Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pomiar poziomu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Technologia montażu części ciśnieniowej kotła energetycznego wymaga instalacji dużych konstrukcji mechanicznych [1-3, 5], za pomocą hydraulicznych siłowników linowych (rys. 1). Kluczowym problemem w tym procesie jest kontrola poziomu montowanych elementów z dużą dokładnością na poziomie pojedynczych milimetrów. W tym celu zaprojektowany, przetestowany i wykonany został innowacyjny, mikroprocesorowy, przemysłowy system kontroli poziomu wykorzystujący laserowy pomiar odległości (LIS – Level Indication System).
EN
The assembly technology of a power boiler pressure part requires installation of the so-called buckstays [1-3, 5]. The buckstays constitute a steel construction whose job is to stiffen screens of a combustion chamber. The buckstays are suspended on all four internal walls of the boiler support construction (Fig. 1) by means of strand jacks. In the corners of the boiler supporting construction the auxiliary equipment (e.g. burners) is installed and assembled with the buckstays subsystem. However, in spite of the fact that the procedure of suspending buckstays seems theoretically to be very simple, it is very inconvenient for the operating stuff. Thus, a key issue from the perspective of the boiler pressure part assembly process is to control the level of engineering structures during suspending processes with an accuracy of a single millimeter. Not uniform suspending of buckstays could lead to damage of the piping systems installed in the power boiler chamber. For this reason, there was designed, tested and implemented an innovative, microprocessor-based level control system using high precision laser distance measurement. This prototype solution supporting the assembly of power boiler subsystems is presented in this paper.
PL
W artykule przedstawiono przegląd technik pomiaru poziomu wypełnienia zbiorników ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań stosowanych w przemysłowej produkcji żywności. Rozróżniono układy pomiarowe oraz sygnalizacyjne, a także przedstawiono podział czujników ze względu na ich umiejscowienie. Scharakteryzowano ogólną zasadę działania najczęściej spotykanych rozwiązań, w tym urządzeń do bezpośredniego pomiaru poziomu, czujników pływakowych i nurnikowych, sond mechanicznych, wag, czujników ciśnieniowych, sond pneumatycznych, pływakowych sygnalizatorów poziomu, sond pojemnościowych i konduktancyjnych, sygnalizatorów łopatkowych, wibracyjnych, ultradźwiękowych, optycznych, i termodyspersyjnych, czujników falowych (laserowych, ultradźwiękowych, radarowych, sond mikrofalowych z falowodem, czujników magnetostrykcyjnych i mierników izotopowych), a także układów wizyjnych. Zwrócono również uwagę na czynniki wpływające na decyzję potencjalnych użytkowników o zakupie urządzeń do pomiaru poziomu.
EN
In this paper, the review of techniques of the tank level measurement with particular emphasis on solutions applied in industry food production was shown. Systems for the continuous measurement and for the limit detection were differentiated and the classification of sensors based on its position was discussed. Principles of operation of the most common solutions were characterized, including: devices for the direct level measurement, float and displacer-driven sensors, plumb bobs, weight transducers, pressure sensors, bubblers, floating, capacitive and conductive switches, rotating paddles, vibrational, ultrasonic, optical and thermo-dispersive switches, wave-based sensors (laser, ultrasonic, microwave radar, time domain reflectometry, magnetostrictive and nuclear sensors) and vision systems. Attention was also drawn to the factors influencing the decision of potential users to purchase devices for level measurement.
PL
Istnieje wiele kryteriów podziału metod pomiaru poziomu. W referacie przestawiono najbardziej ogólny podział na metody bezpośrednie i pośrednie. Wyprowadzono model matematyczny pomiaru objętości materiału sypkiego, który tworzy stożek nasypowy, przy zastosowaniu poziomomierza radarowego z falowodem i obliczono błędy metody takiego pomiaru. Na podstawie badań laboratoryjnych oraz danych literaturowych dokonano porównania przepływomierzy ultradźwiękowych z radarowymi z falowodem. Korzystając z doświadczeń laboratoryjnych i danych literaturowych z obiektów polowych podano wskazówki odnośnie doboru poziomomierza.
EN
The paper presents the division of level measurement methods taking into account various criteria: principle of operation, contact with the process material, open or closed tank and art of measure-ment: direct and indirect. The mathematical model of measurement of volume of solid in the tank by radar level meter with wave-guide for some typical situations is introduced. It enables volume of material calculation on the base of the result of actual level measurement and the information of previous level. Also the method error as a function of distance between the probe and tank axis and the function of the mound cone angle is calculated. Introducing special algorithm of volume calculation or using two probes for level measurements can give decreasing of systematic error of volume calculation. On the base of laboratory tests and literature data from field objects the comparative analysis of ultrasonic level meter and radar level meter with wave-guide is introduced. Some guidelines for choosing proper level meter for various measurement conditions are presented.
EN
Modern, highly effective and reliable measurement system of liquid levels by use of impulse radar has been presented. Moreover, detailed description of the system and an assembling procedure of it has been given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.