Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  ozonowanie wody
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Nowoczesne wykorzystanie ozonu w procesach przygotowania wody najwyższej jakości wiąże się nieodzownie z takimi elementami instalacji, jak: aeratory na zjonizowane powietrze, wielostopniowe kolumny kontaktowe, ozonatory hybrydowe, lampy UV i monitoring on-line ze wsparciem producenckim. Projektowanie instalacji zawierającej te i inne elementy powinno być zawsze poprzedzone badaniami w stacji pilotowej. Dogłębna analiza wyników badań i doświadczenie w podejściu do technicznych aspektów ozonowania mogą być nieocenione zarówno podczas procesu inwestycyjnego jak i eksploatacji. Zaoszczędzą energię, środki finansowe i przyczynią się do bezpiecznej obsługi instalacji.
EN
Modern use of ozone in preparation of highest quality water is inevitably associated with such system components like: aerator working with ionized air, multistage contact columns, hybrid ozone generators, UV lamps and on-line monitoring with manufacturer assistance. Designing installations including these and other elements should always be preceded by tests on pilot water treatment plant. Deep analysis of test results and experience in the approach to the technical aspects of ozonation can be invaluable during investment process as well as during operation of the installation. They will save energy, money and will contribute to the safe operation of the system.
2
Content available remote Methods for measuring ozone concentration in ozone-treated water
EN
The ozone measurements are gaining in importance as the area of environmental ozone applications to liquids and especially to water grows. Some a few methods can be enumerated, and each of them has only limited area of applications. The comparison of the methods shows that there still is a need for rugged, reliable, ozone-specific, direct measurement methods and sensors for measuring ozone concentration in ozonated water.
PL
Przyrządy i metody do pomiaru stężenia ozonu w cieczach, a zwłaszcza w wodzie, nabierają coraz większego znaczenia w miarę rozszerzania się obszarów zastosowań ozonu ze względu na ochronę środowiska. Porównano kilka współcześnie stosowanych metod i wykazano, że każda z nich posiada tylko ograniczony obszar przydatności.
3
Content available remote Możliwości wykorzystania energii słonecznej w instalacjach ozonowania wody
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie energii słonecznej do zasilania urządzeń wyładowczych. Zasilanie z paneli fotowoltaicznych niewielkich instalacji ozonowania wody, na przykład w przydomowych basenach kąpielowych, wydaje się być korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska. Przedstawiono laboratoryjny 450 W system zasilania generatora ozonu z paneli fotowoltaicznych poprzez falownik i transformator wysokonapięciowy oraz elementy instalacji prototypowej o mocy 2kW, projektowanej i budowanej z funduszy NCBR w ramach projektu rozwojowego.
EN
Paper presents the laboratory and prototype system of water treatment with ozone energized with PV panels. Investigations carried out in the laboratory 450 W system confirmed the possibility to use solar energy to energize the ozone generator in the water treatment installations. At present, the 2 kW total power prototype system is under construction. Project is funded by the research grant of the Polish Research and Development Center (NCBR).
EN
Presentation of series of types of separators equipped with multi-stream PUR-KLB1 packets of nominal efficiency of Qn = 10: 1601/s, designed for precipitation sewage treatment. Technological solution of precipitation sewage treatment plant, referring to sewage characteristic. Design assumptions for series of types of separators. Working principle. Hydraulic and technological calculations. Construction solution. General directives for separators' starting and exploitation.
5
Content available remote Możliwości wykorzystania energii słonecznej w instalacjach ozonowania wody
PL
W pracy zaproponowano wykorzystanie energii słonecznej do zasilania urządzeń wyładowczych. Zasilanie z paneli fotowoltaicznych niewielkich instalacji ozonowania wody, na przykład w przydomowych basenach kąpielowych, wydaje się być korzystnym rozwiązaniem z punktu widzenia ochrony środowiska. Przedstawiono laboratoryjny system zasilania generatora ozonu z paneli fotowoltaicznych poprzez falownik i transformator wysokonapięciowy oraz elementy instalacji prototypowej, projektowanej i budowanej z funduszy NCBR w ramach projektu rozwojowego.
EN
Paper presents the laboratory and prototype system of water treatment with ozone energized with PV panels. Laboratory investigations confirmed the possibility to use solar energy to energize the ozone generator of 50 W in the water treatment installations. At present, the 2 kW total power prototype system is under construction. Project is funded by the research grant of the Polish Research and Development Center (NCBR).
PL
W artykule poruszono problem powstawania produktów ubocznych dezynfekcji wody przeznaczonej do spożycia przy użyciu ozonu. Za miarę zawartości tych produktów przyjęto stężenie adsorbowanych organicznie związanych chlorowców (AOX) - sumaryczny parametr wykorzystywany w wielu krajach do oceny jakości wód. Przedmiotem badań była próba określenia wpływu parametrów procesowych ozonowania na ilość powstających produktów ubocznych. Wyniki wskazują na konieczność stałej kontroli przebiegu procesu, co umożliwia znaczne ograniczenie produktów ubocznych przy wykorzystaniu jedynie naturalnych właściwości fizykochemicznych ozonu.
EN
The article focuses on the problem of the by-products of drinking water ozonation. For measuring the amount of by-products, the AOX-parameter (Adsorbable Organic Halogens) is useful - it is a group parameter introduced in many countries for the purpose of water quality assessment. The subject of the research were laboratory test findings connected with the influence of the ozonation proces parameters on the amount of by-products. The results show the need for a permanent control process, one which would enable a greater limitation of the amount of by-products which only use the natural physical-chemical properties of ozone.
PL
Sinice (Cyanoprokaryota), wchodzące w skład planktonu, należą do grupy Gram-ujemnych mikroorganizmów fotosyntezujących. W normalnym stanie wód ilość komórek sinicowych w 1 cm3 wody waha się od kilkuset do kilku tysięcy, podczas gdy w okresach intensywnego zakwitu może dochodzić nawet do kilkuset tysięcy w 1 cm 3 wody. Nadają one wtedy intensywne zabarwienie wodzie, której kolor zależy od dominujących gatunków. Obecność glonów oraz sinic w dużych ilościach może też nadawać wodzie charakterystyczny nieprzyjemny zapach, którego intensywność i charakter zależą od rodzaju kwitnących glonów i sinic oraz od ich ilości w wodzie. Zakwity sinicowe są olbrzymi problemem natury higienicznej i zdrowotnej, a także estetycznej, tworząc podczas intensywnych zakwitów kożuchy oraz pianę na powierzchni zbiorników wodnych. Problemem są także toksyny produkowane przez wiele gatunków sinic (anatoksyna, afanotoksyna, mikrocystyna, nodularina, akutificyna, scytoficyna, czy też cyanobakteryna), o toksyczności ostrej, mieszczącej się w średnim przedziale toksyczności, oraz mających właściwości kancerogenne. Toksyny sinicowe stanowią bardzo niebezpieczną grupę związków chemicznych działających zarówno na hepatocyty wątroby, jak też na system nerwowy ludzi i zwierząt. Stąd bardzo ważne jest efektywne ich usuwanie w procesie uzdatniania wody. W artykule po raz pierwszy w Polsce przedstawiono dane dotyczące zastosowania ditlenku chloru oraz ozonu do uzdatniania wody w ciągu produkcyjno-przesyłowym Sulejów-Łódź. W latach 1998-2001 efektywność usuwania mikrocystyny-LR wahala się w przedziale 74-92%,. podczas gdy dla innych izoform wahała się zakresie 45-94% ładunku.
EN
Cyanobacterials (Cyanoprokaryota) belong to plankton. In normal state concentration of cyanobacterial cells in water ranged between few hundreds to few thousands in 1 cm3 of water but while blooming may be increased even to one million in 1 cm3. At this time water bas characteristic colour, depending on dominated species. Also characteristic smell is coming from presence of cyanobacterial and phytoplankton cells produced odour substances. The cyanobacterial blooms are very important hygienic problems for human and animal health, While blooming they form foams and head coating on water surface. Also huge problems pose cyanobacterial toxins. Cyanobacteria may produce acute toxins such as hepatotoxic peptides (microcystins, nodularins and cylindrospermopsin) and neurotoxic alkaloids (anatoxin-a, anatoxin-a(s), homoanatoxin and aphanotoxins). Cyanobacterial toxins are very dangerous substances, which can intoxicated livers hepatocytes and nervous system of humans and animals, In this situation is very important to remove them in water pretreatment processes. Data on removing of cyanobacterial toxins front water in pretreatment process with application of chlorine dioxide and ozone in Sulejow-Łodz system, were presented for the first time in Poland. In period 1998-2001 effeciency of microcystin-LR removing was ranged between 74+92% while for other isoforms it was between 45-94%.
PL
W pracy omówiono wyniki badań przeprowadzonych na stacji pilotowej, zlokalizowanej w zakładzie oczyszczania wody "Rudawa", zaopatrującej Kraków w wodę wodociągową. Celem badań było określenie optymalnego miejsca zastosowania procesu ozonowania w ciągu technologicznym zakładu wodociągowego Rudawa. Badania przeprowadzono w dwóch układach: układ badawczy I obejmował procesy ozonowania, filtracji na złożu piaskowym i filtracji na złożu węglowym, natomiast układ badawczy II obejmował procesy filtracji na złożu piaskowym, ozonowania i filtracji na złożu węglowym. Obydwa układy zasilane były wodą po procesach koagulacji i sedymentacji w układzie technologicznym stacji Rudawa. Analiza uzyskanych wyników nie wykazała różnic pomiędzy stosowaniem procesu ozonowania w układzie przed złożami piaskowymi i przed złożami węglowymi. W obydwu wypadkach uzyskano podobną końcową skuteczność oczyszczania wody. Optymalna dawka ozonu, dla której uzyskano wysoki stopień zmniejszenia analizowanych wskaźników wahała się w zakresie 0,9÷1,1 gO3/m3. Zastosowanie ozonowania, niezależnie od przyjętego układu, pozwoliło na poprawę skuteczności oczyszczania wody w wypadku absorbancji w UV o około 20%, a w wypadku barwy o około 25%. Ponadto wykazano, że proces ozonowania prowadził do zwiększenia zawartości aldehydów w wodzie o kilkanaście procent, co może być interpretowane jako wynik rozkładu związków organicznych o złożonej budowie do związków prostszych, na przykład niskocząsteczkowych kwasów organicznych.
EN
The investigations were carried out at the pilot station of the Water Treatment Plant "Rudawa" supplying tap water to the city of Cracow. The aim of the study was to establish in which part of the treatment train the ozonation process should be included. In the experiments use was made of two systems. In one of these, ozonation was performed prior to sand filtration and active carbon filtration, while in the other one ozonation was carried out after sand filtration and was followed by filtration through an active carbon bed. Both systems were fed with water treated by coagulation and sedimentation according to the treatment train used in the Water Treatment Plant "Rudawa". The study produced the following findings: regardless of whether ozonation was conducted before the sand filter or the carbon filter the final treatment efficiencies were similar. The ozone dose yielding the highest extent of pollutant removal ranged between 0.9 and 1.1 gO3/m3. With both systems, treatment efficiency was enhanced by about 20% and about 25% for UV absorbance and color matter, respectively. The ozonation process accounted for a rise in the aldehydes content by over 10%. This may be interpreted as being due to the decomposition of organic compounds from complex into simpler structures, e.g. into low-molecular-weight organic acids.
EN
The efficiency of the ozonation process is affected by the following major factors: gas-liquid dispersion (interfacial gas-liquid surface) and contact time, as well as some other parameters influencing the mass transfer rate and the kinetics of chemical and biochemical reactions. And this is why the intensity of mixing in the dissolution system becomes a key issue. Mixing intensity depends on the following operating parameters: volumetric liquid flow rate, volumetric gas flow rate and reactor geometry. The primary objective of the study reported in the present paper was to analyze the problem of how the said parameters influence the hydraulic behavior of the contact column. Tracer studies were carried out with a contact column in a co- and counter-current gas-to-water-flow system. It was found that the presence of the gas phase changed the behavior of the reaction column - basically due to the increase of mixing intensity. When the intensity of mixing increases and the quality of the oxidant dose cannot be changed, there will be a concomitant increase in the yield of the oxidation/disinfection reactions, which produce undesirable intermediates. This increase is paralleled by the shortening of both mean residence time and t10, which deteriorates the efficiency of disinfection. The results of the study evidence that the selection of the plug flow reactor is a prerequisite of an effective ozone use for microorganism inactivation.
EN
The removal of natural organic matter (NOM) on biological activated carbon depends on the amount of biodegradable organic carbon (BDOC) forming upon ozonation of water. The ozonation by-products described as BDOC consist of specific organic compounds (aldehydes, ketones, organic acids) and unknown assimilable organic carbon. The purpose of the study presented in this paper was to evaluate the effect of ozonation parameters (ozone dose and contact time) on the NOM characteristics measured by size exclusion chromatography, on the main ozonation by-products, aldehydes and ketones, determined by gas-chromatography and organic acids measured by ion chromatography. Experiments were performed with the ground water after iron and manganese removal, still containing comparatively high amounts of total organic carbon. Changes in molecular weight characteristics show that all the investigated NOM fractions reacted with ozone. The most reactive was the fraction of the highest molecular weight. The sum of organic acids was ten times as high as the sum of aldehydes and ketones. The amount of ozonation by-products highly depended on the ozone dose, whereas the contact time had a minor effect.
EN
The objective of the study was to relate the hydrodynamic performance of the multistage ozone contactor to some of the major geometrical parameters (e.g., the number and type of baffles), and the efficiency of oxidation and disinfection to the location of the diffusers. Experiments were carried out with a model of a 0.259 m[3] volume four-stage ozone contactor. The application of single or double baffles allowed the contactor to act as a one-, two- or four-compartment model. When use was made of double baffles, the hydraulic behaviour of the contactor shifted towards that of a plug-flow reactor. Total and partial aeration was tested in the four-stage ozone contactor. Total gas flow was either sent to the first compartment or was distributed into all or some of the diffusion chambers. The study evidenced a strong influence of the investigated parameters not only on the hydrodynamics of the contactor, but also on the efficiency of ozone transfer and effective of oxidation/disinfection.
EN
The object under study is the Water Treatment Plant Dziećkowice ( Upper Silesia ).The treatment train includes pre-ozonation as one of the unit processes,so it seemed worthwhile to investigate how the ozone dose affected the count of plankton organisms. Thus, an ozone dose ranging between 0.8 and 1.0 gO3/m3 was able to reduce phytoplankton by about 20%.The efficiency of the pre-ozonation process depended on the number of plankton organisms in untreated water and varied from one species to another.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.