Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  HR
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Acquisition and retention of talented employees is still a challenge for many organisations. Therefore, the processes improving management of best individuals are of particular importance during the difficult times on the labour market. The paper presents research findings concerning the internal conditioning of talent management (TM) in large enterprises. The following conditions are taken into consideration: defining TM, placement of TM in an organizational structure, interconnections with the corporate strategy, and the significance of TM for the organizations under examination.
PL
W obecnej sytuacji na rynku, charakteryzującej się dynamicznymi zmianami, wysoką konkurencyjnością i wzrostem oczekiwań interesariuszy, tworzą się wielkie wyzwania, którym muszą sprostać zarządy współczesnych organizacji. Tym samym wymagana jest zmiana podejścia do sposobu prowadzenia działalności. Współczesne organizacje nastawiające się jedynie na wysoką jakość, sprostanie oczekiwaniom klientów oraz bycie liderem w danej branży nie zapewnią przetrwania przedsiębiorstwu. W dzisiejszych czasach ważne jest to, jak firma produkuje, w jaki sposób współpracuje ze swoimi interesariuszami oraz czy zwraca uwagę na potrzeby pracowników i społeczności, w obrębie której działa organizacja. Celem referatu jest ocena skuteczności działań Społecznej Odpowiedzialności Biznesu (CSR) ukierunkowanych na pracowników. Miarą skuteczności jest osiąganie założonych celów. Poniżej została przedstawiona analiza literatury przedmiotu oraz analiza materiałów wtórnych, czyli dobrych praktyk wybranych firm farmaceutycznych w odniesieniu do celów, jakie założyła dana organizacja.
PL
W artykule zamieszczono wyniki badań ankietowych, dotyczące samooceny potencjału kompetencyjnego przeprowadzone w grupie 387 kierowników w innowacyjnych przedsiębiorstwach w 2015 roku1 . Badania dotyczyły samooceny w obszarze posiadanej wiedzy, poziomu umiejętności menedżerskich oraz stosowanych i preferowanych metod doskonalenia. Wyniki przenalizowano zarówno w kontekście wyników ogólnych dla całej grupy respondentów, jak i wieku oraz płci menedżerów. Na podstawie uzyskanych wyników można sformułować wnioski dotyczące rozwoju potencjału menedżerów i zarządzania różnorodnością zasobów ludzkich.
EN
The article describes the results of a survey on competency potential self-assessment conducted among 387 managers in innovative companies in 2015 year. It was conducted with usage of self-assessment questionnaire related to managerial knowledge, skills, preferred and uses methods of development. Results were analysed both in the context of the general competencies of managers, and as well in the context of age and gender. Based on the results one can draw conclusions regarding the development of managerial competency potential and as well regarding the human resources diversity management.
4
Content available remote Optical and Near Infrared Study of the Open Cluster Czernik 17
EN
In this paper we present the fundamental physical parameters of the poorly studied open cluster Czernik 17. The parameters have been derived from the UBVRI CCD photometric observations obtained with the 2-m Himalayan Chandra Telescope as well as using data taken from the Two-Micron All Sky Survey. This cluster is located in the direction of Camelopardalis constellation with a radial extent of 4' and is estimated to be at a distance of 7 ± 0.5 kpc. The interstellar extinction in the line of sight of the cluster is found to be E(B-V) = 0.72 ± 0.05 mag. Based on the evolutionary stage of the evolved stars the log(age) of the cluster is found to be 8.05 to 8.1 making it a relatively young cluster which can be considered as a spiral arm tracer of the outer arm. We have constructed the luminosity function for the stars within the adopted cluster radius which shows the common trend of the number of stars increasing toward the fainter magnitudes. We also find the presence of Böhm-Vitense gaps in the main-sequence branch of the color-magnitude diagrams of this cluster which may be attributed to surface convection which has the effect of making the stars redder although the luminosity remains unchanged.
5
Content available ECG signal analysis for detection BPM
EN
The methodology in this article is focused on the development intelligent algorithms in the area of biomedical engineering, or more precisely, on the biomedical signal. The purpose of these activities is generally counteraction to occurring the problem of diagnosing cardiac diseases based on the ECG signal. This paper proposes various algorithms to detect the BPM, which can be used for diagnosis of cardiovascular abnormalities. These algorithms detects the R-peaks in signal ECG and on their basis computes the BPM. Proposed solutions allow to select three algorithms to determine R-peaks. As part of this method have been used function of threshold, the derivative signal, and the slider window.
PL
Przedstawiona w pracy metodologia badawcza koncentruje się na rozwoju inteligentnych algorytmów w obszarze inżynierii biomedycznej, a ściślej w zakresie przetwarzania sygnałów biomedycznych. Celem realizowanych w pracy algorytmów jest ogólnie występujący problem diagnozowania chorób serca, w oparciu o zapis EKG. Niniejszy dokument prezentuje różnego rodzaju algorytmy wykrywające wartości HR, świadczące o częstotliwości pracy serca, które mogą stanowić oparcie dla lekarzy w diagnozowaniu zaburzeń sercowonaczyniowych. Analizowane algorytmy wykrywają załamki R z zapisu EKG, aby w dalszym etapie obliczyć HR. Proponowane przez autorów rozwiązania umożliwiają wybór jednej z trzech omówionych metod. W każdej z nich został zastosowany inny algorytm wyznaczania załamków R. Wprowadzono m.in. funkcję progu, wyznaczanie pochodnej sygnału oraz okno przesuwne.
EN
The aim of this article is to analyse the long political and military process of forming the Common Foreign and Security Policy (CFSP). At the beginning it was the separate pillar of the European. For the European security issues was responsible the NATO and the Western European Union. After almost twenty years the Lisbon Treaty on European Union, which entered into force on 1 December 2009, changed the competence of the European Union in the security sphere. Treaty of Lisbon created the Common Security and Defence Policy (CSDP) and for the first time put so much attention to European Union’s international activity. Responsible for this is the High Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy. For this function was appointed Catherine Ashton. She is assisted by the European External Action Service. HR is also one of the Vice-Presidents of the European Commission, chairs the Foreign Affairs Council, contributes through proposals towards the preparation of the CFSP and ensures implementation of the decisions adopted by the European Council and the Council, especially in the security matters. Lisbon compromise also led the termination of the Western European Union in 2011. Several prominent leadershave voiced support for a common defence for the Union. This possibility, requiring unanimous support among the member states, was formally laid down in Article 42 the Treaty of Lisbon extended the enhanced co-operation provision to become available for application in the area of defence. This mechanism enables a minimum number of member states to deepen integration within the EUs institutional framework, without the necessity of participation for reluctant member states.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.