Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  precast pile
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono podstawowe pojęcia i definicje związane z produkcją żelbetowych prefabrykatów palowych stosowanych w fundamentach budowli. Opierając się na przykładzie KPB Kutno, przedstawiono technologię produkcji prefabrykatów palowych i wyposażenie wytwórni, a także transport i metody składowania prefabrykatów pali żelbetowych.
EN
The paper presents basic notions and definitions related to the production of precast reinforced concrete piles applied in the foundations of structures. The review of the legislation and standards on the production and typical construction solutions of precast piles is also included, as well as technological design problems and pile strength requirements (design of concrete components and verification of their quality – approval of suppliers). Based on the example of KPB Kutno concrete plant, the key machines and equipment used for pile production are presented, including modern technologies of manufacturing reinforcement cages and the plant laboratory. Further, the prefabrication process and transportation and storage methods are described. The paper also provides an insight into the quality management system applied in the plant, control procedures (current and periodic type testing) and issues related to CE marking of the produced piles.
EN
One of the most popular types of foundations in layered subsoil with very differentiated soil shear strengths are precast piles. One of the reasons is the fact that we can well control the driving process during the installation of these piles. The principles of the assessment of bearing capacity and settlements of the piles given by Eurocode 7, concentrate on two main methods, i.e., Static Pile Load Tests (SPLT) and Dynamic Driving Analysis (PDA). However, the evaluation of real load-settlement curve for piles being driven in layered subsoil, where non- cohesive and cohesive soils occur alternately, is neither easy nor straightforward. In the paper, the results of both SPLT and PDA tests for objects on the highways in Poland are presented. Field investigations carried out at various time points since the installation of piles (from 7 to 90 days) revealed an increase of bearing capacity with time. The reason for this may be a change of the soil state near the piles due to their driving (displacement of piles) as well as a change of microstructure at the contact between soil and pile shaft. The results of load tests were referred to the geotechnical parameters of the subsoil, which was recognized by means of traditional borings and CPTU tests. The results of tests allow phenomena occurring with time to be assessed and bearing capacity of precast piles to be predicted.
PL
W referacie przedstawiono wyniki 184 badań statycznych i dynamicznych nośności żelbetowych pali prefabrykowanych wbijanych wykonanych na Podkarpaciu w latach 2009 - 2011. Uzyskane w trakcie badań nośności porównano z obliczonymi w projektach fundamentów palowych. Porównanie wykazało znaczące zapasy rzeczywistych nośności pali w stosunku do obliczonych. Sformułowano wnioski dotyczące kierunków dalszych badań i analiz mająch na celu modyfikację stosowanych procedur projektowania geotechnicznego żelbetowych pali prefabrykowanych.
EN
The paper provides an overview of 184 static and dynamic load tests performed on driven precast reinforced concrete piles in Podkarpacie, Poland, in the years 2009 - 2011. The obtained bearing capacities were then compared with those calculated under pile foundation projects. The analysis shows significant real-load bearing capacity reserves as compared with design parameters. Consequently, new directions for further research and analyses are proposed, which are aimed at modifying the standard geotechnical design procedures currently applied for precast reinforced concrete piles.
PL
Dokonano przeglądu współczesnych norm, metod projektowania, pogrążania oraz rozwiązań konstrukcyjnych i metod badania prefabrykowanych pali drewnianych, betonowych i stalowych, stosowanych w fundamentach różnego rodzaju obiektów mostowych.
EN
The paper provides a review of contemporary standards, designing and installation methods, construction solutions and testing methods applied to precast wooden, concrete and steel piles used as foundations for various types of bridge structures.
PL
Przedstawiono propozycję analizy pracy pali prefabrykowanych wbijanych na podstawie sondowań statycznych CPT. Jako kryterium osiągnięcia nośności granicznej przyjęto osiadanie głowicy wynoszące 10% wymiaru boku pala. Podano wartości oporów jednostkowych pobocznicy i stopy pala przy pośrednich wartościach osiadań, co umożliwia prowadzenie symulacji krzywej obciążenie - osiadanie pala. Przeprowadzono analizę porównawczą 37 pali o przekroju kwadratowym 0,3xO,3 i 0,4x0,4 m, wbijanych w piaski i grunty spoiste. Stwierdzono dobrą zgodność między nośnością obliczoną i pomierzoną oraz zadowalającą zgodność osiadań obliczonych i pomierzonych przy obciążeniu odpowiadającym 40% granicznej nośności pala.
EN
The paper presents a capacity of driven precast piles prediction method based on the results of CPT tests. The pile settlement equal to 10% of pile diameter is assumed as a criteria of pile capacity to be reached. The method gives a unit skin friction and a unit base resistance for ultimate and intermediate pile settlements, which allow to simulate the load-settlement curve. The comparative analysis of 37 square 0.3xO.3 m and O.4xO.4 m piles in clays and sands was carried out. The comparison shows a good agreement between the predicted and actual capacities and a satisfactory agreement between the predicted and actual slope of the load-settlement curve in the range up to 40% of the ultimate pile capacity.
PL
Doświadczenie z wielu budów, gdzie stopy pali były zagłębione w warstwę gruntu o wysokiej wytrzymałości, wskazuje, że wbicie pali na rzędną założoną w projekcie nie zawsze jest możliwe. Przedstawiono metodę analizy wbijalności pali prefabrykowanych na podstawie wyników sondowań statycznych CPT. Proponowane podejście pozwala zarówno na analizę wbijalności pali pojedynczych, jak i wpływu pali wbitych w grunt na możliwość zagłębienia kolejnego pala.
EN
Experience gathered on many sites shows that if the pile toe is embedded in hard soils, it is often impossible to drive them to the designed level. A method allowing driveability prediction of precast piles based on the results of CPT tests. The method allows prediction of a single pile driveability but also the influence of group of piles can be taken into account.
PL
Opisano możliwości wykorzystania dynamicznych badań nośności pali prefabrykowanych do przyspieszenia realizacji fundamentów. Podano dwa przykłady zrealizowanych kontraktów dotyczących robót palowych.
EN
Advantages one may achieve using dynamic load tests of piles are described, while using foundations made of precast piles. Two examples of realized pile contracts are given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.