Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 59

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  przemysł celulozowo-papierniczy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
1
Content available remote Testing of LV switchgear for powering cellulose fiber breaking systems
EN
The article describes an innovative low voltage switchgear for use in the pulp and paper industry. The switchgear is an innovative structure designed to supply single-phase systems with significant currents above 1 kA. The switchgear uses a special transformer with windings connected in the V system. The scope of the tests of the secondary and primary circuits of the switchgear and their selected results are presented.
PL
W artykule opisano innowacyjną rozdzielnicę niskiego napięcia do zastosowania w przemyśle celulozowo-papierniczym. Rozdzielnica stanowi innowacyjną konstrukcje przeznaczoną do zasilania jednofazowych układów o prądach przekraczających 1 kA. W rozdzielnicy zastosowano transformator specjalny z uzwojeniami połączonymi w układzie V. Przedstawiono zakres zaproponowanych, w ramach projektu badawczego, badań obwodów wtórnych i pierwotnych rozdzielnicy oraz wybrane ich wyniki.
PL
Centralny Okręg Przemysłowy, największa inwestycja II Rzeczypospolitej mająca za zadanie skumulować wszystkie zakłady produkcyjne ważne dla istnienia państwa w bezpiecznym centrum kraju, nie mogła się obejść bez wkładu w przemysł celulozowo-papierniczy. Niedomickie Zakłady Celulozy w Niedomicach były jedyną, ukończoną inwestycją rządową w czasie dwudziestolecia międzywojennego, które budowały od podstaw nowoczesny zakład wytwarzania celulozy w Polsce.
PL
Przy produkcji mas włóknistych i papieru bardzo ważnym zagadnieniem związanym z ochroną środowiska jest racjonalne zużycie wody i odpowiednie podejście do oczyszczania ścieków powstałych na etapie produkcji.
PL
Zużycie papieru i tektury na świecie w 2010 r. wyniosło 394,7 mln ton (wzrost o 6,5% w stosunku do roku poprzedniego), co daje średnie zużycie na jednego mieszkańca na rok ok. 56,8 kg (1). Najwięcej papieru i tektury, w stosunku do całkowitego zużycia papieru na świecie, zużyto w Azji (44,0%), Ameryce Płn. (20,7%) i w krajach europejskich należących do CEPI (21,0%). Udział w produkcji papieru i tektury (393,9 mln ton) wyniósł: Azja (42,4%), kraje CEPI (24,5%) i Ameryka Płn. (22,5%).
EN
In 2011, 11 member companies of the Association of Polish Papermakers' Paper Section produced 2,934,300 t of paper and board. It accounts for 78.1% of the entire production in Poland. 2 paper mills produced 1,005,100 t of paper for printing purposes (1.0% down), 3 - 1,645,900 t of packaging grades (0.5% up), 6 - 283,600 t of household and sanitary papers (2.8% up).
EN
The article discusses strategic goals of the EU climate change policies and Poland’s priorities in this area. Some controversies over European climate policy are considered as well as factors determining implementation of climate policies. The author presents experience of the pulp and paper industry in Poland with the Emission Trading System and analyses development prospects for pulp and paper industry. The author concludes that the future of the industry and its competitiveness is largely connected with political decisions made at the European level.
PL
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (tzw. dyrektywa IED) wprowadza szereg istotnych zmian dotyczących ochrony środowiska. Stwierdza ona, że należy zapewnić zintegrowane podejście do zapobiegania emisjom do powietrza, wody i gleby oraz ich kontroli, jak również do gospodarowania odpadami, efektywności energetycznej i zapobiegania wypadkom. Przyczyni się to również do osiągnięcia w Unii jednakowych warunków prowadzenia działalności poprzez ujednolicenie wymogów w zakresie efektywności środowiskowej instalacji przemysłowych. Najistotniejsze zmiany dotyczą zaostrzenia standardów emisji dwutlenku siarki, tlenków azotu i pyłów z obiektów energetycznego spalania. Należy podkreślić, że w pierwszych dniach stycznia 2013 r. mija termin transpozycji dyrektywy IED do prawodawstwa polskiego.
EN
A considerable amount of waste biomass is generated in the pulp and paper industry which, in the case of landfilling poses a serious burden to the environment. The waste can be utilized as raw material in the production of various products and fuels including combustion with recovery of energy. The physical and chemical properties of various streams of biomass waste in the production of fibrous pulp and paper were examined. It was documented that most of the dry waste display quality parameters close to those of lignite or even coal. A high content of water, which is to be removed to attain a high calorific value, is a drawback of the unprocessed waste. This disadvantage can be excluded by elaboration of energy recovery systems as an alternative to traditional incineration. Such systems used in the utilization of other waste streams are presently being adapted to the waste of the pulp and paper industry. Apart from the physical-chemical identification of the waste, a review was made of commercialized and potential methods to recover energy or substance.
PL
W przemyśle celulozowo-papierniczym powstają znaczne ilości odpadów biomasowych, które w przypadku ich usuwania na składowisko stanowią duże obciążenie dla środowiska. Odpady te mogą znaleźć zastosowanie jako surowiec w produkcji różnego rodzaju paliw i produktów, a także jako paliwo z biomasy w procesach bezpośredniego spalania z odzyskiem energii. Przeprowadzono badania właściwości fizycznych i chemicznych różnych strumieni odpadów biomasowych z produkcji mas włóknistych i papieru, które Badania te wykazały, że w większości przypadków parametry suchych odpadów nie odbiegają od właściwości węgla brunatnego, a nawet kamiennego. W stanie nieprzetworzonym wadą tego typu paliw jest duża zawartość w nich wody, którą dla uzyskania pełnej wartości opałowej paliwa należy usunąć. Wada ta może zostać jednak wyeliminowana po dopracowaniu alternatywnych do dla spopielania technik odzysku energii. Techniki te dostępne dla innych rodzajów odpadów są obecnie w fazie dostosowania do potrzeb przetwarzania odpadów papierniczych. W ramach badań, obok wykonania oznaczeń właściwości fizykochemicznych odpadów, wykonano identyfikację metod odzysku energii lub substancji - stosowanych obecnie i stwarzających potencjalne możliwości zastosowania w niedalekiej przyszłości.
PL
W poprzednim artykule przeglądowym, dotyczącym zagadnień energetycznych, przypomniałem i omówiłem wielkie, systemowe modernizacyjne przedsięwzięcia prowadzące do skokowej poprawy bilansu energetycznego zakładów naszej papierniczej branży, mogących zapewnić im energetyczną samowystarczalność, a zarazem spełnienie rosnących wymagań w zakresie ochrony środowiska i klimatu. A co można w tym zakresie jeszcze zrobić, gdy te wielkie modernizacje ma się za sobą? By wysondować te możliwości, przejrzałem opracowania i oferty fińskie, jako że Finlandia, wraz z pozostałymi krajami skandynawskimi, w tym przoduje. Zacząłem od najbardziej kompetentnego stanowiska eksperckiego znanego i zasłużonego inżynierskiego biura konsultacyjnego Jaakko Pöyry, działającego po śmierci swego założyciela, dr Jaakko Pöyry, pod nazwą Pöyry Forest Industry Consulting Ltd. Stanowisko to zostało przedstawione przez konsultantki Saarę Soderberg i Heli Antila w artykule o wiele mówiącym tytule „Efektywność energetyczną można jeszcze poprawić" w fińskim czasopiśmie „Paperi ja Puu - Paper and Timber".
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.