Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Urządzenia automatyki zabezpieczeniowej oprócz wymagań funkcjonalnych powinny spełniać wymagania dyrektyw nowego podejścia UE. Zasadniczo wymagania te są zawarte w serii norm PN-EN 60255 oraz w PN-EN 50263. Omówiono wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, kompatybilności elektromagnetycznej oraz warunków środowiskowych eksploatacji i przechowywania. Przedstawiono dane, które powinny być uwzględnione w specyfikacji technicznej wyrobu. Dane te są wymagane do jednoznacznej identyfikacji właściwości wyrobu w tym środowiska, w którym dopuszczalna jest jego eksploatacja. Podano wykaz badań typu i badań wyrobu potwierdzających zgodność urządzenia z wymaganiami zarówno nowych wydań norm, jak i obowiązujących dyrektyw.
EN
Equipment Protection Devices in addition to the operational requirements shall meet the requirements of New Approach directives of the EU. Basically, these requirements are contained in a series of standards EN 60255 and EN 50263rd. Discusses the requirements for safety, electromagnetic compatibility, and environmental conditions for handling and storage. Presents data that should be included in the technical specifications of the product. These data are required to uniquely identify the product in that environment, which is permitted to be operated. Given a list of tests and testing equipment confirming compliance with the requirements of both new editions of standards, and current directives.
PL
Omówiono definicję klasy zabezpieczenia systemu alarmowego oraz wymagania funkcjonalne decydujące o stopniu zabezpieczenia. Dokonano przeglądu tych cech funkcjonalnych dla różnych elementów system alarmowego włamaniowego, systemu kontroli dostępu, systemu dozorowego telewizji (CCTV). Na podstawie wyników badań elementów systemów alarmowych, prowadzonych od kilku lat w Laboratorium PIE, określono najczęściej spotykane wady badanych obiektów w zakresie zabezpieczenia.
EN
Definition of alarm systems security grades and functional requirements for each grad were discussed. Functional features of different elements of intrusion alarm systems, access control systems and CCTV systems were reviewed. The most frequent defects in the range of security of alarm systems, tested during several years in PIE laboratory, were pointed out.
PL
Przedstawiono wymagania zasadnicze najczęściej stosowanych dyrektyw niskonapięciowej (nr 73/23/EWG) i kompatybilności elektromagnetycznej (nr 89/336/EWG) oraz omówiono w sposób ogólny normy z nimi zharmonizowane. Następnie wymieniono metody badań, przeprowadzanych w celu sprawdzenia zgodności wyrobów z tymi wymaganiami. Podkreślono konieczność pogłębiania znajomości metod zapewnienia tej zgodności, gdyż wyniki niektórych badań w akredytowanych laboratoriach wskazują na znaczne niedoskonałości.
EN
In article of principle requirements of EMC and LVD Directives were presented as well as it was talked over harmonized standards into general way. The test methods for checking compliance of products to these standards were described. In conclusion the necessity of de­epening a knowledge about methods to assure of this conformity were underlined, as results of tests carryed out in accredited laboratories showed a considerable imperfection in this field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.