Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 946

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  innovation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
PL
Fundamentalnym celem niniejszego opracowania jest dookreślenie obszarów i zakresu stosowania ulgi podatkowej przez polskie przedsiębiorstwa produkcyjne działające w sektorze maszyn rolniczych (produkcja części i podzespołów technicznych środków transportu rolniczego). W ramach prezentowanego zagadnienia został wykonano kwerendę piśmiennictwa, obejmującą dostępne źródła dokumentacyjno-literaturowe, jak i głosy wyrażane w debatach eksperckich podejmujących tematykę prawnych aspektów ulgi podatkowej (analiza desk research danych zastanych, takich jak: dokumenty organizacyjne, akty prawne, raporty z badań oraz publikacji z zakresu B+R i komercjalizacji wiedzy). W celu przeniesienia przedmiotowego zagadnienia na poziom sektora maszyn rolniczych w analizie wykorzystano również wyniki badania przeprowadzonego wśród celowo dobranej grupy przedsiębiorstw, w ramach którego ankietowani udzielali odpowiedzi odnośnie do wyartykułowanych w ramach konsultacji aspektów ulgi podatkowej i zakresu jej stosowania. Przedstawiciele firm wskazują, że najwięcej trosk przysparza im niepewność, czy ich działalność kwalifikuje się do skorzystania z ulgi. Strach budzi także duże ryzyko zakwestionowania przez organ skarbowy odliczenia. W odpowiedzi na wspomniane troski powstało opracowanie, w którym dostarczono ogólnej wiedzy z zakresu prawa podatkowego, w tym podejmującej tematykę możliwości zastosowania nowoczesnych rozwiązań prawnych. Podjęto zagadnienia dotyczące ulgi na: działalność badawczo-rozwojową, zatrudnienie innowacyjnych pracowników, ekspansję, robotyzację czy prototyp. Tym samym – przybliżając zakres i możliwości stosowania ulgi podatkowej – rozpoznano potrzeby i oczekiwania przedsiębiorców oraz zaproponowano dobre praktyki, które stanowią odpowiedź na potrzeby cyfryzującej się gospodarki. Obiektywna niemożność pełnego rozwinięcia wszystkich wątków podejmowanego (złożonego) problemu implikuje konieczność syntetycznej prezentacji przytaczanych wątków.
EN
The fundamental objective is to specify the areas and scope of tax relief application by Polish production companies operating in the agricultural machinery sector. The main burden of the study was placed on a literature query of the available documentary and literature sources and an expert debate on the legal aspects of tax relief (desk research analysis of existing data, such as: organizational documents, legal acts, research reports and publications in R&D and commercialization of knowledge). In order to refer the issue to the agricultural machinery sector, the analysis also used the results of a survey conducted among a deliberately selected group of enterprises, in which the respondents provided answers regarding aspects of tax relief and the scope of its application, articulated during the consultations. Since companies indicate that the greatest problems are caused by uncertainty whether their activities qualify for the relief and a high risk of the tax authority questioning the deduction, a study was developed in response, which provided general knowledge in the field of tax law. Thus – bringing the scope and possibilities of applying the tax relief closer – the needs and expectations of entrepreneurs were identified and good practices were proposed that are a response to the demands of the digitizing economy. However, the objective impossibility of fully developing all the threads of the undertaken (quite complex) problem implies the necessity of a synthetic presentation of the cited threads.
EN
Purpose: The aim of this paper is to capture the changes taking place in terms of capturing innovations, as well as the types of innovations emerging from them, characteristic of two research streams: classical and contemporary. Design/methodology/approach: The methodology applied in the article refers to the methodological canon of management sciences, including, among others, conceptual-theoretical research methodology. On their basis, a critical analysis of foreign and Polish literature on the subject in the field of management science, partly marketing and economics, was carried out. At the same time, a descriptive method and a comparative method were used to interpret and analyze the collected material. Findings: Significant changes taking place in the definition and classification of innovations by selected representatives of the studied currents were recognized. Significant factors causing these changes were identified, as well as the new values that appear in them. On this basis, it was shown that the understanding of innovation is significantly expanded over the years, because of which it should be considered incomplete. This justifies the continuing need to analyze emerging approaches and types of innovation. Research limitations/implications: The analysis of the subject matter in the proposed methodological approach makes it possible to systematize the knowledge of innovation in terms of defining the category "innovation" and its typology. Thus, it increases the recognition of the changes that accompany them. The important role of the factor of time, environment, information technology, values, and new needs of the recipients of innovations in the studied process is recognized. Originality/value: Deepening and updating the knowledge of defining categories of innovation and their classification. Evaluation of progressive changes in the scope of the concepts studied.
3
Content available Team innovations
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the team innovation processes in industrial enterprise. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The publication concentrate on problems connected with various aspects of team innovations. In the paper we presented the system of interactions which exist between negotiators in team especially from innovativeness point of view. Also we analyzed problems connected with team creativity and boasting it because team creativity is indispensable to boast innovativeness in industrial company. On the basis of the literature analysis it can be pointed out that the satisfying level of innovativeness can be achievable without appropriate level of creativity. To enhance it within company we need to give the people enough freedom and appropriate leadership adjusted to the culture of people. Also it is important to integrate creativity concepts and methods enhancing creativity into day-to-day operation of the organization. The organization should careful plan the division of the resources between innovative tasks. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with team innovation in an industrial enterprise.
EN
Purpose: The main objective of this article is to identify the possibilities of using quality management systems to undertake innovation activities in an organisation representing the chemical industry. Design/methodology/approach: A literature review was carried out to find out the state of the research on the subject. It was conducted according to the research methodology proposed by J.W. Creswell (2013). Ten employees from one of the key departments of an organisation belonging to the chemical industry were interviewed. Findings: The interviewees are of the opinion that their organisation’s quality management system is a useful tool. However, if the system is to support innovation activities, employees should be trained more extensively, they should be provided with information on the potential benefits of quality improvement and innovations, competitions for best organisational solutions should be organised and the quality management system itself should be improved so that it is less documentation-intensive. Research limitations/implications: A literature review is not a perfect way to obtain information. Previous research has been conducted in different organisations and in different cultures. Secondly, it is important to remember the limitations inherent in qualitative research. Practical implications: Based on the results of the research, those responsible for the functioning of management systems can take appropriate measures aimed at increasing the scope of innovation activities of employees. Originality/value: Quality management systems conducive to innovation activities in the chemical industry are not a frequent research topic.
EN
Purpose: The aim of the article is an attempt to show how important the field of tourism is health tourism, including medical tourism, legal, organizational and, above all, medical aspects are the key things presented in this article. Design/methodology/approach: The authors used the legal comparative method and the dogmatic-exegetical method, requiring the analysis of legal acts and views of the doctrine. Findings: The authors focused on presenting the most important things related to the subject of the article. In the era of post-pandemic COVID-19, maintaining proper health is crucial for many societies. We showed innovations in modern medical tourism from the point of view in medical, legal and organizational aspects. Research limitations/implications: Our research was limited to trends in organized medical tourism created by tour operators. Originality/value: We showed a new approach to the subject, from the point of view of three aspects: medical, legal and organizational. We have analyzed trends in organized medical tourism created by tour operators. The three approaches, which we present in the case of medical tourism should be discussed together. The article is addressed to people dealing with health and medical tourism, lawyers as well as people dealing with management and economy, as well as people professionally dealing with health care issues.
6
Content available Innovations in Industry 4.0 conditions
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the innovations in Industry 4.0 conditions. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: The publication concentrate on problems connected with various aspects of relations between Industry 4.0 and innovativeness. In the paper we presented the main presumptions of Industry 4.0 concept and it’s nowadays usage. In the second part of the paper there is an analysis of main trends of today Industry 4.0 implementation approaches and innovativeness. Especially there is an description of main innovative trends of 2021 described from Industry 4.0 relations point of view. Also the paper deals with the social innovation aspect of Industry 4.0. There are very interesting and innovative concepts that can be used in today business environment and also governments. Some of them like universal basic income are a bit controversial but it needs to further more detailed analysis if it is possible and could benefit to the society. Other trends can be for example: new forms of employment or new types of organizational culture. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with the innovations in Industry 4.0 conditions.
7
Content available Innovation management in third-party logistics
EN
Purpose: The main purpose of the following article is to present the implementation process of interactive platform to exchange the information about innovations in the chosen international third-party company. The main identified problem is the problem connected with insufficient knowledge about innovation possible to use and even innovation already in use in the different logistics platforms when the need of its usage appears. Design/methodology/approach: Identified problem was connected with the not enough knowledge of current innovation in use or in consideration. The different platforms in the different regions or countries were not aware about technological solutions used in the whole organization and waste time and human power for searching the suitable solutions and solutions suppliers for the regional activity. Needs in this case were identified among the managers. The 60 managers from Poland, Czech Republic and Slovakia were asked about the preferred user requirements of such a tool. Findings: The proposed platform allowed implementation in the 3PL company structure the knowledge about innovation flow and make such information highly available. Currently, the innovations in the filed of 3PL activity were divided into main categories as follows: picking, packing, transportation, internal transportation, sustainable solutions, quality control, reverse logistics and claims, warehousing and Big Data analysis. A presented case study was implemented in the activity of an international 3PL company which gain the awareness of innovations which are used in the different regions or which were considered to use. Originality/value: In the following research paper were presented the knowledge about innovation sharing platform for logistics operator to facilitate their activity connected with innovations implementation and as a result to provide the logistics services in the more efficient way.
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the Industry 5.0 concept and compare it with Industry 4.0. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: Industry 5.0 offers several benefits that make it worth adopting in manufacturing industries, including improved efficiency, greater quality control, sustainability, enhanced worker safety, improved customer experience, cost savings, competitive advantage, increased innovation, and positive social impact. By integrating human creativity and intuition with advanced machinery and technology, Industry 5.0 promises to create a more sustainable, flexible, and socially responsible manufacturing environment that delivers higher quality products and more meaningful jobs. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with the Industry 5.0.
EN
Purpose: The aim of the paper is to show in detail the quantitative dimension of industrial property protection in the form of indexes of the innovative development of the Polish economy in the first two decades of the 21st century. Design/methodology/approach: A review of the literature on the subject as well as other sources in the form of legal acts and statistical data from the Central Statistical Office. Findings: The conducted research allowed for an analysis of changes in the number of notified solutions in the field of industrial property and their interpretation, leading to, regrettably, not very optimistic conclusions as to the limited effectiveness of Poland’s innovation policy. Research limitations/implications: The adopted research method of literature review has many limitations and is not a perfect way to obtain data. Practical implications: The conducted research and analysis make it possible to assess not only the level of innovative activity in terms of the number of applications for the protection of industrial property rights, but also changes in the number of approved solutions. On this basis, the conclusion can be drawn that there has been hardly any improvement in the level of innovativeness of the Polish economy, primarily with regard to the achievement of measurable effects. In possible further research, it seems important to attempt a comparative analysis, based on available data on the amount of expenditures on innovative activities. Originality/value: The value of the paper consists in systematising huge data sets (time series) amassed over a period of more than two decades and using them to perform diachronic analyses.
10
Content available Dynamic innovation capabilities of enterprises
EN
Purpose: The aim of the article is to characterise and identify the role of dynamic innovative capabilities in enterprise development. Design/methodology/approach: The research was conducted using a standardised structured interview questionnaire with managers of aviation companies in Poland. Findings: The results of the study indicate the importance of dynamic innovation capabilities in improving competitiveness as well as coping with a dynamic environment. Research limitations/implications: A limitation of the research conducted is the size of the research sample. This may provide an indication of the direction of future research concentrating on cross-sectional studies in companies from other sectors. This would provide a basis for formulating conclusions with a higher degree of generalisability. Practical implications: The theoretical considerations presented and the conclusions drawn from the research can provide enterprise managers with valuable information on the use of dynamic capabilities to integrate, reconfigure and renew their resources for innovation. Social implications: Enterprise managers should be aware of the importance and relevance of dynamic innovation capabilities in the context of contemporary challenges and enhancing innovation and competitiveness. Originality/value: Due to its cognitive value and high practical relevance for business managers, the paper contributes on the role of dynamic innovative capacity by providing a voice in the ongoing discussion.
11
Content available Design thinking and its use to boast innovativeness
EN
Purpose: The aim of the paper is to analyze the innovations in design thinking. Design/methodology/approach: Critical literature analysis. Analysis of international literature from main databases and polish literature and legal acts connecting with researched topic. Findings: It could be pointed out that exist the relationship between design thinking and the organizational innovativeness. Design Thinking began it’s important role especially when start-ups were start to increase in the global market. Nowadays this method plays important role as a part of dynamic, agile action on the world stage and in various sectors of business from teaching to building IT systems. Because of that method can be used as a boast in innovative activities in many sectors. The publication describes main relations between design thinking and innovations and give an overview of the tools used in design thinking to boast innovativeness. Originality/value: Detailed analysis of all subjects related to the problems connected with the innovations and design thinking.
EN
Introduction: High performance motor boats should constitute standard equipment of lifeguards. There are motor boats on the market using high density polyethylene (HDPE) for the construction of their hulls. Purpose: In 2022, on the lakes Zegrzynskie and the Orzysz, there were carried out tests of a motor boat with a hull made in HDPE technology and a construction similar to a hybrid boat (rigid-inflatable boat, RIB). The aim of the tests was to examine the operational capabilities of the SRB53 motor boats and obtain preliminary information on the configuration of the equipment. Methods: The survey involved 57 people, experts, representatives of public administration, NATO soldiers, police, and rescue services, as well as enterprises and non-governmental entities operating in the field of water rescue. The working hypothesis was assumed that probably motor boats as a combination of HDPE technology with a hybrid boat design could match the operational rib boats and have an advantage in terms of durability and resistance to hull damage. A diagnostic survey was used on a small sample with research techniques, i.e., observation, interview, and test, as well as research tools in the form of an observation sheet. The research was prepared, carried out and closed in the following order: development of the research procedure, collection of research material, development of results, theoretical analysis of the obtained material and derivation of conclusions. The scope of the boat study included going away and nailing to the quay, the boat’s behaviours when making turns and abrupt turns in both directions at different speeds, and the hull durability test. Results: The test results and opinions were positive, many advantages of the hull of the tested boat were indicated, with one negative parameter – a higher weight compared to traditional rescue boats. The working hypothesis was proved: motor boats in HDPE technology with a hybrid boat design are equal in terms of operation to RIB boats and are more durable and resistant to impacts. Innovative HDPE technology is useful for boat production. Due to the purpose, different configuration and equipment of the boat should be assumed.
PL
Cel: W 2022 roku na jeziorach Zegrzyńskim i Orzysz przeprowadzono testy, których przedmiotem była łódź motorowa z kadłubem wykonanym w technologii HDPE i konstrukcją zbliżoną do łodzi hybrydowej (ang. rigid-inflatable boat, RIB). Celem testów było zbadanie możliwości eksploatacyjnych łodzi motorowych typu SRB53 i uzyskanie wstępnej informacji o konfiguracji wyposażenia. Wprowadzenie: Łodzie motorowe o najlepszych parametrach powinny być standardowym wyposażeniem ratownictwa wodnego. Na rynku dostępne są łodzie motorowe, których kadłuby zbudowane są z zastosowaniem polietylenu wysokiej gęstości (ang. high density polyethlylen, HDPE). Metodologia: W badaniu wzięło udział 57 osób, ekspertów, przedstawicieli administracji publicznej, żołnierzy NATO, policji i służb ratowniczych oraz przedsiębiorstw i pozarządowych podmiotów prowadzących działalność w zakresie ratownictwa wodnego. Założono hipotezę roboczą, że testowane łodzie motorowe, w których połączono technologię HDPE z konstrukcją łodzi hybrydowej mogą dorównywać łodziom RIB pod względem eksploatacyjnym oraz mieć przewagę w aspekcie trwałości i odporności na uszkodzenie kadłuba. Jednym z elementów tego badania było także przeprowadzenie sondażu diagnostycznego na niewielkiej próbie z zastosowaniem technik badawczych, takich jak: obserwacja, wywiad i test oraz narzędzia badawczego w formie arkusza obserwacyjnego. Badania przygotowano, przeprowadzono i zamknięto wg następującej kolejności: opracowanie procedury badań, zgromadzenie materiału badawczego, opracowanie wyników, analiza teoretyczna uzyskanego materiału i wyprowadzenie wniosków. Zakres badania łodzi obejmował odchodzenie i przybijanie do kei, zachowanie się łodzi podczas dokonywania zakrętów i gwałtownych zwrotów w obie strony przy różnych prędkościach oraz test na trwałość kadłuba. Wyniki: Wyniki testów i opinie były pozytywne, wskazano wiele zalet kadłuba testowanej łodzi, przy jednym parametrze ujemnym – większej masie w stosunku do tradycyjnych łodzi ratowniczych. Hipoteza robocza została potwierdzona: łodzie motorowe w technologii HDPE z konstrukcją łodzi hybrydowej dorównują pod względem eksploatacyjnym łodziom RIB oraz są od nich trwalsze i odporniejsze na uderzenia. Nowoczesna technologia HDPE jest przydatna do produkcji łodzi. Ze względu na przeznaczenie łodzi należy założyć różną jej konfigurację i wyposażenie.
PL
W artykule przedstawiono zmiany w zakresie definiowania oraz pomiaru innowacji i innowacyjności zgodnie z aktualną metodologią zawartą w Podręczniku Oslo Manual. Ukazano poziom innowacyjności przemysłu spożywczego w Polsce na tle sektora przetwórstwa przemysłowego ogółem w latach 2019-2021. Scharakteryzowano zarówno wyniki, jak i nakłady działalności innowacyjnej. Przyjęto, że nakłady określają zdolność firm do tworzenia innowacji, a wyniki pozwalają ocenić efekty działalności innowacyjnej. Dodatkowo odniesiono się do zagadnienia współpracy firm w zakresie działalności innowacyjnej, nawiązując do modelu otwartych innowacji. Analiza wykazała, że zaangażowanie przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w działalność innowacyjną nie jest zbyt wysokie, co może stanowić istotne zagrożenie dla dalszego rozwoju tego sektora. W tym kontekście podkreślono, że innowacyjność stanowi dla przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce ważny czynnik rozwoju ekonomicznego i determinantę jego międzynarodowej konkurencyjności.
EN
The article presents changes in the scope of defining and measuring innovation and innovativeness in accordance with the existing methodology included in the Oslo Manual were presented. The level of innovation of the food industry in Poland against the total background of the manufacturing sector in 2019-2021 was presented. Both the results and expenditures of innovative activity were characterized. It was assumed that the expenditures determine the ability of companies to create innovations, and the results allow to assess the effects of innovative activity. In addition, reference was made to the issue of cooperation between companies in innovation activities, referring to the open innovation model. The analysis showed that the involvement of food industry enterprises in innovative activities is not too high, which may pose a significant threat to the further development of the sector. In this context, it was emphasized that innovation is an important factor in economic development of food industry enterprises in Poland and a determinant of its international competitiveness.
PL
Trzeci z serii czterech artykułów [15, 16] przedstawia wykorzystanie skaningu laserowego oraz pracę z chmurą punktów na budowie. Przedstawiono przygotowanie do skanowania oraz proces skanowania - od przygotowania skanera poprzez różne procesy, takie jak pomiary w terenie, rejestracja i eksport danych. Autorzy przedstawili także szereg problemów, na jakie może natknąć się skanujący i praktyczne sposoby ich rozwiązywania. Pokazano także możliwości wykorzystania skanera oraz chmury punktów do przedmiarowania oraz wykonywania obmiarów - na podstawie rzeczywistego projektu - przy pracach wyburzeniowych wentylatorni, remontowanego szpitala. Autorzy przedstawiają także założenia i wstępne rezultaty projektu ID4EX związanego z wykorzystywaniem immersive design w budownictwie.
EN
The third in a series of four articles [15, 16] presents the use of laser scanning and work with a point cloud on a construction site. The preparation for scanning and the scanning process are presented - from scanner preparation through various processes such as field measurements, data registration and export. The authors also presented a number of problems that the scanner may encounter and practical ways of solving them. It also shows the possibilities of using a scanner and a cloud of points for take-off and taking measurements - based on a real project - for the demolition works of the ventilation room, the renovated hospital. The authors also present the assumptions and preliminary results of the ID4EX project related to the use of immersive design in construction.
PL
Na początku pierwszej dekady XXI wieku rozpoczęła się czwarta rewolucja przemysłowa, która opiera się na pracy na dotychczas niespotykanej ilości danych, co w rezultacie umożliwia cyfryzację oraz integrację systemów i procesów. Przywołane zmiany są wdrażane również w branży budowlanej, co przekłada się bezpośrednio na opracowywanie nowych innowacyjnych rozwiązań, których celem jest poprawa wybranych parametrów procesu inwestycyjno-budowlanego. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości wdrożenia w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie następujących technologii: BIM, czyli modelowanie informacji o obiekcie budowlanym, usługi w chmurze i technologie mobilne, sztuczna inteligencja, ze szczególnym uwzględnieniem analityki prognostycznej, Internet rzeczy, Rzeczywistość rozszerzona, robotyzacja, bezzałogowe statki powietrzne i egzoszkielety, Druk 3D, Big Data, Cyfrowe bliźniaki (digital twins). Przeprowadzona analiza umożliwiła wskazanie pól, które już są gotowe do szerokiej implementacji, a które obszary stanowią potencjalne obszary, które mogą być wdrożone w celu poprawy warunków BHP w realizacji kontraktów budowlanych.
EN
At the beginning of the first decade of the 21st century, the fourth industrial revolution began, which is based on working with previously unprecedented amounts of data, which ultimately enables the digitization and integration of systems and processes. The above-mentioned changes are also implemented in the construction industry, which translates directly into the development of new innovative solutions aimed at improving selected parameters of the investment and construction process. This article presents the possibilities of implementing the following technologies in the area of occupational health and safety on construction sites: BIM, i.e. building information modeling, cloud services and mobile technologies, artificial intelligence, with particular emphasis on predictive analytics, Internet of Things, Augmented Reality, robotization, unmanned aerial vehicles and exoskeletons, 3D printing, Big Data, Digital twins. The analysis carried out made it possible to identify the fields that are already ready for wide implementation, and which areas are potential areas that can be implemented in order to improve health and safety conditions in the implementation of construction contracts.
EN
The construction industry is a vital sector that contributes to the economy’s development. On the other hand, it also contributes to the natural environment through emissions and waste. Moreover, the construction industry is under pressure to develop and adopt new technologies, tools and practices. A proper tool for selecting innovation is needed. This paper presents MCDA tool for construction companies, namely the Bellinger method. The proposed tool facilitates decision-making because it helps to choose between alternatives.
PL
Głównym celem artykułu jest określenie wymagań pasażerów kolei aglomeracyjnej, w celu zmiany nawyków transportowych. Skoncentrowano się na wymaganiach dotyczących małych dworców kolejowych, które odgrywają istotną rolę w procesie wdrażania idei zrównoważonego transportu. Większość podróżnych w codziennych dojazdach korzysta przede wszystkim ze swoich prywatnych samochodów. Wynika to w znacznej mierze z zaniedbania transportu zbiorowego, który wymaga gruntownej zmiany polityki - ukierunkowania jej na rozwój transportu zrównoważonego, którego filarem jest transport szynowy wraz z opcjami transportu bezmotorowego (np. rower, spacery). Badania ankietowe wykazały, że najważniejszym punktem ankiety były problemy, z którymi na co dzień mierzą się podróżni na dworach/przystankach kolejowych. Do podstawowych zaliczamy: brak toalet, poczekalni, kawiarni/baru oraz punktów handlowo-usługowych. Przedstawiono także plany rozwoju Poznańskiej Kolei Metropolitalnej - projekt wykorzystania obwodnicy towarowej miasta w systemie PKM. Jego głównym założeniem jest przybliżenie metropolii do idei miasta 15-minutowego oraz stacji 15-minutowej, aby osiągnąć koncepcje zrównoważonego transportu w mieście i aglomeracji. Wobec krytycznej oceny Innowacyjnych Dworców Systemowych jako rozwiązania, które poprzez ponadstandardowe wyposażenie powoduje problemy znacznych kosztów wandalizmu, zaproponowano wprowadzenie Systemowych Dworców Modułowych opartych na elastyczności, umożliwiającej - dzięki wprowadzeniu idei modułowości w budowie małego dworca - dostosowanie wyposażenia dworca/przystanku do zmieniających się wymagań pasażerów. Podejście elastyczne opiera się na etapowym inwestowaniu, co znacznie ogranicza także poziom początkowych wydatków inwestycyjnych. Początkowe rozwiązanie polega na elementarnym wyposażeniu dworca, które odpowiada wynikom badań ankietowych. Naturalnie kluczem do sukcesu przy projektowaniu, wykonaniu i eksploatacji małych dworców jest współpraca między PKP a władzami regionalnymi i lokalną społecznością.
EN
The main aim of the article is to determine the requirements of agglomeration railway passengers in order to change transport habits. The focus was on the requirements for small railway stations, which play an important role in the process of implementing the idea of sustainable transport. Most travelers use their private cars for daily commuting. This is largely due to the neglect of public transport, which requires a fundamental change in policy - its focus on the development of sustainable transport, the pillar of which is rail transport along with non-motorized transport options (e.g. cycling, walking). The survey showed that the most important point of the survey were the problems that travelers face on a daily basis at railway stations/stops. The basic ones include: lack of toilets, waiting rooms, cates/bars and commercial and service points. Development plans for the Poznan Metropolitan Railway (PKM) were also presented - a project to use the city's freight bypass in the PKM system. Its main goal is to bring the metropolis closer to the idea of a 15-minute city and 15-minute stations in order to achieve the concept of sustainable transport in the city and agglomeration. Due to the critical assessment of Innovative System Stations as a solution that, due to non-standard equipment, causes problems with significant costs of vandalism, it was proposed to introduce System Modular Stations based on flexibility, enabling - thanks to the introduction of the idea of modularity in the construction of a small station - adapting the station/stop equipment to the changing requirements of passengers. The flexible approach is based on staged investing, which also significantly reduces the level of initial investment expenses. The initial solution is to equip the station with basic equipment that meets the survey results. Naturally, the key to success in the design, construction and operation of small stations is cooperation between PKP, regional authorities and the local community.
EN
As a tool, the Sustainable Development Goals (SDG) guide local and regional leaders in developing policy approaches for better social development. SDGs are 17 ambitious objectives towards a greener, healthier, more peaceful and equal planet, promoted by the United Nations to achieve by 2030. Having this performance in mind, countries and regions can measure their level of SDG implementation and rethink how they could promote prosperity, cooperation among regions and progress. This study focuses on SDG-9: Industry, innovation and infrastructure in ten municipalities of the Alto Minho region, Portugal. The main idea is to assess the level of each municipality in the achievement of the indicators related to this SDG. The similarities and differences between the municipalities can underline areas for joint efforts or investments in the development policy. This paper selected a performance analysis as a tool for informing on the amount of effort required to achieve SDG-9 at a local level, i.e., the Alto Minho region in the north of Portugal. If the trend of evolution is maintained, only Viana do Castelo will reach the full range of indicators for SDG-9, and Caminha will have 50 % of the indicators achieved. The remaining municipalities will reach at least half of the indicators, thus achieving a value lower than half of the target value. This approach could be replicated in other SDGs and other regions. This assessment allows the region’s stakeholders to indicate areas of required action to achieve the SDG.
EN
This paper explores the application of design thinking and prototyping in creating sustainable solutions for solar-powered outdoor gear. The study investigates the importance of these techniques in engineering and design to address real-world problems. The research highlights the systematic identification of challenges and opportunities in the creation of solar-powered outdoor gear through these practices. The study focuses on the development of four prototypes, including solar-powered heated gloves, a solar-powered bottle cooler, a solar-powered sports bag belt, and a solar-powered coat with a display and charging capabilities.
PL
Niniejszy artykuł przedstawia zastosowanie myślenia projektowego i prototypowania w tworzeniu zrównoważonych rozwiązań dla sprzętu turystycznego zasilanego energią słoneczną. Badanie skupia się na zastosowaniu tych technik w inżynierii i projektowaniu, w celu rozwiązania rzeczywistych problemów. Praca naukowa podkreśla systematyczne identyfikowanie wyzwań i szans w tworzeniu sprzętu turystycznego zasilanego energią słoneczną poprzez te praktyki. Badanie skupia się na opracowaniu czterech prototypów, w tym rękawiczek zasilanych energią słoneczną, chłodziarki na butelki zasilanej energią słoneczną, paska na torbę sportową zasilanego energią słoneczną oraz płaszcza zasilanego energią słoneczną z wyświetlaczem i możliwością ładowania.
20
Content available remote Research on the influence of external search strategy on enterprise innovation
EN
Based on the matching perspective, an analytical framework including external search strategy, organisational improvisation and structural flexibility is established. The purpose of this study is to explore the influence of external search strategy on firm innovation. The results show that, first, market information search has a positive impact on innovation quality and innovation speed. Secondly, the influence of technical knowledge search on innovation quality is moderated by organisational improvisation and structural flexibility. Thirdly, technical knowledge search has a positive impact on the innovation quality of enterprises. Fourthly, technical knowledge search has a positive impact on the innovation speed of enterprises.
first rewind previous Strona / 48 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.