Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Niniejsza praca zawiera wyniki oraz interpretację badań własnych podczyszczania ścieków z Zakładu Drewexim w procesie adsorpcji statycznej. Celem pracy było określenie optymalnych parametrów tj. czasu kontaktu ścieków z węglem aktywnym oraz masę węgla aktywnego w procesie podczyszczania ścieków w procesie adsorpcji na pylistym węglu aktywnym. Na podstawie badań własnych procesu adsorpcji statycznej na pylistym węglu aktywnym CWZ-22 największe zmniejszenie wartości stężeń wszystkich badanych wskaźników zanieczyszczeń - zawiesiny ogólnej, substancji rozpuszczonych oraz ogólnego węgla organicznego - uzyskano dla dawki węgla równej 100 g/dm3 i czasu trwania procesu 30 min. Stopień usunięcia zawiesiny ogólnej ZO w opisywanym przypadku wyniósł ponad 93%, substancji rozpuszczonych SR - 58%, OWO - ponad 97%. Zauważono zdecydowane zmniejszenie wartości stężeń badanych wskaźników zanieczyszczeń już przy najniższej zastosowanej dawce równej 25 g/dm3 ( stopień usunięcia ZO - 86%, SR - 46,5%, OWO - 93%). Przy stopniowym zwiększaniu dawki adsorbenta zmniejszenie wartości badanych wskaźników nie była już tak wyraźna. W dalszej części badań - wpływu czasu trwania procesu na stopień zmniejszenia wartości stężeń omawianych wskaźników - widoczne rezultaty uzyskano przy najkrótszym czasie - 10 min, przy czym najlepsze efekty uzyskano dla czasu równego 30 min (dawka pylistego węgla aktywnego stała = 100 g/dm3). Stopień usunięcia zawiesiny ogólnej - ponad 92%, substancji rozpuszczonych - 60%, OWO - blisko 98%. Analizując wyniki badań własnych można zauważyć, że zmniejszenie wartości stężenia OWO uzyskany dla pylistych węgli aktywnych jest o kilka procent wyższy od stężenia OWO uzyskanej przyzastosowaniu ziarnistych węgli aktywnych.
EN
The paper presents results and interpretation of own research of pre-treatment of wastewater from Drewexim Company in the process of static adsorption. The aim of the research was to determine the most optimum conditions of static adsorption process and to determine sorptional capacity of dusty activated carbon. Results of research with application of activated carbon CWZ-22, show that the biggest reduction of examined parameters (total suspension ZO, dissolved substances DS and TOC) were obtained for activated carbon dose 100 g/dm3 and process duration 30 min. Degree of total suspension removal in this case was over 93%, dissolved substances - 58%, TOC - over 97%.Substantial reduction of concentration of examined parameters was noted already at the lowest applied dose 25 g/dm3 (degree of removal of ZO - 86%, SR - 46.5%, TOC - 93%). With progressively increasing doses of adsorbent reduction of concentration was no longer so substantial. Next stage of research - influence of time of process duration on the decrease of parameters - showed that the biggest decrease of parameters values was noted at the first applied contact time - 10min. The best results were obtained for the contact time 30 min (dose of dusty activated carbon = 100 g/dm3). Degree of ZO removal - over 92%, SR - 60%, TOC - almost 98%. Analysis of the results also shows that decrease of TOC concentration obtained for dusty activated carbon is a few percent bigger than the one obtained for granular activated carbon.
EN
The paper presents and describes processes in civil engineering management. There are expressed mathematical formulas of their structures among them there. The model shows connections of controlled processes to control processes and procedural conditions. Proceeding of management is divided on two levels where a decision-making is realized.
PL
Artykuł dotyczy procesów, które występują w zarządzaniu przedsięwzięciami budowlanymi. Przedstawiono próbę ujęcia matematycznego. Model przedstawia związki między sterowanymi procesami a procedurami i ich warunkami realizacji. Procedura zarządzania jest rozpatrywana na dwóch poziomach, na których są podejmowane odpowiednie decyzje.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.