Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  signal spectrum
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
When the sampling of an analog signal uses the sampling rate equal to exactly twice the value of a maximal frequency occurring in the signal spectrum, it is called a critical one. As known from the literature, this kind of sampling can be ambiguous in the sense that the reconstructed signal from the samples obtained by criti-cal sampling is not unique. For example, such is the case of sampling of a cosinusoidal signal of any phase. In this paper, we explain in very detail the reasons of this behavior. Furthermore, it is also shown here that manipulating values of the coefficients of the transfer function of an ideal rectangular reconstruction filter at the transition edges from its zero to non-zero values, and vice versa, does not eliminate the ambiguity mentioned above.
PL
W artykule zaprezentowano przykłady obliczeń widma sygnału na podstawie trzech platform obliczeniowych jak: procesory DSP, procesor CPU oraz procesor graficzny GPU. Porównano czasy trwania poszczególnych etapów obliczeń, m.in. przygotowania analizy, obliczeń algorytmu zespolonego FFT oraz wyznaczenia widma amplitudowego. Ostatecznie określono obszary zastosowań poszczególnych technologii.
EN
This paper presents examples of signal spectrum computation, based on three different hardware platforms: DSP processors, CPU processor and graphics processor GPU. The authors compare the duration of particular calculation stages, e.g. analysis preparation, complex FFT calculation and amplitude spectrum, and, eventually, specify areas of application for individual technologies.
PL
Modyfikowane dyskretne przekształcenie Fouriera (ang. Modified Discrete Fourier Transform, MDFT) oraz interpolowane szybkie przekształcenie Fouriera (ang. Interpolated Fast Fourier Transform, IFFT) są metodami w różny sposób uzyskującymi zwiększenie dokładności wyznaczania widma w porównaniu z DFT w przypadku próbkowania niesynchronicznego. Celem pracy jest przedstawienie wyników porównania metod. Przedstawiono podstawowe informacje o metodach oraz wyniki eksperymentów symulacyjnych, które uwidoczniły ich różne właściwości.
EN
The Modified Discrete Fourier Transform (MDFT) and the Interpolated Fast Fourier Transform (IFFT) in different ways calculate the spectrum of non-coherently sampled signals more accurately then the classic DFT. The aim of the paper is to present the results of comparison of these methods. In this paper some basic information on these methods and simulation experiments results are presented. The results showed differences among methods' properties.
4
Content available remote On discrete Fourier spectrum of randomly modulated signals
EN
In this work the problem of characterization of Discrete Fourier Transform (DFT) spectrum of an original complex-valued signal modulated by random fluctuations of amplitude and phase is investigated. It is assumed that the amplitude and phase of signal values at discrete time moments of observations are distorted by adding realizations of independent and identically distributed random variables. The obtained results of theoretical analysis of such distorted signal spectra show that only in the case of amplitude modulation the DFT spectrum of the modulated bounded signal can be similar to the original signal spectrum, although there occur random deviations. On the other hand, if phase modulation is present, then the DFT spectrum of the modulated bounded signal not only shows random deviations but also amplitudes of peaks existing in the original spectrum are diminished, and consequently similarity to the original signal spectrum can be significantly blurred.
PL
Projekt inwertera napięcia przeznaczonego do systemów UPS należy zacząć od analizy widma napięciowego sygnału prostokątnego na wyjściu stopnia mocy (sygnał PWM-AC) w celu doboru typu modulatora PWM. Następnie wylicza się parametry filtru LC, tak aby sygnał wyjściowy inwertera pracującego w stanie ustalonym spełniał wymagania normy IEEE-519. Dla przybliżonego ciągłego modelu inwertera, na podstawie analizy impedancji wyjściowej inwertera pracującego ze sprzężeniem zwrotnym dobiera się typ regulatora. Ostatecznie wyliczane są parametry cyfrowego układu regulacji dla dyskretnego modelu inwertera wykorzystując metodę "Coefficient Diagram Method". Przedstawiono wpływ impedancji obciążenia na własności dynamiczne projektowanego inwertera. Stałą czasową (w metodzie CDM) inwertera pracującego z zamkniętą pętlą sprzężenia zwrotnego dobrano w celu uzyskania dostatecznej odporności układu na zmiany impedancji obciążenia.
EN
The design of an inverter dedicated for a UPS system begins with the analysis of the PWM-AC voltage spectrum. Output filter parameters are calculated to meet the requirements of the IEEE-519 standards for the steady state inverter mode. The discussion of the inverter output impedance in comparison to the type of controller is based on the continuous model of the inverter. Finally, the parameters of the digital controller for the discrete inverter model are computed using the Coefficient Diagram Method. The influence of the load impedance on the dynamic properties of the inverter is presented. The time constant of the inverter closed loop system is selected to ensure sufficient system robustness.
7
Content available remote Przetwarzanie sygnałów radarowych w mikroskali czasowej
PL
Pojęcie mikroskali czasowej sygnału wynika z natury szybkiej zmienności jego struktury częstotliwościowo-czasowej. Zmienność ta, jako cecha współczesnego kanału radiowego funkcjonującego w sensie obecności urządzeń nadawczo-odbiorczych w przestrzeni propagacji sygnałów, implikuje istotne trudności we właściwej ocenie parametrów sygnału. Pomiar tych parametrów nie napotyka na trudności w przypadkach gdy czas przebywania sygnału w systemie pomiarowym jest relatywnie duży. Natomiast pewna klasa sygnałów, do której należą również sygnały współczesnych radarów, charakteryzuje się zarówno krótkim czasem trwania, jak i małą powtarzalnością w czasie. Zapewnienie wysokiej skuteczności pomiarów oraz przetwarzania ich wyników w warunkach silnych ograniczeń czasowych determinuje konieczność dysponowania odpowiedniej klasy urządzeniem pomiarowym. W artykule przedstawiono problem przetwarzania realnych sygnałów radarowych z zastosowaniem analizatora kompresyjnego, w tym w warunkach jednoczesnego ich występowania.
EN
Basically, the process of radar signals recognition is based on signal time parameters measurement and deinterleaving. The following time parameters are defined as primary parameters: TOA-time of arrival, PW-pulse width, A-amplitude, RF-radio-frequency (carrier frequency) FMOP-frequency modulation on a pulse. Time parameters are associated with DOA-direction of arrival. For each pulse, the specific description, socalled, pulse descriptor word (PDW), containing primary parameters is created. On the basis of PDW, the process of deinterleaving is performed. Signal spectrum (FMOP) is a very good descriptor of a radar signal. This results in a particular interest in several applications to determine it by the use of specialized measurement equipment. The most popular and obvious method, based on modern technology, is to use a digitizing technique and subsequently, the algorithm of fast Fourier transform. Such an approach of signal spectrum evaluation is relatively easy when a signal is not limited in time. The same problem becomes extremely difficult task when short pulsed radar signals are discussed. Facing with that problem, the paper presents a wideband signals compression principle using dispersive delay lines (DDL) made with surface acoustic wave (SAW) technology, to measure instantaneous spectrum of short pulsed radar signals. Basic theory of the problem is described and experimental results are presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.