Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prędkości
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents an assessment analysis of the flow capacity of the barrage on the Paklica river. The analysed barrage consists of a mill weir and bottom outlets, and is supplied with water from Bukowiecki Lake. The reasons for addressing this subject matter were: from the need to determine the technical condition as well as the ecological condition of the lower position. The environmental status of the area below the system was considered as equally important. Field research included photographic documentation of the technical condition of the weir, taking into account the state below and above the structure, its abutments and the threshold. Additionally, there were made velocity distribution measurements in the downstream during the growing season, assuming this period as the least favourable with respect to hydraulic conditions.
PL
W artykule oceniona została przepustowość stopnia wodnego na rzece Paklica. Analizowany stopień składa się z jazu młyńskiego i upustów dennych i jest zasilana wodą z jeziora Bukowieckiego. Przyczyny podjęcia tego tematu były następujące: potrzeba ustalenia stanu technicznego, a także stan ekologiczny analizowanego obiektu. Równie ważny był stan środowiskowy obszaru poniżej stopnia wodnego. W czasie badań terenowych wykonano dokumentację fotograficzną stanu technicznego jazu z uwzględnieniem stanu górnego i dolnego stanowiska, przyczółków oraz progu. Dodatkowo wykonano pomiary rozkładu prędkości w dolnym stanowisku w czasie wegetacji przyjmując ten okres za najmniej korzystny ze względów hydraulicznych.
EN
The paper concerns investigation of the credibility of tectonic interpretation of GNSS strain rates. The analysis was focused on stable regions, where the crustal deformations are small and the reliability of GNSS velocities is questionable. We are showing how the unreliable motion of stations affects calculated strains around them. We expressed distribution of local principal strains by a sinusoidal function and used them to investigate the significance of strain distortion. Then we used this method to investigate real motions of GNSS stations. As a test object we used Polish GNSS stations belonging to the ASG-EUPOS network. Station velocities were estimated on the basis of the 4.5 years of observations. The results let us identify stations that disturb the obtained local GNSS strain rate field. After verification and exclusion of some stations, the new GNSS strains show a much greater internal compatibility and also better fit to the directions of lithosphere stresses.
PL
W pracy przedstawiono najnowsze rozwiązanie stosowane przy obliczeniach prędkości średnich dla danych wibratorowych. Jest to sposób na dokładniejsze odwzorowanie prędkości średnich, zwłaszcza na płytszych głębokościach, poprzez uwzględnienie w oblicze- niach wpływu strefy małych prędkości na przebieg promienia sejsmicznego. Następnie zostały omówione różnice wynikające z odmiennych podejść do zagadnienia średnich prędkości.
EN
The paper presents the most recent solution for checkshot computation in case of vibroseis acquisition. This is the way to get better results of average velocity in borehole, especially for shallower depths. Computation assumes effect of low velocity layer on ray tracing. In the next step, differences between various checkshot algorithms are presented.
PL
W artykule przedstawiono wyniki rozwiązania zmodyfikowanego ciągu równań Reynoldsa opisującego laminarny niestacjonarny przepływ oleju smarującego w szczelinie smarnej poprzecznego cylindrycznego łożyska ślizgowego. Wyniki tych rozwiązań umożliwiają wyznaczenie rozkładu prędkości oleju w kierunku wzdłużnym łożyska. Uwzględniono niestacjonarne zaburzenia prędkości przepływu oleju w kierunku obwodowym na powierzchni czopa i panewki łożyska. Wyniki rozwiązania dotyczą izotermicznego modelu łożyska o nieskończonej długości smarowanego olejem o stałej lepkości dynamicznej.
EN
This paper shows the results of numerical solutions of modified Reynolds equations for laminar unsteady oil flow in the slide journal-bearing gap. Laminar unsteady oil flow is performed during periodic and non-periodic perturbations of bearing load or is caused by the changes of gap height in time. Above perturbations occur mostly during the starting and stopping of the machine. During modelling crossbar-bearing operations in combustion engines, bearing movement perturbations from engine vertical vibrations causes velocity flow perturbations of lubricating oil on the bearing race and on the bearing slider in the circumferential direction. This solution example applies to an isothermal bearing model with infinite length. Lubricating oil used in this model has Newtonian properties and constant dynamic viscosity. Perturbations connected with unsteady lubricating oil velocity in the circumferential direction on the slide bearing and on the slider of bearings were taken into consideration. This article also analyses pressure and velocity distributions in the bearing in the time function during the perturbation. Results are presented in the dimensionless hydrodynamic pressure and velocity distribution diagrams. Diagrams also present the velocity change during the moment of perturbations. Velocity position during perturbation was also analysed. Received solutions were compared with the solution received by the stationary lubrication flow in the slide journal bearing, which were made with the same parameter assumption by constant dynamic oil viscosity. The isothermal bearing model is similar to the friction node model by steady-state heat load conditions.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.