Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W niniejszym artykule zaproponowano realizację systemu wspomagajacego rozpoznawanie statycznych znaków języka migowego. Na potrzeby rozwiązania skorzystano z sensora Microsoft Kinect XBOX 360, przygotowano oprogramowanie umożliwiające translację znaków dla osób nie znających tego języka, oparte na sztucznej inteligencji, przetworzono otrzymane informacje oraz utworzono zbiór danych pozwalający na ich poprawną klasyfikację. Istotnym faktem jest również wybranie najbardziej optymalnego rozwiązania, zarówno pod względem możliwości wydajnościowych przeciętnego komputera osobistego jak i efektywności działania systemu.
EN
In following work there is suggested a solution to recognise certain static characters from sign language. To achieve the objective, there were used tools like Microsoft Kinect and convolutional neural networks. Main problems to overcome were to collect data from Kinect sensor and prepare software based on artificial intelligence, which could process gathered material. For learning purposes around four thousand images were collected. Dataset this large was required for neural networks to work and respond properly. What is also important is to select the most optimal solution for neural networks. The influence of dropout parameter on learning process was studied too.
3
PL
Budowa dróg stanowi ingerencję w środowisko naturalne, powodując w nim szereg zmian ekologicznych. Znaczącą rolę w oddziaływaniu na środowisko mają również urządzenia towarzyszące obiektom drogowym, w tym system odwadniania pasa drogowego. Oddziałuje on na poszczególne elementy środowiska, powodując zmiany w dotychczasowych ekosystemach m.in. w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych, powierzchni ziemi, krajobrazu, i świata żywego. W referacie zostanie przedstawiony wpływ systemu odwodnienia drogowego na świat zwierzęcy, głównie herpetofaunę. Przedstawione zostaną wyniki kontroli urządzeń odwodnienia pod kątem występowania w nich płazów dla wybranych odcinków dróg zrealizowanych w GDDKiA Katowice. W ramach referatu podane zostaną podstawowe problemy związane z czynną ochroną zwierząt na zrealizowanych inwestycjach drogowych oraz metody działań minimalizujących wpływ systemów odwodnienia na płazy.
EN
Construction of roads causes interference in the environment, resulting in number of ecological changes. Site facilities associated with road structures, including drainage system of a lane, play a significant role among environmental impacts. It affects particular elements of the environment, causing changes in existing ecosystems, in terms of, among others, surface and groundwater, soil, landscape and lively nature. The paper presents impact of a drainage system of a road on animal nature, mainly herpetofauna. Results of a control of a drainage system facilities for the presence of amphibians are shown for selected sections of roads commissioned by General Directorate for National Roads and Motorways Katowice Branch. Basic problems associated with active protection of animals on completed road investments and methods to minimize the impact of drainage system on amphibians are also presented in the paper.
EN
The article, based on the general background of natural hazards accompanying copper ore mining, describes the formation of the state of natural hazards: bumping and caving, climate, gas and gas-geodynamic in O/ZG “Rudna” in 1993–2013 and presents the organisational and active prevention measures taken to eliminate them as well as the development of assessment and elimination methods. The article indicates a need for more research in order to limit the natural hazard level, range and effects.
PL
W artykule, na tle poziomu zagrożeń naturalnych występujących w kopalniach KGHM Polska Miedź S.A., a w szczególności w O/ZG „Rudna”, przedstawiono prowadzenie oceny stanu tych zagrożeń oraz podejmowanych, aktywnych i organizacyjnych środków im przeciwdziałających. Przedstawione zostały wnioski z tak dokonanej analizy.
PL
W referacie przedstawiono ocenę warunków odbioru programów telewizji cyfrowej nadawanych w multipleksie MUX1 emitowanych w kanale 45 oraz programów nadawanych w multipleksie MUX2, emitowanych w kanałach 41 i 46 z nadajników zlokalizowanych na obszarze województwa lubuskiego w Radiowo - Telewizyjnym Centrum Nadawczym (RTCN) Jemiołów k/Łagowa i w Radiowo - Telewizyjnym Centrum Nadawczym (RTCN) Wichów k/Żagania. Dokonano też oceny warunków odbioru programów telewizji cyfrowej nadawanych w multipleksie MUX3 emitowanych w kanale 21 z nadajnika zlokalizowanego w Radiofonicznym Ośrodku Nadawczym (RON) w Gorzowie Wlkp. Oceny warunków nada-wanych programów dokonano na podstawie przeprowadzonych pomiarów natężenia pola w wyznaczonych Terenowych Punktach Pomiarowych (TPP).
EN
The paper presents an assessment of receiving conditions of digital television programmmess broadcasted in channels: 21, 41, 45 and 46 from transmitters located on the Lubuskie Province area in the RCTN (Radio & Television Transmitting Centre) Jemiołów near the city of Łagów, in the RCTN Wichów near the city of Żagań and in the RON (Radio Transmitting Centre) Gorzów Wielkopolski. In the introduction (Section 1) there is indicated the significance of conversion from analogue to digital broadcasting as well as the importance of The Act of 30 June 2011 on the implementation of DTT. Section 2 describes technical and operational conditions of digital emission of television programmmess on the Lubuskie Province area. In order to assess receiving conditions of digital television programs in the Lubuskie Province, 13 Terrain Measurement Points (TPP) located along the Province border were chosen. Deployment of the TPP is depicted in Fig. 2. On the basis of performed measurements of the field strength in the designated TPP an assessment of reception possibility of digitally broadcasted television programmes was made (Section 3). The results of measurements are presented in Table 2. Section 4 reviews the schedule of introducing DTT in multipleks MUX3 in the Lubuskie Province as well as the timetable of analogue television switch off in Poland and in the Lubuskie Province. In the conclusions (Section 5) the essential data concerning receiving conditions of digital broadcast television programmes in the transitional period from both Radio & Television Transmitting Centres and Radio Transmitting Centre Gorzów Wielkopolski located in the Lubuskie Province are com-pared.
EN
The problem of optimal assignment of respondents to internet surveys has been considered. The task is taken from a leading online research company in Central and Eastern Europe, which runs several dozen surveys in parallel. Each survey is assigned a target number of responses to be collected and unique selection criteria for choosing respondents based on their socio-demographic data. A mathematical programming model has been proposed that enables us to find an optimal mechanism for assigning respondents to surveys so as to minimize the required total number of invitations to surveys issued. A side effect of the assignment procedure is that the samples obtained are not representative of the population under survey. Therefore, a sample weighting scheme has been developed that takes this fact into account and allows us to obtain unbiased estimators of the characteristics of the population surveyed.
PL
W referacie przedstawiono ocenę warunków odbioru programów telewizji cyfrowej emitowanych w kanale 45 z dwóch nadajników zlokalizowanych na obszarze województwa lubuskiego w Radiowo - Telewizyjnym Centrum Nadawczym (RTCN) Jemiołów k/Łagowa i w Radiowo - Telewizyjnym Centrum Nadawczym (RTCN) Wichów k/Żagania. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów natężenia pola w wyznaczonych Terenowych Punktach Pomiarowych (TPP) dokonano również porównania warunków odbioru programów telewizyjnych nadawanych analogowo i cyfrowo.
EN
The paper presents an assessment of receiving conditions of digital television programmes broadcasted in the channel no 45 from two transmitters located on the area of the Lubuskie district in the RTCN (Radio & Television Transmitting Centre) Jemiołów near the city of Łagów and in the RTCN Wichów near the city of Żagań. In the introduction to the paper (Paragraph 1) the crucial significance of the transition from analogue to digital transmission of television programmes is indicated. Both in Europe and in Poland this transition is a result of international regulations and decisions made within the framework of Regional Radiocommunication Conferences (RRC) organised by the International Telecommunication Union (ITU). Most important of these regulations and decisions are presented in Paragraph 2. Paragraph 3 describes technical and operational conditions for digital emission of television programmes in the district of Lubuskie. In order to compare the reception possibility of analogue and digitally broadcasted television programmes in the district of Lubuskie, 13 Terrain Measurement Points (TPP) located along the border of the district were chosen (Paragraph 4). On the basis of conducted measurements of the field intensity level in the assigned TPP, an assessment of reception possibility of analogue and digitally broadcasted television programmes was made (Paragraph 5). The conclusions (Paragraph 6) contain the essential comparative data concerning reception conditions during the transition period of analogue and digitally broadcasted television programmes from both Radio & Television Transmitting Centres localised in the district of Lubuskie.
PL
Tematem referatu jest problematyka dostępu do Internetu na obszarach o słabo rozbudowanej infrastrukturze teleinformatycznej oraz zasady organizacji przetargów i przydziałów częstotliwości wykorzystywanych dla budowy bezprzewodowych sieci dostępu do Internetu WiMAX budo-wanych z wykorzystaniem częstotliwości z zakresu 3,6-3,8 GHz. Na bazie zakończonych przetargów na obszarach przetargowych 08.1 i 08.2 położo-nych na obszarze województwa lubuskiego przedstawiono etapy realizacji zobowiązań zadeklarowanych w ofertach przetargowych. Przetargi te organizowane były przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
EN
The subject of this paper is the access to the Internet on areas where telecommunication infrastructure is poor as well as the rules of organizing auctions on assignment of frequencies from 3,6-3.8 GHz range which can be used for building wireless broadband networks based on WiMAX technology. In the latest years the term "broadband networks" describes a new generation technology of high speed data transmission [2]. Such high speed data transmission is possible by using both wire and wireless networks (Section 2.) The WiMAX wireless technology can be widely used in Poland (Subsection 2.1.). Data from the European Union show that at the beginning of the year 2008 (Fig. 1) Poland was one of the countries which had the lowest index of access to the broadband services [6]. Poland can improve this situation by using frequencies from 3,6-3,8 GHz range to build wireless broadband networks. The President of the Office of Electronic Communications (UKE) offered these frequencies on auctions organized on 60 areas in Poland (Fig.2.), 2 of which were situated in Lubuskie Woivodeship (Subsection 4.2.). As a consequence, the assignment of frequencies on the auction area 08.1 went to Gorzów Wlkp., while on the auction area 08.2 to Zielona Góra. According to the auction documents both cities are obliged to carry out the network building in a committed term (Subsection 4.4.). On one hand, building broadband networks with broadband access to the Internet by using the WiMAX technology gives the unique opportunity to improve a situation on the area where telecommunication infrastructure is poor and, on the other hand, it gives possibility to exploit financial help from the European Union up to 85% of expenses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.