytanie, czy mamy do czynienia ze wzrostem świadomości ekologicznej społeczności, która w Gdańsku od wielu lat edukowana jest systematycznie w temacie właściwej segregacji, czy może zaistniała pewna zbieżność zdarzeń wpływających na siebie.
PL
Choć cały czas nie poznaliśmy projektu przepisów dotyczących wprowadzenia w Polsce rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań, ich wejście w życie jest nieuniknione. ROP razem z systemem depozytowo-kaucyjnym mogą stać się „nowym rozdaniem”, jeśli chodzi o podział kosztów gospodarki odpadami w Polsce.
PL
Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska od wielu miesięcy zapowiadali kolejne zmiany w prawie odpadowym, a w szczególności w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawie o odpadach. Celem przyspieszenia wprowadzenia części zmian pakiet nowelizacyjny podzielono na kilka odrębnych ustaw.
PL
Polacy coraz lepiej radzą sobie z segregacją śmieci. Mimo zmian w przepisach i kolorach pojemników trend jest zadowalający. Zwłaszcza w miastach, gdzie ceny za wywóz śmieci są coraz wyższe, mieszkańcy chętniej dbają o segregację odpadów u źródła, czyli we własnych domach.
PL
Rozmaite organizacje od lat podejmują szereg prac mających na celu skierowania gospodarki na model o obiegu zamkniętym. Tego typu działania mają pomóc w ograniczeniu negatywnego wpływu przemysłu na środowisko. Jakie są słabe i mocne strony sytuacji prawnej w tym zakresie i jakie niesie to za sobą skutki?
PL
Rozszerzona odpowiedzialność producentów jest jednym z niezbędnych elementów skomplikowanej układanki nazywanej gospodarką obiegu zamkniętego. Przepisy unijne jasno określają zakres i strukturę systemu ROP, a potencjalne problemy w jego implementacji można przewidzieć na podstawie przykładów z innych krajów.
PL
Idealnym rozwiązaniem służącym zamykaniu obiegów jest wykorzystanie energii z paliwa alternatywnego, a także włączenie RDF-u do innych niż energetyka sektorów przemysłowych.
PL
Grudzień 2020 roku okazał się dla branży gospodarki odpadami miesiącem bardzo pracowitym. Kolejny raz znowelizowano ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a następny projekt poprawek do niej już opublikowano. Mimo że samorządowcy i przedstawiciele branży gospodarki odpadami zgadzają się ze sporą częścią z nich, nadal oczekują realnych zmian systemu gospodarki, zwłaszcza sposobu jego współfinansowania.
PL
W wielu gminach w Polsce rosną opłaty dla mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Część miast zdecydowała się na wprowadzenie metody obliczania stawki za śmieci według zużycia wody, inne – na system hybrydowy bądź „od gospodarstwa domowego”.
PL
W Ciechanowie wprowadzono pierwsze w Polsce innowacyjne rozwiązanie do selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej. System inteligentnych pojemników na wszystkie frakcje odpadów został zainstalowany na stałe po rocznym pilotażu. Umożliwia kompleksowe rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na osiedlach bloków.
PL
Rynek przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) w Polsce, mimo kilkunastu lat funkcjonowania i radykalnych zmian, czekają kolejne wyzwania. Szara strefa z roku na rok maleje, ale potrzebne są stabilne prawo i jasna strategia. Pomóc mogą także przepisy o rozszerzonej odpowiedzialności producentów.
PL
Szanse na szybkie wdrożenie w naszym kraju modelu gospodarki o obiegu zamkniętym są niewielkie, a wolne tempo prac koncepcyjnych i legislacyjnych prowadzonych w ministerstwach nie daje nadziei na ich rychłe zakończenie – ocenia w swoim styczniowym raporcie Najwyższa Izba Kontroli.
PL
Energetyczne wykorzystanie biogazu emitowanego na składowiskach odpadów to ważny element polityki klimatyczno-energetycznej pod kątem zarówno wykorzystania energii z odnawialnych źródeł, jak i gospodarki obiegu zamkniętego. Uwarunkowania prawne i dostępne instrumenty wsparcia każą patrzeć optymistycznie na przyszłość tego rozwiązania.
PL
W Polsce sytuacja ponownego wykorzystania odpadu celem produkcji nowych produktów nie jest obecnie do końca uregulowana prawnie. Nie obserwuje się wielu dobrych praktyk w przedsiębiorstwach. Wartościowe odpady poprodukcyjne są wykorzystywane na cele energetyczne bądź jako nawóz dla roślin lub pasza dla zwierząt. W celu zlokalizowania barier w rozwoju bioekonomii przeprowadzono wywiady z osobami bezpośrednio związanymi z kwestiami dotyczącymi tego zagadnienia.
PL
W świetle zagrożeń ekologicznych i zaostrzających się regulacji Unii Europejskiej ważna staje się nie tylko właściwa gospodarka odpadami, ale również jak najskuteczniejsza eksploatacja elektrociepłowni. Taka, która pozwala na wytworzenie jak największej ilości energii z odpadów, przy jak najniższych kosztach. Pomaga w tym TWIN.
EN
Purpose: This article aims to present the theoretical solution to the problem of waste management. Design/methodology/approach: This model is a proposal for the assessment of bids, which enables the unification of assessments against the criteria expressed in various measures, includes determining the importance of individual criteria, and thus the simulation of assessments when changing the criteria weight values. Findings: The article presents the theoretical optimization model of waste collection and management, which may be helpful in solving the problem of waste more effectively. Research limitations/implications: The article is limited to presenting only the basic model of waste management optimization. Due to the fact that in individual administrative units of the country solving the problem of waste is a local issue, it was impossible to present a solution that would be adequate for each region of the country. Practical implications: The article presents a theoretical model that can form the basis of a practical optimal solution to the problem of waste in individual administrative units of the country. Social implications: Optimal waste management is an extremely important social issue. In addition to efficient waste management, increasing public awareness of the impact of precipitation segregation and recycling on the environment is an extremely important issue. Originality/value The presented model is a flexible model that can be used by individual administrative units, taking into account the specificities of waste management possibilities and restrictions in a given region.
PL
Nowy 2020 rok przyniósł przedsiębiorcom kolejne nowości w przepisach dotyczących ochrony środowiska. Kluczowa zmiana, do której muszą się dostosować, to obowiązek uczestnictwa w elektronicznym systemie ewidencji odpadów. Wdrożenie tego rozwiązania powoduje, że wszystkie podmioty wytwarzające i gospodarujące odpadami, w tym przedsiębiorcy z branży kruszyw, wypracować muszą nowe podejście i rozwiązania organizacyjne w zakresie nadzoru i kontroli postępowania z odpadami.
19
PL
Na przykładzie pożarów składowiska odpadów na terenie byłych zakładów „Boruta” w Zgierzu i składowisk odpadów w Trzebini (Małopolska) przeprowadzono analizę stanu prawnego składowania odpadów i przyczyn tych pożarów. Badano także skutki uwolnienia do atmosfery, gleby i wody dużych ilości szkodliwych substancji powstających w wyniku spalania odpadów komunalnych i niebezpiecznych.
EN
Fires in landfills on the postindustrial areas at Zgierz and at Trzebinia, Poland, were presented. The legal status of waste storage and reasons of the fires were performed. The effects of release of large amts. of harmful substances produced by the incineration of municipal and hazardous waste to the atmosphere, soil and water were also studied.
PL
Przedstawiono przegląd piśmiennictwa dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych uwalnianych w wyniku pożarów składowisk odpadów oraz ich negatywnego wpływu na zdrowie ludzi. Uwzględniono także niektóre aspekty edukacyjne.
EN
A review, with 68 ref., of persistent org. pollutants generated landfills fires. Negative impact of exposure to them on human health was discussed. Some educational aspects were also taken into consideration.
first rewind previous Strona / 101 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.