Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  busbars
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono analizę termiczną rozdzielnicy niskiego napięcia zawierającą moduł z wyłącznikiem głównym. Zaprezentowano podejście do analizy sprężonej składającej się z dwóch etapów, tj. wyznaczenia strat przy wykorzystaniu analizy elektromagnetycznej i przeniesieniu ich do analizy CFD. Na etapie analizy elektromagnetycznej obliczono straty ciepła Joule'a, jako wynik grzania rezystancyjnego w przewodnikach miedzianych oraz ciepła wyindukowanego na elementach stalowych obudowy (prądy wirowe). Analiza elektromagnetyczna uwzględnia również zjawisko naskórkowości oraz efekt zbliżenia pomiędzy przewodnikami różnych faz. Straty ciepła wykorzystane są jako dane wejściowe do analizy termicznej, która zawiera rozwiązanie promieniowania i konwekcji naturalnej. Wyniki otrzymane w symulacji numerycznej porównano z rzeczywistym testem termicznym wykonanym w laboratorium firmy Rockwell Automation zgodnie z normą IEC 61439-1.
EN
Paper presents thermal analysis of low voltage motor control center column which contains main unit with air circuit breaker. Described is two-stage simulation approach which includes solution of electromagnetic field and CFD analysis coupled together. The result of electromagnetic simulation, which is the first step of this combined approach, is heat loss generated as the result of Joule heating and induction of eddy currents on sheet metal parts of the enclosure. Heat loss is an input for further CFD simulation which is the final stage of analysis. CFD simulation is used to calculate radiation and natural convection. Results of conducted simulation were compared to real thermal test ran in Rockwell Automation laboratory according to IEC 61439-1 standard.
PL
Przedstawiono zabezpieczenia szyn zbiorczych rozdzielnic WN i NN, omówiono nowe cyfrowe algorytmy zaimplementowane w zabezpieczeniach TSL-9r oraz TSL-11.
EN
The paper presents busbar protections of HV and LV switchgears as well as new digital algorithms implemented in TSL-9r and TSL-11 protections.
3
Content available remote Analiza numeryczna procesu wymiany ciepła wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej
PL
Celem artykułu było opracowanie przestrzennego modelu numerycznego opisującego proces przepływu ciepła i masy wewnątrz rozdzielnicy elektrycznej. Ponadto w wyniku jego sprzężenia z modelem elektromagnetycznym w przeprowadzonej analizie uwzględniono wpływ efektu zbliżenia oraz naskórkowości na proces generacji ciepła w szynach urządzenia. Analiza numeryczna została przygotowana dla rzeczywistej rozdzielnicy elektrycznej.
EN
The main aim of this work was to develop a 3-D numerical model, which describes the heat and mass transfer (CFD) problem inside switchgear casing. In addition, as a result of CFD and electromagnetic model coupling, the induced effects, i.e. proximity and skin effects on heat generation in the device busbars were taken into consideration. The analysis was performed for the existing switchgear device.
4
Content available remote Losses in bus-bars and enclosures of gas insulated switchgears (GIS)
EN
The magnetic field produced by alternating currents flowing in the bus-bars of switchgears induces eddy currents in the metal parts nearby. The metal enclosure around these bars is also exposed to this magnetic field, therefore currents, namely power losses within it are ineluctable. Depending on the material and the switchgear's geometry, the non-uniform current density-, hence the power loss distribution and the total loss can be different in the different phase conductors and in the enclosure. As the analytical modeling of a complex geometry is practically impossible, another approach should be adopted to determine these parameters. This can be the finite element (FE) calculation method. The results of such calculations on the 2D models of one high voltage and one medium voltage GIS are presented in this paper.
5
Content available Szynoprzewody w izolacji stałej
PL
W referacie zaprezentowano wybrane wyniki pomiarów różnych parametrów prototypów szynoprzewodów z izolacją stałą. Prezentowane poniżej szynoprzewody różnią się od istniejących już na rynku z uziemioną obudową (ekranem). Jest to trudny do zaprojektowania i skonstruowania tor prądowy m.in. ze względu na wysoki poziom wyładowań niezupełnych już przy niedużych napięciach.
EN
Chosen measuring results related to partial discharges and volume resistance of specific busbars are presented in the article. These busbars differ from existent one at the market from earthing enclosure (screen). Such a current path is difficult to design and construct among other things by reason of high level of partial discharges even under relatively low voltages. The next problem consists in tendency to growth of volume resistance of busbar insulation depending on the length of the path. Propositions how these faults can be limited are considered at the end of the article.
PL
Zakłócenia elektromagnetyczne wytwarzane przez układy zasilające średniego napięcia zalicza się zazwyczaj do oddziaływań bliskiego zasięgu. Źródło zakłóceń w postaci szynoprzewodu charakteryzuje się dużą wartością natężenia prądu i małym napięciem. Szynoprzewód wytwarza pole bliskie jako pole magnetyczne, które po przekroczeniu wartości natężenia l A/m (indukcji ok. 1,2 uT) może oddziaływać niekorzystnie na pracę monitorów komputerowych (niezwykle wrażliwych na pola o małych częstotliwościach < 70 Hz). Często stosowanym sposobem ograniczenia tych niekorzystnych zakłóceń są ekrany magnetyczne wykonywane z materiałów ferromagnetycznych 78-83% Ni-Fe.
EN
Basic information on magnetic screening. For building a magnetic screen of a current bridge in low voltage station use was made of anisotropic electrical sheet 089-27-N5 instead of crystalline strips Ni-Fe or amorphic foils Co-Fe. Examples of the results of measurement of magnetic field in front of and beyond the screen.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.