Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  political marketing
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Network Society and the Revival of Propaganda : Implications for Security
EN
This paper examines network society characteristics considered as propaganda communication facilitators in order to answer questions about new trends in public communication processes and their long-term consequences for global security.
2
Content available Czynniki rozwoju marketingu politycznego®
PL
Artykuł niniejszy prezentuje ewoluowanie marketingu politycznego w różnych kierunkach, różnicując zarówno strukturę, jak i funkcję procesu marketingowego. Ukazanie procesu ewoluowania zostało poprzedzone charakterystyką nauki o polityce oraz nauki o zarządzaniu – w tym obszarze sytuuje się marketing polityczny. Przeprowadzono wywód na temat różnego podejścia teoretycznego do marketingu politycznego, który ciągle dynamicznie się rozwija, rozszerzając swoją koncepcję na sferę polityki. Następnie zanalizowano ewoluowania rynku politycznego w sferze podmiotowej, przedmiotowej i przestrzennej. Celem analizy przedstawionej w artykule poza opisaniem procesu ewoluowania marketingu politycznego jest sformułowanie minimalistycznego modelu marketingu politycznego na podstawie rekonstrukcji, interpretacji i uporządkowania odpowiednich założeń oraz tez marketingu i teorii polityki zawartych w pracach klasyków marketingu, przy wykorzystaniu również dorobku współczesnej myśli politologicznej. Model ten rozumiany jest jako systematyzacja prawidłowości rządzących procesem marketingu politycznego.
EN
The following article presents the evolution of political marketing in different directions, both diversifying the structure and the function of marketing process. Presenting the process of evolution has been preceded by the characteristics of political studies and marketing studies – in this area political marketing is placed. Arguments have been analysed on various theoretical approaches to political marketing. The marketing, which develops continuously and dynamically, spreading its concept onto the sphere of politics. Next, the evolution of political market in subject, object and space sphere has been analysed. The aim of the analysis presented in the theses, apart from the process of political marketing development, is to formulate the minimalistic model of political marketing based on reconstruction, interpretation, and systematisation of applicable presuppositions and theses of marketing and political theory included in the works of marketing classics while using also the output of contemporary political thought. This model is understood as the systematisation of regularities governing the process of political marketing.
4
Content available remote Polityczna reklama telewizyjna
PL
W artykule tym autor próbuje przybliżyć formę i istotę politycznej reklamy telewizyjnej w wyborach parlamentarnych i prezydenckich z perspektywy marketingu politycznego. Autor podkreśla, że powinien ją wyróżniać profesjonalizm w prezentowaniu oferty wyborczej oraz dominująca rola przekazu o charakterze pozytywnym.
EN
In this article the author tries to approach the form and content of the television political advertisement in the parliamentary and presidential campaign from the perspec-tive of political marketing. The autor stresses that from the perspective of political marketing one should distinguish professionalism in the presentation of electoral offer and the dominate role of positive transmissions.
5
Content available remote The use of the concept of marketing in political studies
EN
The article presents suggestions for the use of marketing concepts for political studies. In particular, it concentrates on the analysis of the question of advantages, which result from using for political studies notions and research methods (e.g. the SWOT analysis) used in the theory of organization and marketing.
PL
W artykule przedstawiono propozycje badawcze zastosowania koncepcji marketingu do badań politologicznych. Zwłaszcza poddano analizie zagadnienie korzyści jakie wynikają z zastosowania w nauce o polityce aparatury pojęciowej i metod badawczych (np. analiza SWOT) stosowanych w teorii organizacji i marketingu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.