Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  means of transportation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono główne przyczyny zagrożeń pożarowych w zabytkowych środkach transportu. Do przyczyn tych należą: zmniejszenie wytrzymałości izolacji obwodów elektrycznych - oświetleniowych, procesy zmęczeniowe elementów pojazdów i układów elektrycznych a także zły stan techniczny pojazdów w szczególności zbiorników i przewodów doprowadzających paliwo do silnika. W artykule zaprezentowano założenia analiz technicznych zjawisk eksploatacyjnych w zabytkowych środkach transportu. Podano zależności matematyczne wykorzystywane w modelowaniu oceny stanu technicznego obiektu wraz z wyznaczeniem zakresu, czasu miejsca przeglądu lub naprawy.
EN
The article presents the main causes of fires in the historic means of transport. The reason for this are: a reduction in insulation resistance of electrical circuits – lightning, processes fatigue vehicle parts and electrical systems as well as the bad technical condition of vehicles, in particular thanks and fuel hoses in the engine. The article presents the assumptions of technical analysis of phenomena operating in the historic means of transport. Given depending on the mathematical modeling used in the assessment of the technical state of the object with the determination of scope, time, place or repair.
EN
This paper presents results of research on transportation equipment of farms in the context of farm owner’s age. Equipment in transportation vehicles per 100 ha of farming area and total load capacity per farm decreases considerably along with an increase in farm owner’s age. On the other hand, equipment of farms in loading and unloading machines increases along with an increase in farmer’s age. On average, 37.95% of farms are equipped in loading and unloading machines with 26.92% for the youngest age group and 59.09% for the oldest age group. Box-type trailers have the largest share in the number of transportation means per farm and there is no correlation between this value and farmer’s age. Within the examined group, the largest share of means is medium load capacity vehicles (3-5 tonnes), 42.43% on average with an increasing tendency along with an increase in farmer’s age. The next group of means includes small load capacity vehicles (up to 3 tonnes) and their share shows a tendency identical with this one for medium load capacity vehicles. Within trailers, share of the newest vehicles (less than 10 years) decreases considerably along with an increase in farmer’s age.
PL
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wyposażenia gospodarstw w środki transportowe w kontekście wieku właściciela gospodarstwa. Wyposażenie w środki transportowe w sztukach na 100 ha UR oraz ładowności całkowitej na gospodarstwo w miarę wzrostu wieku właściciela wyraźnie maleje. Z kolei wyposażenie gospodarstw w urządzenia za- i wyładunkowe rośnie w miarę wzrostu wieku rolnika. Średnio 37,95% gospodarstw posiada urządzenia za- i wyładunkowe, w grupie rolników najmłodszych - 26,92%, natomiast najstarszych - 59,09%. Największy udział w ilości środków na gospodarstwo mają przyczepy skrzyniowe i nie ma związku z wiekiem rolnika. Najwyższy udział w badanej grupie mają środki o średniej ładowności (3-5 ton), średnio 42,43% i ich udział w miarę wzrostu wieku rolnika rośnie. Kolejną grupą środków są środki o małej ładowności (do 3 ton) i ich udział wykazuje tendencję identyczną, jak w grupie środków o średniej ładowności. W grupie ciągników udział ciągników najmłodszych (poniżej 10 lat) wyraźnie maleje w miarę wzrostu wieku rolnika.
PL
Przeprowadzone badania i analiza uzyskanych wyników pozwoliły na ocenę wielkości jednorazowo przewożonych partii - wielkości ładunków w zależności od rodzaju transportu i wielkości gospodarstwa. Stwierdzono zdecydowany wzrost jednorazowo przewożonych ładunków w miarę wzrostu powierzchni gospodarstwa. Analiza ta może stać się pomocna przy planowaniu zakupu nowych środków transportowych w kontekście ładowności i jej wykorzystania.
EN
The conducted research and analysis of obtained results made it possible to evaluate sizes of load batches transported one time as related to total size of loads, depending on type of transportation and size of agricultural farm. It indicated a positive increase in the loads transported one time with the increase of agricultural farm area. Such analysis may be quite helpful in relation to load capacity and its utilization when planning to purchase new transport vehicles.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.