Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  alcohol vapours
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono zależność wpływu podwyższonej temperatury (20-120°C) na wartość maksymalnego ciśnienia wybuchu par alkoholi: metylowego, etylowego i izoamylowego, stosowanych w przemyśle chemicznym. W przypadku wszystkich badanych alkoholi ciśnienie wybuchu mieszaniny pary alkoholu-powietrze maleje wraz ze zmianą krotności wartości odniesienia (stężenie stechiometryczne) oraz zwiększaniem temperatury w zbiorniku. Im stężenie substancji palnej bardziej różni się od wartości stechiometrycznej, tym niższe jest ciśnienie wybuchu niezależnie od temperatury otoczenia.
EN
The title alcs. were vaporized, mixed sep. with air in proportions 0.6-1.4 by vol. and then used for detg. the values of max. explosion pressure at temps. 20-120°C in accordance with the relevant stds. The values of the tested parameters were highest for stoichiometric amts. of substrates and decreased with increasing explosion temp.
PL
W pracy przeprowadzono analizę możliwości wykrywania par alkoholu w samochodach o nieznanych szybach przy wykorzystaniu międzypasmowych laserów kaskadowych. Zwrócono szczególną uwagę na własności optyczne okien o różnym współczynniku absorpcji dla promieniowania pochłanianego przez wykrywane pary i promieniowania odniesienia. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych.
EN
In this article we present the analysis of the opportunity to detect alcohol vapours in cars with unknown windows using interband cascade lasers. Special attention was paid to the optical properties of windows that are usually characterized by different absorption coefficients for the radiation absorbed by the alcohol vapours and for the reference radiation. The results of the experimental studies were also described.
PL
Zaprezentowano wyniki badań skuteczności kurtyn wodnych przy zwalczaniu par liniowych alkoholi małocząsteczkowych. Wykazano, że skuteczność kurtyn wodnych maleje wraz ze wzrostem długości łańcucha węglowodorowego, co można wyrazić poprzez liniową zależność odwrotności stałej szybkości pochłaniania k oraz czasu połowicznego zmniejszenia stężenia par alkoholi t₁⁄₂ od liczby atomów węgla w łańcuchu węglowodorowym. Skuteczność kurtyn wodnych dla badanych alkoholi była 10–55 razy mniejsza niż w przypadku amoniaku.
EN
MeOH, EtOH, PrOH and BuOH vapors were catched in water curtains (av. droplet size 250–270 μm, temp. 10°C) to det. the efficiency of removal of alcs. from the air. Effects of the C atom no. in the alc. on the half-life decay time and sorption rate const. were presented as algebraic equations.
PL
W pracy przedstawiono sposoby rozwiązywania problemów związanych z transmisją okien dla wykorzystywanego promieniowania przy wykrywaniu par alkoholu w kabinach. Zaprezentowano zmodyfikowaną metodę absorpcji różnicowej polegającą na wprowadzeniu dwóch wiązek odniesienia o różnym współczynniku absorpcji w szkle. Zwrócono szczególną uwagę na własności optyczne okien dla wykorzystywanych wiązek promieniowania o różnej długości fali. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i pokazano możliwości praktycznego wykorzystania przedstawionej metody do wykrywania par alkoholu w kabinach z oknami zwłaszcza w pojazdach samochodowych przy wykorzystaniu zaprezentowanych opisów.
EN
The paper presents methods of solving the problems associated with the transmission of windows for radiation used in the detection of alcohol vapor in the car cabins. A method of differential absorption modified by introducing two reference beams characterized by different absorption in the windows was presented. Special attention was paid to the optical properties of car windows. The experimental results and the possibility of practical use of the method were described.
PL
W pracy przedstawiono zmodyfikowaną metodę absorpcji różnicowej do zdalnego wykrywania par alkoholu w kabinach z oknami. Zwrócono szczególną uwagę na własności optyczne okien o różnym współczynniku absorpcji dla promieniowania pochłanianego przez wykrywane pary i promieniowania odniesienia oraz o różnym współczynniku załamania dla wykorzystywanych wiązek promieniowania. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych i pokazano możliwości praktycznego wykorzystania metody zmodyfikowanej do wykrywania par alkoholu w kabinach z oknami zwłaszcza w poruszających się pojazdach przy wykorzystaniu zaprezentowanych opisów zachodzących zjawisk fizycznych. zdalne wykrywanie
EN
The work describes modified difference absorption method of stand-off detection of alcohol in car cabins with windows. The modification was motivated by the familiar physical phenomena such as dispersion and different absorption coefficients in windowpanes for applied laser wavelengths. The mathematical expressions for the method were derived and confirmed by experiments. The presented investigations indicate that the method can be successfully applied to stand-off detection of ethyl alcohol in moving cars.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.