Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 90

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prąd stały
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
PL
Artykuł prezentuje podstawowe problemy związane z przesyłem energii elektrycznej prądem stałym z końca XIX wieku. Zawiera też informacje na temat początków techniki prądu trójfazowego, która pozwoliła na organizację pionierskiego przesyłu energii elektrycznej na 175 km z Lauffen do Frankfurtu nad Menem na Międzynarodową Wystawę Elektrotechniczną w 1891 r., co symbolicznie otwiera epokę prądu trójfazowego w technice przesyłowej która trwa do dnia dzisiejszego.
EN
This article presents the basic problems of the transmission of electricity by direct current at the end of the 19th century. It also provides important facts on the beginnings of three-phase current technology, which made it possible to organise the pioneering 175 km transmission of electricity from Lauffen to Frankfurt am Main for the International Electrotechnical Exhibition of 1891, symbolically opening the era of threephase current in transmission technology, which continues to this day.
EN
The article presents a new generation of ultra-fast hybrid switching systems (USH) for reliable, ultra-fast protection of various medium and low voltage DC systems (MVDC and LVDC). The DC switch-off takes place in a vacuum chamber (VC) cooperating with a semiconductor module using current commutation of natural or forced type. Against the background of the current state of science and technology, the paper depicts the basic scopes of USH applications and their particular suitability for operation in high magnetic energy DC circuits. In the case of DC system failures, this magnetic energy should be dissipated outside the system as soon as possible. Usually, magnetic blow-out switches (MBOS) with relatively low operating speed are used for this purpose. The article describes the theoretical basis and principles of construction of two types of novel USH systems: a direct current switching system (DCSS) and a direct current ultra-fast hybrid modular switch (DCU-HM). The DCSS family is designed for quench protection of superconducting electromagnets’ coils in all areas of application. The DCU-HM family is designed for the protection of all systems or vehicles of DC electrical traction and for related industrial applications. The conducted comparative analysis of the effectiveness of USH with respect to MBOS shows clear technical advantages of the new generation switching systems over MBOS. List of abbreviations used in the article is provided at the end.
EN
The escalating prevalence of rooftop solar PVs and DC powered home appliances are the driving forces for the research in the field of DC distribution at residential level. The current research work presents comparative analyses of AC and DC distribution systems considering various scenarios for the specific purpose of efficiency/energy savings. A modern Bakersfield CA, USA home is considered for the analyses. The loads are classified according to the power demand. Rooftop solar PVs are also included in each residential building. Mathematical equations are devised for the efficiency analysis of residential buildings powered with AC as well as DC. The results reveal strong dependence of the efficiency values on the utilization/types of loads, efficiencies of the power electronic converters (PECs), solar capacity and seasonal conditions, as a function of the time of day. It is concluded that AC system presents better efficiency values as compared to the DC counterpart except during the time periods when solar power is available and when the penetration of variable speed drive (VSD) based loads is high.
EN
This paper presents a growing role of direct current in transmission, distribution and microgrid. DC networks crossing AC networks supports their operation and flexibility. The first part contains a list of different DC networks applications: starting from DC singular (islanded) operation to its collaboration with AC system. The second part presents a deep penetration of phasor measurement units in transmission - through distribution to microgrid. The conclusion shows the distance of the Central and Eastern European Countries from developed countries in electric power industry.
PL
Artykuł poświęcony jest powiększającej się roli prądu stałego w przesyle, rozdziale energii elektrycznej oraz w mikrosieciach. Prąd stały na przemian z prądem przemiennym wspiera eksploatację i elastyczność sieci. W pierwszej części zestawiono różnorodne zastosowania prądu stałego od samodzielnej – do współpracy z prądem przemiennym. Druga część przedstawia różnorodne zastosowania w sieciach przesyłowych, rozdzielczych i mikrosieciach systemów Phasor Measurement Unit (PMU. W konkluzji wskazano na powiększające się opóźnienie rozwoju elektroenergetyki w krajach Europy środkowo-wschodniej.
PL
Zadanie zasilaczy prądu stałego jest stale takie same, jednak ich konstrukcja uległa znacznym zmianom. Przede wszystkim zastosowanie znajdują nowe metody konwersji prądu.
PL
Aktywne urządzenia zainstalowane w serwerowniach wymagają zasilania stabilizowanym napięciem stałym. W ostatnim czasie notuje się wzrost zapotrzebowania na moc obliczeniową i zwiększanie liczby zainstalowanego w centrach danych osprzętu. Stosowanie dedykowanego dla każdego urządzenia zasilacza prądu stałego i multiplikowanie ilości konwersji energii, staje się rozwiązaniem mało efektywnym energetycznie. Dlatego też zauważa się tendencję do zasilania serwerowni z centralnego zasilacza prądu stałego. W artykule wskazano na celowość stosowania tego typu instalacji, przeanalizowano je pod względem bezpieczeństwa elektrycznego oraz innych występujących zagrożeń. Omówiono także efektywność energetyczną takiego rozwiązania.
EN
The paper discusses DC power supply for data centers. This solution is analyzed in terms of electrical safety and other existing electrical hazards. The energy efficiency of such a power supply was also discussed.
EN
The article addresses the problem of short-circuits in DC circuits of high voltage direct current (HVDC) transmission systems. The current state of HVDC technology development, including achievable parameters of semiconductor components, relevant for short-circuit strength, are presented. The differences between voltage source converter (VSC HVDC) topologies are described from the perspective of affecting the possibilities of switching off short-circuit currents and the results of simulation tests for selected topologies are presented. Responses of a system with a cable and overhead line to ground-fault of one or both poles are analysed and compared. The results of the analysis have shown that short-circuits in the DC circuits of a VSC HVDC system cause a rapid and very significant increase in the short-circuit current, which imposes high requirements on DC breakers that are starting to appear in field applications.
PL
W artykule podjęto problem zwarć w obwodach DC układów przesyłowych prądu stałego na wysokim napięciu (HVDC). Przedstawiono aktualny stan rozwoju technologii HVDC, w tym osiągalne parametry elementów półprzewodnikowych, istotne z punktu widzenia wytrzymałości zwarciowej. Opisano różnice w topologiach przekształtników układów tranzystorowych (VSC HVDC) wpływające na możliwości wyłączania prądów zwarciowych oraz przedstawiono wyniki badań symulacyjnych dla wybra- nych z nich. Poddano analizie i porównano odpowiedzi układu z linią kablową i napowietrzną na zwarcie jednego bieguna lub obu biegunów do ziemi. Wyniki analiz pokazały, że zwarcia w obwodach prądu stałego układu VSC HVDC powodują szybki i bardzo znaczny wzrost prądu zwarciowego, co narzuca duże wymagania na wyłączniki DC, które dopiero zaczynają być w praktyce stosowane.
EN
This article presents the research on new design of a vacuum breaker type DCU-800M mounted on the roof of Electric Traction Units. The impact of one circuit breaker on another one was examined in detail when connecting them in parallel to the catenary.
PL
W artykule przedstawiono badania nowej konstrukcji wyłącznika próżniowego typu DCU-800M w wykonaniu dachowym. Szczegółowo sprawdzono wpływ jednego wyłącznika na drugi podczas podłączenia ich równolegle względem sieci trakcyjnej.
EN
In the article, trends in the electric power industry were analyzed, namely, constant growth in energy resources and the need to improve energy efficiency, the introduction of energy saving measures. Some methods of improving efficiency in the railway transport industry are considered.
PL
W artykule zanalizowano trendy w przemyśle elektroenergetycznym, tzn. ciągły wzrost zasobów energetycznych i konieczność poprawienia wydajności energetycznej przez wprowadzenie energooszczędnych środków. Rozważono również niektóre metody poprawy wydajności transportu kolejowego.
10
Content available remote Symulacja zmiennego pola magnetycznego w napędzie indukcyjno-dynamicznym
PL
W artykule przedstawiono wybrane wyniki symulacji elektromagnetycznej modelu 2D napędu indukcyjno-dynamicznego metodą elementu skończonego oraz badania dynamiki działania typowego członu zestykowego z takim napędem, stosowanym w ultraszybkich wyłącznikach próżniowych prądu stałego. Do symulacji wykorzystano pakiet oprogramowania Ansoft Maxwell 2D, natomiast do badań dynamiki działania napędu zastosowano kamerę szybką Photron APX umożliwiającą rejestrację ruchu obiektu z prędkością 250 000 kl/s. Pole magnetyczne powstałe w wyniku przepływu prądu przez cewkę napędu łącznika indukuje prądy wirowe w dysku wykonanym z materiału przewodzącego umieszczonym w niewielkiej odległości naprzeciw cewki. Oddziaływanie tych prądów wywołuje siłę elektrodynamiczną powodującą odrzut dysku od cewki. Duże impulsowe wartości prądu cewki powodują wystąpienie dużych impulsowych wartości sił oddziaływania na dysk i elementy ruchome łącznika z nim związane. Takie działanie umożliwia uzyskiwanie dużych przyspieszeń otwierania łącznika zestykowego – bardzo krótkich czasów własnych otwierania, nieosiągalnych w łącznikach klasycznych prądu stałego Przeanalizowano wpływ materiału dysku oraz częstotliwości prądu cewki na powstającą w napędzie siłę elektrodynamiczną.
EN
In this paper, the results of research about Inductive Dynamic Drive are shown. This kind of drive is necessary component in Ultra-Fast Hybrid Circuit Breakers, where properly cooperate with a Vacuum Chamber. Due to IDD is possible to improve specifications and turn–off time of breakers used in AC or DC circuits. Phenomena in this kind of actuator are complex and hard to analyze, predict and observe. This paper shows a result of electro- magnetic analysis using a 2D model of IDD in Finite Element Method software. Influence of frequency and magnitude of energizing current to repulsion force has been investigated. Repulsion force for different material of metal disc has been calculated. Paper contain a description of laboratory where is possible to check IDD specification.
11
PL
W artykule przedstawiono przezczaszkową stymulację stałoprądową (tDCS), którą uznaje się za bezpieczną i nieinwazyjną metodą stymulacji mózgu człowieka. W pracy zawarto parametry techniczne niezbędne do przeprowadzenia stymulacji tDCS, jak również opisano zjawiska biologiczne i elektryczne zachodzące podczas stymulacji prądem stałym. Ponadto omówiono wykorzystanie tDCS w badaniach naukowych psychologicznych oraz medycynie, jak również innowacyjne zastosowania metody tDCS w leczeniu chorób neurologicznych i zaburzeń psychiatrycznych.
EN
The paper provides an overview of transcranial direct current stimulation (tDCS) which is safe, non-invasive method of stimulating the human brain. We discussed basic information how to perform tDCS stimulation (specifications) and biological as well as electrical phenomena occurring in the brain when stimulated. We also briefly reviewed application of tDCS in psychological and medical research along with innovative approaches of tDCS therapies in the treatment of neurological and psychiatric disorders.
PL
Coraz częściej nasi klienci stawiają bardzo wysokie wymagania układom zasilania 24 V DC. Z jednej strony muszą być trwałe, niezawodne i sprawne przez długie lata pracując w trudnych warunkach przemysłowych. Z drugiej strony muszą być bezpieczne dla odbiornika oraz sieci zasilającej. Podczas pojawienia się zakłócenia w obwodzie 24 V DC (zwarcie lub przeciążenie) powinny odłączyć go w sposób szybki, selektywny i pewny, tak aby żadne urządzenie nie uległo uszkodzeniu.
EN
This paper investigates a control structure to enhance the DC fault ride-through capability of a full-bridge modular multilevel converter (MMC) station, while ensuring a stable controlled operation as a STATCOM during DC faults without the need for fault isolation. Taking advantage of the switching states of a full-bridge submodule, a DC current controller is proposed, which provides the DC voltage reference for the modulation when a DC fault is detected. By changing the outer controllers strategy from DC voltage or active power control to converter energy control during a fault, the decoupling of the converter operation from the DC side dynamics is realized. In this paper, the focus is on the control methodology at all times of operation and the evaluation of the STATCOM control during a fault. To this end, extensive simulations were performed on a three-terminal high voltage direct current (HVDC) grid in radial configuration and a pole-to-pole DC fault case was investigated. The results showed that the AC voltage and current were controlled within limits at all times, while the full-bridge MMC was able to provide reactive power support to the AC grid. Moreover, using the proposed control methodology, the transients at the operation transition points between STATCOM and inverter/rectifier operation were minimized and the stations were able to safely ride through the fault.
PL
Artykuł przedstawia cel badań, problematykę zjawiska występowania łuków elektrycznych w wyłącznikach magnetowydmuchowych i hipotezy badawcze. Opisuje dotychczasowy stan wiedzy na ten temat, znaczenie wyników badań dla rozwoju danej dziedziny naukowej i uzasadnia podjęcie się badań oraz ich nowatorski charakter. Zawiera ogólny plan badań, szczegółowe cele badawcze i wyniki badań wstępnych oraz precyzuje sposób realizacji badań, narzędzia badawcze, metody opracowania wyników pomiarów i aparaturę wykorzystywaną w badaniach.
PL
Praca jest próbą spojrzenia, z punktu widzenia techniki mikrofalowej, na zagadnienia do techniki mikrofalowej nienależące: na zjawiska dotyczące mocy w sieciach energetycznych oraz na obwody prądu stałego. W pierwszym przypadku motywacją do takiego podejścia jest tocząca się wśród elektryków dyskusja dotycząca interpretacji zjawisk fizycznych,związanych z oscylacjami mocy biernej. Wychodząc z założenia, że równania Maxwella wyjaśniają wszystkie makroskopowe zjawiska elektromagnetyczne, zastosowano technikę mikrofalową do obwodów 50-hertzowych, ilustrując rozwiązania przykładami. W technice mikrofalowej do wyjaśniania zjawisk związanych z mocą używa się opisu za pomocą jedynie dwóch fal przenoszących moce czynne; nie używa się w niej pojęcia mocy biernej do opisu do zjawisk energetycznych (choć tu go użyto w celach porównawczych). Rozważania ograniczono do jednofazowych przebiegów sinusoidalnych. Podejście to pozwoliło na odkrycie zjawiska zmiany wartości współczynnika mocy (cos φ) wzdłuż jednorodnej bezstratnej linii przesyłowej. Na zakończenie pokazano, że w obwodach prądu stałego fale również istnieją, chociaż nie można ich zmierzyć. Podstawą takiego stwierdzenia jest przekonanie, że zjawiska fizyczne nie zmieniają się „nagle”; tzn., że pochodne po czasie muszą być skończone.
EN
The paper describes the use of microwave technique methods in the power phenomenon in electric power lines, which do not belong to the microwave technique at all. Starting from the assumption that Maxwell’s equations explain all macroscopic electromagnetic effects, the microwave method to the 50Hz circuits has been applied and the results have been illustrated by examples. Finally, it is explained that waves in DC circuit also exist, although, it is impossible to measure them. The reason to claim such conclusion results from the fact that physics does not change instantly.
PL
Moduły fotowoltaiczne (składające się z odpowiednio połączonych ogniw fotowoltaicznych) konwertują energię promieniowania elektromagnetycznego Słońca na energię elektryczną prądu stałego. Efektywność tej konwersji zależy od technologii wykonania ogniw, właściwości oraz struktury krystalicznej materiałów użytych do ich budowy, charakterystyki optycznej zastosowanych powłok antyrefleksyjnych i szkła chroniącego ogniwa, jak również jakości połączeń elektrycznych pomiędzy poszczególnymi ogniwami.
PL
Przedstawiono charakterystykę i rozwój technologii budowy linii kablowych wysokiego napięcia prądu stałego oraz wykonane instalacje.
EN
The paper presents technical description and development of construction technology of HVDC cable lines, existing installations are also presented.
PL
W pracy przedstawiono badania symulacyjne kaskadowego układu regulacji prędkości silnika PM BLDC z podporządkowaną pętlą regulacji prądu. Badania wykonane w programie Matlab/Simulink dotyczą przypadku, gdy zewnętrzny regulator napięcia jest źródłem napięcia dla komutatora elektronicznego, który w tym przypadku zgodnie z nazwą spełnia jedynie rolę komutacyjną. W pracy pokazano wpływ wybranych uszkodzeń na przebiegi prądów fazowych silnika, prądu wejściowego przekształtnika oraz prędkości obrotowej silnika. Do oceny stanu zaproponowano również analizę hodografu wektora przestrzennego prądów stojana oraz analizę widm amplitudowych prądów. Wskazano na częstotliwości, których pojawienie się w widmie świadczy o uszkodzeniu. Zaprezentowano wybrane wyniki badań symulacyjnych.
EN
The paper presents a simulation test cascade control system of PM BLDC motor speed with subordinated current control loop. Tests had been performed in Matlab/Simulink in the case when an external voltage regulator is a source for electronics commutator. In this case it has the only role of the commutation, according to the name. The work presents the influence of some faults on waveforms of the phase currents, supply motor current and motor speed. To assess the state also proposed hodograph’s analysis of the spatial vector of stator currents and an analysis of spectra current amplitude. Selected results of simulation research have been presented.
PL
Akumulacja energii jest zagadnieniem, które jest wykorzystywane w wielu dziedzinach techniki. Jedną z możliwości jest zastosowanie koła zamachowego i gromadzenie energii kinetycznej, co może stanowić ciekawą alternatywę lub uzupełnienie dla baterii akumulatorów. W pracy przedstawiono koncepcję budowy koła zamachowego, które może być magazynem energii dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Zaproponowano koncepcję budowy układu napędowego generator/silnik elektryczny współpracujący z kołem zamachowym o możliwie największej sprawności dla warunków panujących w przestrzeni kosmicznej. Scharakteryzowano materiały konstrukcyjne koła zamachowego, wymiary i sposób montażu w stacji kosmicznej.
EN
Accumulation of energy is wide used in many technical branches. One of alternatives is flywheel energy storage which accumulates kinetic energy for further usage. It can be used instead of commonly used batteries. In this paper authors presented concept of flywheel energy storage suitable for International Space Station because of high efficiency and energy density. Appropriate materials which can be used to build assembly are described. Basic dimensions and the way of assembly on ISS are presented.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.