Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  maty bentonitowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Procesy starzenia budowli hydrotechnicznych i konieczność dokonywania ich okresowych remontów i modernizacji. Uszczelnianie kanałów i zapór ziemnych podlegających stałym procesom filtracyjnym w okresie eksploatacji. Przyczyny podjęcia remontu kanału derywacyjnego elektrowni wodnej Gródek na rzece Wdzie oraz wpływ wykonanych robót na poprawę stanu technicznego budowli.
EN
Aging processes of hydraulic structures and necessity of their periodic renovations and modernisation.Sealing of channels and earth dams subjected to a constant seepage process during their operation period. The reasons for undertaking the renovation of diversion channel of the hydroelectric power plant Gródek on the Wda river and the impact of carried out works on the improvement of the structure technical condition.
PL
W artykule omówiono właściwości i zastosowanie mat bentonitowych. Przedstawiono wyniki badań zależności między średnicą i liczbą otworów w macie, wysokością słupa wody a natężeniem przepływu. Określono, jaki wpływ na skuteczność bentomaty mogą mieć uszkodzenia spowodowane przebiciem.
EN
The article discusses the features and areas of application of clay geosynthetic barriers. It presents the results of studies on the relationship between the diameter and number of openings in the barrier, height of water column and flow rates. The effect of punch damage on GBR-C efficiency was determined.
PL
W artykule przedstawiono wyniki badań wytrzymałości na przebicie geosyntetyków osłonowych i uszczelniających. Jako materiały osłonowe wybrano sześć typów geowłóknin o różnej grubości i gramaturze, materiały uszczelniające reprezentowane były przez dwa typy geomembran o różnej grubości i jeden rodzaj maty bentonitowej. Badania wykonano oddzielnie dla układu geowłóknin i geomembran oraz dla układu geowłóknin, geomembran i bentomaty. Pomiary prowadzone były zgodnie z normą PN-EN 14574. Wyniki badań wykazały, że wytrzymałość na przebicie układu geomembrana + geowłóknina wzrasta proporcjonalnie z grubością materiałów i zawiera się w przedziale od 0,73 do 2,62 kN w badaniu na sucho oraz od 0,76 do 2,88 kN przy badaniu próbek hydratyzowanych. Natomiast siła przebicia układu geowłóknina + geomembrana + mata bentonitowa zawiera się w przedziale od 1,48 do 5,19 kN w zależności od rodzaju geomembrany i geowłókniny.
EN
The paper presents results of punch strength tests of protecting and sealing geosynthetics. Six types of geotextiles of different thickness and basis weight were chosen as protecting materials, two types of geomembrans of different thickness and one type of bentonit mat represented sealing materials. The tests were carried out separately for a set of the geotextiles and the geomembranes and for a set of the geotextiles, geomembranes and the bentonit mat. The measurements were taken according to the standard: PN-EN 14574. The results of the tests showed, that the punch strength of the set geomembrane + geotextile increases in proportion to the thickness of the materials and ranges from 0.73 to 2.62 kN in the dry test and from 0.76 to 2.88 kN while testing hydratised samples. Whereas the punch force of the set geotextile + geomembrane + bentonit mat ranges between 1.48 and 5.19 kN depending on the type of geomembrane and geotextile.
4
Content available remote Obudowy wykopów fundamentowych : zastosowanie wyrobów z bentonitu sodowego
PL
Wykonanie wykopów fundamentowych bez umocnienia ścian, choć bywa pożądane ze względu na obniżenie kosztów, jest możliwe w przypadku niewielkiej ich głębokości w gruntach zwartych oraz w przypadku zastosowania w gruntach luźnych pochylenia skarp wykopu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.