Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The length difference and low flexibility of cotton stalk bark fibers make fiber spinning difficult. In this work, cotton stalk bark fibers that were directly from degummed cotton stalk bark were wetted, carded and softened before sliver-marking, and then they were blended with cotton fibers for carding and spinning in various blending ratios. The results showed that a reasonable open roller speed was 6000 rpm for blending ratio 50/50, 7000 rpm for blending ratio 35/65, and 8000 rpm for blending ratio 20/80. The minimum yarn linear density was 60 tex for blending ratio 50/50, 50 tex for blending ratio 35/65, and 40 tex for blending ratio 20/80.
PL
Różnica długości i niska elastyczność włókien z kory szypułkowej bawełny utrudniają przędzenie włókien. W pracy, włókna z kory szypułkowej bawełny, które były bezpośrednio odśluzowane z bawełnianej szypułki, zwilżono i zmiękczono, a póżniej zmieszano z włóknami bawełnianymi następnie zgrzeblono i przędzono w różnych stosunkach mieszania. Wyniki wykazały, że optymalna prędkość wynosiła 6.000 obrotów/minutę dla stosunku mieszania 50/50, 7.000 obrotów/minutę dla stosunku mieszania 35/65 i 8.000 obrotów na minutę dla stosunku mieszania 20/80. Minimalna gęstość liniowa przędzy wynosił i czystej bawełnya 60 tex dla stosunku mieszania 50/50, 50 tex dla stosunku mieszania 35/65 i 40 tex dla stosunku mieszania 20/80.
EN
In this study, the weight loss and tensile property of wool fibers and cashmere fibers before and after various potassium permanganate solution treatment were investigated. The scale morphology andcrystallization index of the original and treated fibers were analysed with scanning electron microscopy and X-ray diffraction analysis. The experimental results showed that the weight loss of wool fibers is more than that of cashmere fibers under low potassium permanganate content treatment, but is less than that of cashmere fibers under high potassium permanganate content treatment. The force loss of cashmere fibers increased linearly with an increase in potassium permanganate content. The scales of cashmere fiber were damaged at a potassium permanganate content of 9%, but the scales of wool fiber were clear. The relative crystallisation index of treated wool is twice as that of treated cashmere at a potassium permanganate content of 9%.
PL
W pracy zbadano utratę masy i wytrzymałość na rozciąganie włókien wełnianych i kaszmirowych przed i po zastosowaniu różnych roztworów nadmanganianu potasu. Morfologię i wskaźnik krystalizacji pierwotnych i poddanych obróbce włókien analizowano za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej i dyfrakcji rentgenowskiej. Wyniki eksperymentalne wykazały, że ubytek masy włókien wełnianych jest większy, niż w przypadku włókien kaszmirowych po zastosowaniu obróbki nadmanganianem potasu. Utrata wytrzymałości włókien kaszmirowych wzrastała liniowo wraz ze wzrostem zawartości nadmanganianu potasu. Stwierdzono, że względny wskaźnik krystalizacji wełny poddanej obróbce jest dwukrotnie większy, niż w przypadku kaszmiru poddanego obróbce przy zawartości nadmanganianu potasu wynoszącej 9%.
EN
In this paper, polarization dependence of patterning effects in quantum well semiconductor optical amplifier-based wavelength conversion is experimentally and theoretically investigated. The carrier and photon density rate equations are numerically solved by using the time-domain traveling wave model. The material gain calculation, including the strain effect in the active layer, is based on the k·p method. By comparing experimental and computational results, it is demonstrated that the polarization of the injection signal has a significant influence on the gain recovery time of quantum well semiconductor optical amplifier. Under the cross-polarized signals injection, the output signals suffer the weakest and strongest patterning effects both for unstrained and tensile strained quantum well semiconductor optical amplifiers.
EN
In this paper, hemicyanine fluorescent dye, namely, trans-4-[p-(N,N-diethylamino) -styryl]-N-methyl pyridinium bromide (DEASPBr), was synthesised and applied to the dyeing of acrylic fabric using the traditional cationic dyeing procedure. The absorption spectra of the novel dye were studied under various pHs, and the dyeing properties, fluorescent reflectance, and colorimetric properties were also explored. The results showed that the adsorption mechanism of DEASPBr on acrylic fibre was in good accordance with the Langmuir type, and the dye had an obvious fluorescent effect. In addition, according to the EN-471 standard, the dye could meet the requirements of the fluorescent orange dye for high visibility warning clothing in terms of chromaticity co-ordinates and luminance factors when its concentration was limited in the appropriate range.
PL
W pracy przeprowadzono syntezę barwnika fluorescencyjnego bromku trans-4-[p-(N,Ndietyloamino)-styryl]-N-metyl pyrydinium (DEASPBr) oraz zastosowano go do barwienia dzianin akrylowych klasyczną metodą barwienia kationowego. Spektra absorpcji nowego barwnika były badane przy różnych wartościach pH, a następnie badano właściwości wybarwionych dzianin, takie jak fluorescencyjny współczynnik odbicia i właściwości kolorymetryczne. Badania wykazały, że mechanizm absorpcji barwnika do włókien akrylowych był w dobrej zgodności z modelem Langmuira i dawał oczywisty efekt fluorescencyjny. Zgodnie z normą EN-471 barwnik daje fluorescencyjny efekt barwnika pomarańczowego o dobrej widzialności, mogącego mieć zastosowanie w odzieży ostrzegawczej.
5
Content available remote Reversible Data Hiding Scheme Based on Image Inpainting
EN
Reversible/lossless image data hiding schemes provide the capability to embed secret information into a cover image where the original carrier can be totally restored after extracting the secret information. This work presents a high performance reversible image data hiding scheme especially in stego image quality control using image inpainting, an efficient image processing skill. Embeddable pixels chosen from a cover image are initialized to a fixed value as preprocessing for inpainting. Subsequently, these initialized pixels are repaired using inpainting technique based on partial differential equations (PDE). These inpainted pixels can be used to carry secret bits and generate a stego image. Experimental results show that the proposed scheme produces low distortion stego images and it also provides satisfactory hiding capacity.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.