Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  minor
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The Stability Interval of the Set of Linear System
EN
The article considers the problem of stability of interval-defined linear systems based on the Hurwitz and LienardShipar interval criteria. Krylov, Leverier, and Leverier-Danilevsky algorithms are implemented for automated construction and analysis of the interval characteristic polynomial. The interval mathematics library was used while developing the software. The stability of the dynamic system described by linear ordinary differential equations is determined and based on the properties of the eigenvalues of the interval characteristic polynomial. On the basis of numerical calculations, the authors compare several methods of constructing the characteristic polynomial. The developed software that implements the introduced interval arithmetic operations can be used in the study of dynamic properties of automatic control systems, energy, economic and other non-linear systems.
EN
The global economic crisis of the past decade and the accruing shifts in labour market policy, coupled with the rapid advances in technology have resulted in a far less certain future employment horizon than ever before [1]. In response, Higher education institutions (HEIs) are best positioned to advance knowledge and produce work ready graduates with the requisite skills for the future economy [2]. In this paper, the current understanding regarding the role of HEIs, the academic-student partnership, graduate employability, industry collaboration and research led teaching are merged into a framework entitled P-PAC (Partnership in Pedagogy, Accreditation and Collaboration). This framework encourages and embeds a partnership approach between academia, students and industry with the goal of promoting collaboration, facilitating relevant curriculum and pedagogy practise and accrediting achievement in order to effect deeper and more engaged learning and teaching, so that students are better equipped with the necessary skills for both employability and global citizenship. The P-PAC framework is validated using a 5 ECTS Lean Systems module. The authors also define Threshold Concepts-major as those concepts (identified by the academic) which are inherent in a module and which need to be achieved by the student, in order to attain mastery of the subject matter. Threshold Concepts-minor are defined as those intermediate concepts identified by the student in their mastery of Threshold Concepts-major. Examples of both concept types are presented in this paper.
EN
The paper deals with the specificities in the development of the unemployment of the schools graduates and the minors in the Czech Republic. Firstly, the authors analyze the size of this group of the unemployed and its share in the total unemployment. Through statistical data they demonstrate both the decrease in the total unemployment and the decrease in the unemployment of this chosen group. The data document a faster decrease in the unemployment of graduates in comparison with the decrease of the total unemployment. Then, the authors focuse on the specific features of the unemployment of school graduates and minors development. The data analyzed show a cyclical development of the unemployment within this group with the peaks in September and the minimums in May. The data also document a contradictory development in relation to the total unemployment. In the selected periods the unemployment of graduates decreases in contrast to the growth of the total unemployment or vice versa, the unemployment of graduates increases despite the decrease in the total unemployment. The authors also analyze the social structure of this group of the unemployed. The data show that a higher level of the acquired education enhances chances for a job acquirement. At the same time they emphasize the growth in demand for graduates with the vocational certificate compared to the graduates of the secondary schools. In principle, the group of graduates with basic education and without education remains absolutely unchanged. Owing to the decrease in the total unemployment its share has been rapidly growing. The next topic of this article is the analysis of the number of unemployed within the graduates in the view of financial crisis. This analysis shows, that graduates with some level of education have higher chance to get a job than the graduates without education, even in the context of financial crisis.
PL
W artykule przedstawiono specyfikę rozwoju bezrobocia wśród absolwentów i nieletnich w Czechach. Po pierwsze, autorzy analizują wielkość tej grupy i wielkość jej udziału w ogólnej grupie bezrobotnych. Dzięki danym statystycznym, autorzy demonstrują zarówno zmniejszenie ogólnego poziomu bezrobocia jak i zmniejszenie bezrobocia w wybranej grupie. Dane przedstawiają szybsze zmniejszenia się bezrobocia wśród absolwentów w porównaniu ze zmniejszeniem się poziomu bezrobocia ogólnego. Następnie autorzy kładą nacisk na specyficzne cechy bezrobocia wśród absolwentów i nieletnich. Analizowane dane pokazują cykliczne zwiększenie poziomu bezrobocia w tej grupie - maksymalny jego poziom notowany jest we wrześniu, a minimalny w maju. Dane także przedstawiają rozwój będący w sprzeczności do ogólnego poziomu bezrobocia. W wybranych okresach bezrobocie wśród absolwentów znacznie zwiększą się w przeciwieństwie do wzrostu ogólnego bezrobocia, i odwrotnie poziom bezrobocia wśród absolwentów zwiększą się kiedy zmniejsza się ogólny poziom bezrobocia. Autorzy analizują także strukturę socjalną absolwentów którzy są bezrobotni. Z przedstawionych danych wynika że wyższy poziom zdobytego wykształcenia zwiększa szanse na zdobycie miejsca pracy. Jednocześnie podkreślają wzrost popytu na absolwentów mających świadectwo kwalifikacji zawodowych w porównaniu do absolwentów szkół średnich. W zasadzie grupa absolwentów z wykształceniem podstawowym i grupa osób bez wykształcenia pozostają takie same. Ze względu na spadek ogólnej stopy bezrobocia, udział tych grup uległ gwałtownemu zwiększeniu. Następnym tematem niniejszego artykułu jest analiza liczby bezrobotnych absolwentów związana z kryzysem finansowym. Analiza ta pokazuje że absolwenci z pewnym wykształceniem mają większe szanse dostać pracę niż absolwenci nie posiadający wykształcenia, nawet w kontekście kryzysu finansowego.
4
Content available remote Rola macierzy cyklicznych i normalnych w modelowaniu układów dynamicznych
PL
Wykazano, że: - Każdy niezerowy minor stopnia drugiego macierzy wielomianowej P(s) macierzy odwrotnej dzieli się bez reszty przez wielomian d(s) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian charakterystyczny jest równy wielomianowi minimalnemu macierzy A; - Każdy niezerowy minor stopnia drugiego macierzy wielomianowej P(s) macierzy transmitancji dzieli się bez reszty przez wielomian d(s) wtedy i tylko wtedy, gdy wielomian d(s) jest równy wielomianowi McMillana macierzy T(s);- Jeżeli para (A,b) układu o jednym wejściu jest sterowalna, to istnieje macierz sprzężeń zwrotnych od stanu taka, że macierz układu zamkniętego jest cykliczna wtedy i tylko wtedy, gdy macierz A jest również cykliczna; - Jeżeli para (A,b) układu o wielu wejściach jest sterowalna i macierz A nie jest cykliczna, to istnieje macierz sprzężeń zwrotnych od stanu taka, że macierz układu zamkniętego jest cykliczna.
EN
It is shown that:- Every nonzero second order minor of the polynomial matrix P(s) of the inverse matrix is divisible by the polynomial d(s) if and only if the characteristic polynomial is equal to the minimal polynomial of the matrix A;- Every nonzero second order minor of the polynomial matrix P(s) of the transfer matrix is divisible by the polynomial d(s) if and only if the polynomial d(s) is equal to the McMillan polynomial of the matrix T(s) ;- If the pair (A,b) of single input system is controllable then there exists a state feedback matrix such that the closed-loop system matrix is cyclic if and only if the matrix A is also cyclic; - If the pair (A,b) of multi-input system is controllable and the matrix A is not cyclic then there exists a state feedback matrix such that the closed-loop system matm is cyclic.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.