Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule omówiono zagadnienia związane z dotychczasowym i przyszłym rozwojem morskich elektrowni wiatrowych w kontekście zastosowanych w nich rozwiązań technicznych: turbin wiatrowych i ich wirników, generatorów, układów wyprowadzenia mocy (konwersji i transformacji), rozwiązań posadowienia turbin wiatrowych na morzu, morskich stacji kolektorowych, montażu i integracji morskich elektrowni wiatrowych oraz ich aspektów środowiskowych.
EN
The article discusses issues related to the current and future development of offshore wind farms in the context of the technical solutions: wind turbines and their rotors, generators, power evacuation systems (conversion and transformation), solutions for the foundation of offshore wind turbines, offshore collector stations, assembly and integration of offshore wind farms and their environmental aspects.
PL
W Rumunii pracuje jedyna na kontynencie europejskim Elektrownia Jądrowa Cernavoda (rum. Centrala Nucleară de la Cernavodă) wykorzystująca kanadyjską technologię reaktorów energetycznych CANDU 6. W reaktorach tego typu paliwem jest niewzbogacony uran, zaś chłodziwem i moderatorem ciężka woda. EJ Cernavoda pokrywa około 20% zapotrzebowania na energię elektryczną w krajowym systemie elektroenergetycznym Rumunii, przyczyniając się do redukcji emisji CO2 o około 10 milionów ton rocznie. Obecnie w elektrowni pracują dwa bloki jądrowe, każdy o mocy elektrycznej 706 MW, uruchomione kolejno w latach 1996 i 2007. Pierwotne plany przewidywały budowę jeszcze trzech kolejnych jednostek, z których w przyszłości ostatecznie powstać mają jeszcze dwie. W artykule opisano historię powstania EJ Cernavoda i jej dotychczasową eksploatację. Obszernie scharakteryzowano kanadyjską technologię reaktorów energetycznych CANDU.
EN
Cernavoda Nuclear Power Plant (Centrala Nucleară de la Cernavodă) in Romania – using the Canadian technology of power reactors CANDU 6 – is the only one of this type working on the European continent. In such reactors the fuel is natural uranium and heavy water works as the coolant and the moderator. NPP Cernavoda covers about 20% of electric energy demand in the Romanian national power system, contributing to the CO2 emission reduction by around 10 million tonnes per year. At present, there are two nuclear units (of 706 MW capacity each) working in the plant, commissioned in the years 1996 and 2007 respectively. It was originally planned to build three more units but finally it was decided to build only two in the future. Presented is the history of how the NPP Cernavoda originated and its up to now conducted operation. Described is extensively the Canadian technology of CANDU power reactors.
PL
W artykule przedstawiono doświadczenia eksploatacyjne odłączników i uziemników wysokich napięć – 110, 220 i 400 kV różnych typów dostarczonych w minionych dziesięcioleciach do polskiej elektroenergetyki przez francuskiego producenta - firmę EGIC.
EN
The article presents operational experience of high voltage – 110, 220 and 400 kV disconnectors and earthing switches supplied to the power networks in Poland by EGIC manufacturing plant from France.
PL
Na współczesnym światowym rynku energetycznych reaktorów jądrowych należących do generacji III i III+ zdecydowana większość to konstrukcje oparte na rozwiązaniu ciśnieniowym-wodnym – PWR (ang. Pressurized Water Reactor). Należy do nich zaliczyć reaktory: francuski EPR, południowokoreański APR-1400, rosyjski WWER-1200, chiński Hualong One oraz amerykański AP1000. W artykule skupiono uwagę na amerykańskim reaktorze typu AP1000 produkcji Westinghouse Electric. Sześć reaktorów tego typu zostało już uruchomionych lub znajduje się w końcowej fazie montażu w trzech nowo budowanych elektrowniach jądrowych: dwóch w Chinach i jednej w Stanach Zjednoczonych. Podano genezę reaktorów AP1000, opisano konstrukcję reaktora i budowę bloku jądrowego AP1000 oraz szczegółowo rozwiązania techniczne bezpieczeństwa pasywnego bloku jądrowego. Pokrótce opisano historię bloków jądrowych AP1000, jakie znajdują się obecnie w zaawansowanych fazach budowy lub w eksploatacji.
EN
On the present-day world's market of nuclear power reactors belonging to the III and III+ generations, the vast majority are the constructions based on the pressure and water solution – PWR (Pressurized Water Reactor). This solution includes reactors like the French EPR, South Korean APR-1400, Russian WWER-1200, Chinese Hualong One and American AP1000. Attention here was focused on the American AP1000 reactor produced by Westinghouse Electric. Six reactors of this type are already either in use or in the last stage of assembly in three newly built nuclear power plants – two in China and one in the USA. Given is the origin of AP1000 reactors, described is the construction of the reactor itself and of the whole AP1000 nuclear power unit as well as the detailed technical solutions concerning passive safety of the nuclear unit. Described shortly is the history of AP1000 nuclear units that are now either in advanced stages of construction or in use.
PL
W artykule przedstawiono historię powstania i doświadczenia eksploatacyjne wyłączników 110 i 220 kV typu SB6 z napędami gazodynamicznymi produkcji Nuova Magrini Galileo (Włochy) w elektroenergetyce polskiej
EN
The article presents history of development, as well as operational experience, of 110 and 220 kV circuit breakers type SB6 with gas-dynamic operating mechanisms manufactured by Nuova Magrini Galileo (Italy) in electric power networks in Poland.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.