Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  nowe składniki żywności
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W części pierwszej artykułu (nr 5/2011 "Przemysłu Spożywczego") została omówiona m.in. pierwsza grupa nowych składników żywności, na które zostały wydane pozytywne decyzje Komisji Europejskiej. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane pozostałe nowe składniki, które mogą być stosowane w żywności. Omówiono takie składniki jak: olej z zarodków kukurydzy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, olej rzepakowy o wysokiej zawartości substancji niezmydlających się, alfa-cyklodekstryna, olej z nasion Allanblackia, rafinowany olej ze żmijowca, suszony miąższ z owoców baobabu, olej z Mortierella alpina, witamina K uzyskiwana z Bacillus subtilis natto, białko opóźniające zamarzanie typu III HPLC 12, ekstrakt lipidowy z kryla antarktycznego, nasiona szałwii hiszpańskiej, wyciąg z liści lucerny, EDTA, fosforan amonowy żelaza (II), glukan chitynowy z Aspergillus niger, ekstrakt z grzybni Lentinula edodes, produkt peptydowy z ryb.
EN
In the first part of the article (issue 5/2011 of "Przemysł Spożywczy") the first group of new food ingredients, which received positive decision of the European Commission, was inter alia discussed. This article discusses other new ingredients that may be used in foods. The article discusses also the second part of the novel food ingredients released to the market by the decisions of the European Commission such as: maize-germ oil high in unsaponifiable matter, rapeseed oil high in unsaponifiable matter, alpha-cyclodextrin, allanblackia seed oil, rafined echium oil, Baobab dried fruit pulp, oil from Mortierella alpina, vitamin K2 from Bacillus subtilis natto, ice structuring protein type III HPLC 12, lipid extract from Antarctic Krill, chia seed, leaf extract from lucerne, EDTA, ferrous ammonium phosphate, chitin-glucane from Aspergillus niger, mycelial extract from Lentinula edodes, and fish peptide product.
PL
Komisja Europejska - po przeprowadzeniu oceny bezpieczeństwa, o której mowa w rozporządzeniu (WE) nr 258/97 dotyczącym nowej żywności i nowych składników żywności - wydaje decyzje zezwalające na wprowadzenie do obrotu nowej żywności lub nowych składników żywności, albo decyzje odmowne. Dotychczas zostało wydanych 50 decyzji, które dopuszczają wprowadzenie do obrotu 33 nowych składników żywności oraz zatwierdzają jeden nowy proces technologiczny. Nie zostały dopuszczone trzy nowe składniki. W I części artykułu omówiono pierwszą grupę składników, które były przedmiotem prac Komisji Europejskiej w ramach rozporządzenia (WE) nr 258/97. Pozostałe składniki zostaną omówione w kolejnym zeszycie "Przemysłu Spożywczego".
EN
The European Commission, following the safety assessment as referred to in Regulation No 258/97 concerning novel foods and novel food ingredients, issues a decision, authorizing the placing on the market of novel foods or novel food ingredients, or refusals. So-far, been 50 decisions were issued, which allow the marketing of 33 new food ingredients and approve a new process technology. The decisions have not released 3 new ingredients. In the first part of the article, there is a discussion of the first group of components that were the subject of the work of the European Commission under the Regulation No. 258/97. The other ones will be discussed in the next issue of "Food Industry".
PL
Obecnie kwestie dotyczące nowej żywności reguluje rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 258/97 z 27 stycznia 1997 r. w sprawie nowej żywności i nowych składników żywności. Nowa żywność to żywność oraz składniki żywności, które nie były w znacznym stopniu stosowane w żywieniu ludzi w krajach Unii Europejskiej przed 15 maja 1997 r. W artykule omówiono propozycje zmian dotyczących nowej żywności w świetle prac Unii Europejskiej nad nowelizacją rozporządzenia (WE) nr 258/97, z uwzględnieniem zasad wprowadzania do obrotu oraz znakowania.
EN
Actually novel foods are regulated by the Regulation (EC) No 258/97 of the European Parliament and of the Council of 27 January 1997 concerning novel foods and novel food ingredients. Novel foods is the food or food ingredient, which have not hitherto been used for human consumption to a significant degree within the Community before 15 may 1997. In the paper the authors present the draft of the new food law concerning novel foods in the light of European Union work on revisal of the regulation 258/97, including rules of placing the food on the market and its labeling.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.