Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  projektowanie strojów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The aim of the study was to show the principles of nonverbal communication achieved with clothing by using Roman Jakobson’s linguistic method. As demonstrated and established here, clothes and their functions can be translated into verbal and written language. The language of fashion, costume and stage design can be analysed in terms of their function and symbolism. Based on the language function scheme, clothing can be interpreted as the language of communication and as a system. Using purely linguistic methods, examples of various clothing analyses demonstrate the clothing function as a visual sign system, which is equal to the linguistic sign system, language and communication. Different kinds of communication can be achieved through garments, as explained by the examples and discussion selected and described.
PL
Celem pracy było pokazanie zasad komunikowania niewerbalnego osiągniętego przy użyciu odzieży, stosując metodę lingwistyczną Romana Jakobsona. Jak wykazano i ustalono w pracy, ubrania i ich funkcje można przetłumaczyć na język słowny i pisany. Język mody, stroju i scenografii można analizować pod kątem ich funkcji i symbolizmu. W oparciu o schemat funkcjonowania języka, odzież można interpretować jako język komunikacji i jako system. Przy użyciu metod czysto językowych, przykłady różnych analiz odzieżowych wykazują funkcję odzieżową jako system znakowania wizualnego, który jest równy systemowi językowemu, językowi i komunikacji. W pracy stwierdzono, ze dzięki odzieży mogą być osiągnięte różne rodzaje komunikacji, co opisano i wyjaśniono na wybranych przykładach.
2
Content available remote High-tech w architekturze i stroju
PL
Niespotykane dotychczas tempo rozwoju technologii oraz środków, związanych z przepływem informacji, odgrywa dominującą rolę. w kształtowaniu wizerunku współczesnego świata i wpływa na proces twórczy w wielu dziedzinach. W nurcie architektury high-tech szczególny nacisk kładzie się na perfekcyjne funkcjonowanie projektowanych obiektów oraz nadanie im ultranowoczesnego wyglądu. Aby ten charakter utrzymać jak najdłużej, autorzy dbają o zapewnienie swym dziełom ponadczaso-wości: Stosują rozwiązania umożliwiające wprowadzanie zmian w obrębie struktury wewnętrznej budynków, a także ich ewentualną rozbudowę. Korzystają z najnowszych zdobyczy nauki i techniki w zakresie materiałów, konstrukcji oraz systemów sterujących. Eksponując szkielet budowli uzyskują wyraziste, ekspresyjne formy, w których są wi-doczne fascynacje osiągnięciami techniki, podbojem kosmosu i rozwojem informatyki. Bardzo ważna jest przy tym ochrona środowiska naturalnego, zgodnie z nadrzędnym celem - szeroko rozumianym dobrem człowieka i zaspokajaniem jego potrzeb1. Do wnętrz przenika światło słoneczne, budynki są wyposażone w systemy wentylacji, ogrzewania i klimatyzacji, dzięki którym, niezależnie od uwarunkowań zewnętrznych, panują w nich optymalne warunki do pracy i wypoczynku. Dużą wagę przywiązuje się także do czytelności układu komunikacyjnego. Architektura high-tech nawiązuje często do obiektów przemysłowych, mimo to cechuje jąswoisty monumentalizm. Taki charakter jest uzyskiwany dzięki odważnemu operowaniu dużą skalą i zaskakująco perfekcyjnemu prezentowaniu form afinmijących technologię. To właśnie owe formy zastępują ornament, który w jego klasycznym rozumieniu byłby tu równie nie na miejscu, jak w obiektach modernistycznych.
EN
Features, typical for high-tech, become visible in many fields of designing. In clothing, similarly as in architecture, we can observe a common tendency to use and express the latest technology. The similarities arise from the same origins. In high-tech these are advanced space technologies. Expressive forms in architecture are obtained by exposing the skeleton of the structure and bold, large-scale designing. In hightech buildings, construction is a kind of manifestation of modern technology possibilities. Technology affirmative forms are used instead of the ornament, in its classical meaning. The highest quality and ultramodern general look are particularly important. In the sphere of attire, the logical character based on ergonomics is emphasized. High-tech works are planned to stay modern and functional during the whole using process. Therefore, the topic of flexibility has been brought up. Architects employ solutions allowing to introduce changes in the inner structure of buildings, as well as eventual extensions. Fashion designers make efforts to adjust clothes to the user's varying needs. That is why the so-called ..intelligent materials" are becoming more and more popular. Not only are they able to recognize those needs, but also these materials can adapt themselves to fulfill that which is expected (e.g. by regulating temperature and moisture on the skin surface). Likewise, many advanced control systems have been introduced into high-tech buildings (e.g. regulating ventilation, air conditioning and heating or stimulating sunlight inflow). Much stress has been put on the protection of natural enviroment, in accordance with the superior goal - the broadly understood benefit of mankind. Between each field of designing, there is a transfer of information and technology. Fashion designers use technical fabrics, so far restricted to industrial use. On the other hand, materials from the textile industry have been introduced into architecture. Synthetic fabrics and the so-called improved traditional materials gain in popularity. Although the authors are most concerned with the futuristic character of architecture and clothing, some creative references to tradition are made.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.