Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 83

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  procesy produkcyjne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
1
PL
W ostatnim czasie koncepcja cyfrowego bliźniaka wzbudziła duże zainteresowanie badawcze, szczególnie w obszarze produkcji. Czy warto ją wprowadzać i jak to dobrze zrobić?
PL
Dostosowanie procesów produkcyjnych do założeń Przemysłu 4.0 to obecnie wciąż jedno z największych wyzwań dla wielu zakładów przemysłowych. Zastosowanie podejścia Lean manufacturing może nie tylko przybliżyć produkcję do tych założeń, ale także sprawić, że będzie ona bardziej opłacalna.
PL
W dobie wszechobecnego Internetu i ponadczasoweo rozwoju nowoczesnych technologii, coraz więcej firm decyduje się na wprowadzenie automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Oszczędność czasu, mniejsze ryzyko popełnienia błędów i zwiększone tempo pracy to tylko kilka z wielu korzyści, jakie niesie za sobą wdrażanie nowoczesnych rozwiązań.
EN
Purpose: The aim of the article is to analyze the implementation of the Industry 4.0 technologies to improve eco-efficiency of manufacturing processes from the perspective of the development of innovative IT technologies in the circular economy. Design/methodology/approach: The research methods used in the article were desk research analysis of available source data on the functioning of Industry 4.0 technologies. Additionally, the author bases on the institutional and legal method. Analysis of selected documents and existing studies have allowed to obtain answers to the research questions and to describe the eco-efficiency of manufacturing processes. Findings: The Industry 4.0 technologies in the circular economy can contribute to improve the eco-efficiency of manufacturing processes. However, there are still some difficulties in creating the fully efficient processes in the circular economy. Research limitations/implications: The main limitation in carrying out the research is the difficult access to data about the quantity and quality of the eco-efficiency of manufacturing processes improving by the Industry 4.0 technologies. Practical implications: The results of analysis and the conclusions in this article can be used by managers of the different types of companies involved in the circular economy. The research impact upon the enterprise concentrating on the raising awareness of the benefits of using wide range of the Industry 4.0 technologies for improving the eco-efficiency of manufacturing processes. Originality/value: This article describes the benefits that can be obtained from the implementation of the Industry 4.0 technologies in the circular economy. The research issues related to development of the circular economy constitute a new area of research. The newly developed focus on improving eco-efficiency of the manufacturing processes by using the innovative IT technologies in the circular economy. The eco-efficiency of the manufacturing processes in the circular economy, examined from the point of view of the use of Industry 4.0 technologies, is an innovative research approach.
5
Content available remote Roboty i utrzymanie ruchu
PL
Popularność komputerów w przemyśle doprowadziła do rozwoju aplikacji wspomagających utrzymanie ruchu, co dało początek usprawnieniu produkcji i zarządzaniu majętnością fabryk. Rozwój technologii informatycznych, a także złożonych systemów komputerowych wdrażanych w przedsiębiorstwach zainicjował efektywne zarządzanie zebranymi informacjami, a ich integracja umożliwiła transfer wiedzy w całym przedsiębiorstwie. Wprowadzenie na linie produkcyjne robotów i automatów znacznie usprawniło zbieranie, magazynowanie oraz analizę danych o procesach produkcyjnych.
6
Content available remote Jak dobrać właściwy olej do maszyny przemysłowej?
PL
Nie ma uniwersalnych środków smarnych, dlatego dokonując wyboru oleju, trzeba wziąć pod uwagę kilka czynników. Istotna jest także znajomość zasad dotyczących prawidłowej eksploatacji oleju. Od ich przestrzegania będzie bowiem zależeć bezpieczeństwo procesów produkcyjnych.
7
Content available remote Inteligentne fabryki przeszłości
PL
Przemysł 4.0 lub inaczej czwarta rewolucja przemysłowa generalnie ma na celu wykorzystywanie nowoczesnych technologii w jak najszerszy sposób, aby zwiększać wydajność procesów produkcyjnych. W Przemyśle 4.0 mamy do czynienia z IoT (Internetem rzeczy), Al (sztuczną inteligencją), analizą Big Data, przetwarzaniem danych w chmurze czy AR (rozszerzoną rzeczywistością), zaś bariery między ludźmi a maszynami się zacierają. Niesie to za sobą różnorodne wyzwania, nie tylko dla sprawnego wdrażania technologii, ale też dla nowych ról i pracy człowieka w przemyśle.
EN
Determining the parameters of the production system as well as the choice of the type of manufactured elements flow shall appoint the level of effectiveness of the manufacturing process. The article presents an example of implementation the simulation verification process of the production flow, taking into account system constraints. The basic stages of developing a simulation model in this process are discussed, taking into account the necessary information and input data. The results show the impact of the application selected flow scenarios on the level of generated costs and the duration of the manufacturing process. The process of assessing individual variants of the organization production was performed on the basis of the results obtained by computer simulation in the FlexSim simulation software.
9
Content available remote Induction of decision trees for building knowledge bases of production processes
EN
The article presents the process of acquiring the knowledge based on the induction of decision trees, graphically illustrating the differences between acquiring the knowledge in a traditional way, from the expert, and the process of acquiring the knowledge supported by the machine learning methods. The methods of acquiring the knowledge are discussed and specified. The practical part represents the use of De Treex 4.0 software dedicated to the induction of decision trees, which is a part of the Sphinx 4.0 artificial intelligence package.
PL
W artykule przedstawiono proces pozyskiwania wiedzy w oparciu o indukcję drzew decyzyjnych, w sposób graficzny zilustrowano różnice pomiędzy pozyskiwaniem wiedzy w sposób tradycyjny, od eksperta, a także procesem pozyskiwania wiedzy wspomaganym metodami uczenia maszynowego. Omówiono i wyszczególniono metody pozyskiwania wiedzy. W części praktycznej przedstawiono wykorzystanie oprogramowania DeTreex 4.0 dedykowanego do indukcji drzew decyzyjnych wchodzącego w skład pakietu sztucznej inteligencji Sphinx 4.0.
EN
The article presents selected issues in the field of stochastic simulation of production processes. Attention was drawn to the possibility of including, in this type of models, the risk accompanying the implementation of processes. Probability density functions that can be used to characterize random variables present in the model are presented. The possibility of making mistakes while creating this type of models was pointed out. Two selected examples of the use of stochastic simulation in the analysis of production processes on the example of the mining process are presented.
11
Content available remote Zastosowania zdalnych pomiarów temperatury w procesach produkcyjnych
PL
W warunkach przemysłowych bardzo często zachodzi konieczność prowadzenia pomiaru temperatury w czasie trwania procesu technologicznego, podczas którego badane obiekty poruszają się i/lub są w trudno dostępnych miejscach, a także często mają ekstremalnie wysokie lub niskie temperatury. Mowa tutaj np. o procesie spawania czy lutowania, procesach metalurgicznych i hutniczych czy lakierniczych. Do celów pomiarowych mogą być: wykorzystywane specjalne systemy pomiarowe bazujące na czujnikach stykowych i przenośnych zbieraczach danych, ale również bezstykowe układy pomiarowe wykorzystujące promieniowanie podczerwone.
PL
Robotyzacja jest dziś powszechnie znaną formą inwestycji w zwiększanie wydajności i doskonalenie procesów m.in. transportu w logistyce produkcji lub magazynowaniu. Niezależnie od branży przedsiębiorstwa, zakłady wytwarzają wysoce zindywidualizowany asortyment dla klienta końcowego, będąc zobligowanym do optymalnego wprowadzania elastycznych i często zmiennych procesów produkcyjnych.
PL
Pompy ciepła, z uwagi na możliwość pozyskiwania wysokiej jak też niskiej temperatury, są stosowane coraz częściej w zakładach przemysłowych, zarówno jako urządzenia grzewczo-klimatyzacyjne, jak i urządzenia wspomagające procesy technologiczne w czasie produkcji gotowych wyrobów. Najefektywniejsze wykorzystanie pomp ciepła ma miejsce zwłaszcza podczas procesów, w których istnieje równoczesne zapotrzebowanie na chłód i ciepło.
14
EN
In the paper there was presented the role and importance of choosing appropriate quality management methods in making decisions on implementing corrective actions on the example of a selected metallurgical company. There was presented application of the results of production process improving methods, such as 5 Why and FMEA, to indicate corrective actions. Moreover, it was analyzed whether, after introducing these activities, it was possible to eliminate or limit defects in the production process. For this purpose, the level of the RPN index was recalculated - after the changes were introduced. Furthermore, the costs of defects before and after the introduction of corrective actions were estimated.
EN
Underestimating the duration of the production process is one of the basic factors determining the occurrence of delays in the duration of individual operations included in the production process. Occurrence of underestimation of production time brings many negative effects, which include, among others: underestimation of the company's production capacity, accumulation of intermediate stocks, impeded planning of the production process (scheduling of the production process) and increase of production costs. The problem of erroneous estimation of the duration of the production process is most often found in production plants specializing in serial or mass production, implemented in a parallel or series-parallel system. The basic causes that underestimate the duration of the production process include errors in production scheduling, incorrect determination of durations of individual operations carried out as part of the analyzed production process, complexity of production operations and employment structure. The occurrence of delays in the production process can also be affected by accident events that generate underestimation and costs for the enterprise (including social and economic costs). In many cases, many algorithms are used to reduce underestimation and optimization and scheduling of the entire production process. The publication presents an analysis of the production process in which the duration of the production process is underestimated, taking into account the employment structure in the manufacturing company. The analyzes allow to determine the level of underestimation of operations of the production process depending on the form of employment (steel workers – employed under a contract of employment in the production plant, and temporary workers employed by temporary work agencies), identification of the reasons for the underestimation of individual production positions and the length of their time occurrence.
PL
Technologia rozszerzonej rzeczywistości (AR – augmented reality), nazywana również rzeczywistością mieszaną, umożliwia nakładanie wirtualnych obrazów komputerowych na widzianą rzeczywistość. W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania innowacyjnych narzędzi rozszerzonej rzeczywistości w przemyśle. Omówiono przykłady zarządzania procesem produkcyjnym oraz monitorowania linii produkcyjnej przy pomocy okularów AR, które pokazują użytkownikowi wszystkie potrzebne informacje przed oczami a sterowanie, tworzenie notatek czy raportów odbywa się za pomocą gestów i mowy.
EN
Augmented reality (AR) technology, also known as mixed reality, allows to enhance the seen reality with additional, virtual objects, displayed right in front of the user’s eyes. The article presents the concept of using Augmented Reality glasses in the production environment. Examples are given, showing how to monitor and manage the production line with the usage of AR glasses, which show the user all the needed info right in front of user’s eyes. System operation, creation of notes or reports is handled by simple gestures or speech. Additionally, the article touches the topic of Artificial Intelligence (AI) which will allow the system in the future to have not only the pre-defined, hard coded instructions, but also the flexibility to give different hints to the user based on a different situation observed. Keywords: augmented reality, monitoring, inspection and managing of the production line, AR glasses
EN
The recruitment process is indispensable to have a reasonable staff that fulfills all needs of a production process. The aim of the paper is to analyze the selection of employees in the industrial organization especially in the context: techniques used in the recruitment process, used selection methods and changes proposed in the recruitment process. Summing up the results of research, one can point out that the most frequent causes of aspirations for the workplace by the respondents were the financial issues and the desire for self-development. The most popular recruitment technique used in the recruitment process was online classifieds. Observation shows that this is a common recruitment technique. Among the selection methods, the most popular was the CV and cover letter, which was indicated by almost all the respondents.
PL
Proces rekrutacji jest niezbędny aby organizacja posiadała odpowiedni personel, który spełnia wszystkie wymagania procesu produkcyjnego. Celem artykułu jest analiza procesu selekcji pracowników w organizacji przemysłowej, w szczególności w kontekście: technik stosowanych w procesie rekrutacji, stosowanych metod selekcji oraz zmian proponowanych w procesie rekrutacji. Podsumowując wyniki badań, można wskazać, że najczęstszymi przyczynami aspiracji do pracy w przemyśle motoryzacyjnym wskazywanymi przez respondentów były kwestie finansowe i chęć do samorozwoju. Najpopularniejszą metodą rekrutacyjną stosowaną w procesie rekrutacji były ogłoszenia online. Analiza pokazuje, że jest to obecnie powszechna technika rekrutacji. Wśród metod selekcji najbardziej popularne były CV i list motywacyjny, na co wskazywali prawie wszyscy respondenci.
PL
W artykule przybliżono, jakie procesy produkcyjne będą uprawnione do uzyskania całkowitego zwolnienia z podatku akcyzowego oraz w jaki sposób takie zwolnienie uzyskać.
19
Content available remote Automatyczne monitorowanie zachowań ludzi w przemyśle 4.0 - cz. II
PL
Utrzymanie ruchu dotyczy głównie maszyn i urządzeń. Jednak postęp w zakresie automatyzacji i robotyzacji sprawił, że aktualnie w obszarach działania tych maszyn i urządzeń, często w znacznym stopniu autonomicznych, funkcjonują również ludzie. Ich obecność, a także podejmowane przez nich działania mogą znacząco wpływać na problemy utrzymania ruchu. Dlatego zachowania ludzi w pewnych obszarach trzeba monitorować. Najlepiej automatycznie!
PL
Czy zdawaliście sobie sprawę z tego, jak obszerne są instrukcje stanowiskowe, sterowania procesem oraz cała dokumentacja niezbędna do realizacji procesów produkcyjnych? Otóż tych dokumentów jest sporo, w zależności od specyfiki produkcji i złożoności procesów. Człowiek nie jest w stanie spamiętać wszystkich istotnych szczegółów z obszernych dokumentów Jesteśmy wzrokowcami, dlatego też powinniśmy jak najwięcej istotnych szczegółów wizualizować za pomocą standardów - krótkich opisów wspartych zdjęciami, które dotyczą istotnych informacji niezbędnych do realizacji procesów produkcyjnych.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.