Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  stymulacja elektryczna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule dokonano przeglądu elektronicznych układów stymulacyjnych stosowanych do elektrycznej stymulacji komórek nerwowych. Pod uwagę brane były krytyczne parametry tych bloków w kontekście ich planowanej implementacji w wielokanałowym układzie scalonym. Są to m.in. rozrzuty prądów stymulacyjnych, pobór mocy tych układów, stopień komplikacji układowej czy też zajętość powierzchni krzemu. Przedstawione są podstawowe parametry i wymagania dotyczące układów stymulacyjnych oraz wyniki symulacyjne trzech powszechnie stosowanych architektur zaimplementowanych w technologii CMOS 180nm.
EN
The paper presents a review of stimulation circuits dedicated to multichannel implantable electrical stimulation of large population of neuronal cells. We take into account the main requirements of such circuits, i.e. spread of generated stimulation impulses from channel to channel, power and area consumption and architecture complexity. The paper contains analysis of the main problems that may be encountered while designing current sources able to both generating currents in a broad range and satisfying requirements referring to its output resistance, low output voltage, and uniformity of generated currents. Three most popular architectures of current stimulators are taken into consideration: solution with two independently controlled positive and negative currents and two solutions where one of the currents is generated as the copy of the second one. Simulations were carried out with use of the Cadence environment and the CMOS 180nm process was taken into account. The simulation results followed by the conclusions are presented at the end of the paper.
2
Content available remote Historia zastosowania stymulacji elektrycznej w psychiatrii
PL
Od czasów prehistorycznych trwają próby wykorzystania terapeutycznego stymulacji elektrycznej - również w przypadku zaburzeń natury psychiatrycznej. Wykorzystywane były zarówno naturalne źródła (bursztyn, ryby elektryczne), jak i sztuczne źródła „elektryczności” (maszyny elektrostatyczne, stosy Wolty, butelki lejdejskie, inne generatory prądu elektrycznego). Realną skuteczność dawnych metod stymulacyjnych - niedrgawkowych - ocenić można za niewielką lub żadną. Nowoczesną epokę stosowania stymulacji elektrycznej w psychiatrii rozpoczyna wprowadzenie elektrowstrząsów EW.
EN
The efforts of therapeutic utilization of the electric stimulation (also in the case of the psychiatric disorders) last from prehistoric times. They were used both natural sources (amber, electric fish), and artificial sources „electricity” (electrostatic machines, Volt's stocks, Leyden bottles, the different generators of the electric current). The real effectiveness of former (non-convulsive) stimulation methods can be estimated as low or non. The modern epoch of applying electric stimulation in psychiatry begins by introduction of electroconvulsive therapy ECT.
EN
The aim of this study was to clarify the effects of tendinous tissue properties on origin of greater force output at short inter-pulse intervals in the 2-pulse trains compared to those at longer inter-pulse intervals. Thus, this study investigated the contributions of the second stimulus (C2) in 2-pulse trains with different inter-pulse intervals on the torque response and tendinous tissue properties of human skeletal muscle in vivo. The torque response and tendinous tissue elongation following single pulses and 2-pulse trains at different inter-pulse intervals (5, 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100, 150, and 200 ms) were recorded in the tibialis anterior muscle using real-time ultrasonography. C2 with inter-pulse intervals of 5-100 ms invoked significantly greater torque responses than single pulses. In contrast, the elongation and compliance of tendinous tissue for C2 with inter-pulse intervals from 5-80 ms were significantly lower than those of the single-pulse response. A significant negative relationship between torque response and tendinous tissue compliance was observed in C2 with different inter-pulse intervals. The torque response as a result of C2 is greater at short inter-pulse intervals in which the force summation due to second stimulus coincides with the period of decreased tendinous tissue compliance due to the first stimulus.
4
Content available remote Problemy z placebo i ślepą próbą magnetycznej stosowanych w psychiatrii
EN
Except pharmacotherapy in treatment of various psychiatric disorders are used different physical techniques based on the electrical or magnetic stimulation of the head/brain. Confirmation of the effectiveness of the given method requires clinical investigations conducted in the blinded conditions and in the control to placebo. The paper presents difficulties connected with the assurance of these conditions in the case of chosen physical methods.
PL
Oprócz farmakoterapii w leczeniu rozmaitych zaburzeń psychiatrycznych wykorzystuje się różne techniki fizykalne polegające np. na stymulacji elektrycznej lub magnetycznej głowy/mózgu. Potwierdzenie skuteczności danej metody wymaga badań klinicznych przeprowadzonych w warunkach zaślepienia oraz w kontroli do placebo. Praca prezentuje trudności związane z zapewnieniem tych warunków właśnie w przypadku wybranych metod fizykalnych.
PL
Pierwsze doniesienia o zabiegach leczniczych wykorzystujących prąd elektryczny można znaleźć w literaturze z XIX wieku. Połączenie akupunktury z elektroterapią to elektro-akupunktura. Rozwój elektroterapii jest uwarunkowany rozwojem aparatury oraz konstrukcją elektrod. Miniaturyzacja urządzeń do terapii prądem elektrycznym pozwala na prowadzenie terapii całodobowo, a nawet wielodniowo, bez wychodzenia pacjenta z domu. Założeniem podstawowym w terapii długoterminowej jest poprawa potencjałów komórkowych i regeneracja komórek w miejscu objętym terapią. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia techniczne i praktyczne długoterminowej stymulacji elektrycznej.
EN
First applications of electrical current in medicine were described in a literature in 19. century. Acupuncture combined with electrotherapy is called electroacupuncture. The progress in electrotherapy relies on the development of new devices, as well as the electrodes. The miniaturization of electrostimulators enables 24-hours application. Small stimulator can be easily stored in a pocket and used when necessary. Long-term electrostimulation influences the cell potential and regeneration processes. In this paper some technical and practical aspects of long-term electrostimulation will be discussed.
6
Content available remote Realistic simulation of ECT electrodes
EN
This paper discusses numerical simulation of electroconvulsive therapy (ECT). A realistic finite element model of human head with different models of stimulating electrodes is be presented. Special attention is paid to the influence of the model of electrodes on the results of simulation.
PL
Przedstawiony niżej tekst opisuje numeryczną symulację terapii elektrowstrząsowej (EW). Przedstawiono realistyczny model MES ludzkiej głowy z różnymi modelami elektrod stymulujących. Szczególny nacisk został położony na wpływ modelu elektrod na wyniki symulacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.