Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pożar w garażu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano zagrożenia związane z pożarami samochodów elektrycznych w garażach podziemnych. Autorzy wskazują, że zarówno dotychczasowe przypadki takich pożarów, jak i rozwój technologii baterii samochodowych sprawiają, że konieczne jest rozpoczęcie prac nad rozwiązaniami systemowymi zwiększającymi bezpieczeństwo w przypadku pożaru samochodu elektrycznego w garażu podziemnym - zarówno konstrukcji budynku, jak i ekip ratowniczych.
EN
There are risks associated with electric car fires in underground garages described in the article. The authors indicate that both hitherto cases of such fires and the development of car battery technology make it necessary to start work on system solutions increasing safety in the event of an electric car fire in an underground garage. It concerns both buildings structure and procedures for rescue teams.
PL
Struktura rodzajowa samochodów parkujących w garażach podziemnych zmienia się, związane jest to z pojawieniem się na naszych drogach samochodów elektrycznych. Badania pokazują, że parkowanie samochodów elektrycznych w garażach nie zwiększa prawdopodobieństwa wybuchu pożaru ani jego mocy. Pojawiają się jednak inne zagrożenia związane ze związkami uwalnianymi w czasie palenia się samochodu zasilanego baterią litowo-jonową. W artykule przedstawiono te zagrożenia i rozpatrzono możliwe do zastosowania rozwiązania.
EN
The generic structure of cars parked in underground garages is changing, which is related to the appearance of electric cars on our roads. Researches show that the appearance of electric cars in garages does not increase the probability of a fire and the power of such a fire. However, there are other risks associated with the chemical compounds released during the combustion of a car powered by a lithium-ion battery. The article presents these threats and considers possible solutions.
EN
Introduction: At the beginning of 2018, a massive fire affected a multi-storey car park in Liverpool. The car park serves a nearby major arena that was hosting a horse show at that time. Fortunately, there were no fatalities. However, the damage was extensive as approximately 1,150 cars were destroyed, many people were evacuated and some animals had to be rescued. Aim: This article considers the need to revise fire strategies for car parks. Do modern vehicle designs introduce a changing risk profile? Could new concepts in car park design also affect the risk profile? And, most of all, should fire strategies better address the issues of property protection, business continuity and environmental protection? Summary: Following the fire, several questions were asked. Could such a fire have been prevented? What lessons can be learned? Would a fire sprinkler system have prevented the fire from growing so large? Sometimes, when discussing the issue of fire safety, we mainly focus on the potential consequences of a fire for human life. The majority of fire safety regulations around the world focus on the protection of human life, with other objectives being rarely duly considered. However, the fire that occurred in the UK has shown that perhaps we need to consider much more factors and thoroughly analyse the fire strategies of buildings. The term “fire strategy,” thought widely used, often appears misunderstood, even by those operating within the fire safety sector. In essence, a fire strategy needs to be specific to the unique set of fire-related parameters of the building or structure to which it applies, including the processes that occur within it and the actual occupancy profiles. Moreover, it should be modified and adjusted when necessary, in order to remain adequate for its inherent goal, which is to prevent and mitigate fire incidents and their impact. The factors dictating the need for document modification include changes in the legislation or stakeholder requirements, revised building structures or layouts, changes in the occupancy or use of the building, and new technology or research. The fire strategy process is covered by BS PAS 911, and it is actually designed for more complex building arrangements or special structures where no obvious or quick solutions can be found. The question is whether the Liverpool car park represented such complex geometry?
PL
Wprowadzenie: Na początku 2018 roku miał miejsce ogromny pożar wielopoziomowego parkingu w Liverpoolu. Parking był przeznaczony dla osób odwiedzających halę widowiskową, która w tym dniu była gospodarzem pokazu koni. Na szczęście w pożarze nie było ofiar śmiertelnych. Jednak zniszczenia, które spowodował, były bardzo rozległe. Zniszczonych zostało ponad 1400 samochodów, 4000 osób ewakuowano. Nie udało się uratować niektórych zwierząt. Cel: Niniejszy artykuł przedstawia rozważania nad pytaniem, czy w przypadku parkingów i garaży powinniśmy ponownie przemyśleć strategie przeciwpożarowe. Czy nowoczesne typy samochodów wprowadzają konieczność zmiany zakładanych profili ryzyka parkingów? Czy może nowe podejście do projektowania parkingów wpływa na ich profil ryzyka? I najbardziej istotna wątpliwość ze wszystkich, to czy nasze strategie przeciwpożarowe nie powinny być bardziej ukierunkowane na ochronę majątku, ciągłości biznesu i środowiska naturalnego. Podsumowanie: Tak jak w przypadku każdego zdarzenia pożarowego o tak dużej skali, w środowisku społecznym pożar parkingu w Liverpoolu wywołał oburzenie. Czy pożarowi temu można było zapobiec lub przynajmniej znacząco zminimalizować jego skutki? Jakie wnioski należy wyciągnąć z tego zdarzenia? Czy samoczynny system gaśniczy zapobiegłby tak silnemu rozwojowi pożaru? Najczęściej, kiedy myślimy o ochronie przeciwpożarowej, rozważamy przede wszystkim konsekwencje pożaru w aspekcie ochrony życia ludzi. Podstawą większości przepisów przeciwpożarowych na całym świecie jest ochrona życia i rzadko inne aspekty są brane pod uwagę. Jednak pożar, który miał miejsce w Wielkiej Brytanii, pokazuje, że być może musimy rozważyć znacznie więcej i przeanalizować pełną strategię przeciwpożarową budynku. Termin „strategia przeciwpożarowa” jest powszechnie stosowany, ale jest często źle interpretowany, nawet przez osoby działające w sektorze bezpieczeństwa pożarowego. W istocie strategia pożarowa musi być dopasowana do specyfiki pożarowej danego budynku, jego konstrukcji, zachodzących w nim procesów czy profilu użytkowników. Ponadto powinna ona być aktualizowana i dostosowywana, tak aby stale pozostawała wierna swojemu nieodłącznemu celowi, którym jest zapobieganie i łagodzenia przebiegu zdarzeń pożarowych oraz minimalizacja ich skutków. Powody, które wymuszają konieczność modyfikacji dokumentu obejmują zmiany w przepisach lub wymaganiach zarządców, konieczność zaktualizowania struktury lub układów, zmiany sposobu użytkowania oraz pojawienia się nowych technologii pożarowych lub badań. Proces tworzenia strategii pożarowej opisany w standardzie BS PAS 911 jest tak naprawdę przeznaczony dla budynków o bardziej złożonej geometrii lub dla specjalnych układów architektonicznych, gdy nie istnieje oczywisty i szybki schemat rozwiązania. Powstaje tu pytanie, czy parking w Liverpoolu należał do takich złożonych geometrii?
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.