Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  interfejs operatora
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents a mobile system dedicated to an industrial manipulator control. For this purpose, an interface was designed to be used for intuitive interaction with a robot, which consists of a measuring scanner for the orientation of the human upper limb, and a glove to measure the deflection of fingers. Basic gestures used for moving the manipulator have been proposed. The paper was based on the previous experience obtained in the implementation of projects which entailed manual programming of CNC machine tools. The system shall be a starting point for the construction of a control interface for other mechanical devices.
PL
W pracy przedstawiono mobilny system do poruszania manipulatorem przemysłowym. W tym celu zaprojektowano interfejs służący do intuicyjnej interakcji z robotem, na który składa się skaner mierzący orientację kończyny górnej oraz rękawicę do mierzenia ugięcia palców dłoni. Zaproponowano podstawowe gesty do poruszania manipulatorem. Pracę oparto na dotychczasowych doświadczeniach zdobytych przy realizacji projektów nad programowaniem manualnym obrabiarek CNC. System stanowi punkt wyjściowy do budowy interfejsu obsługi innych urządzeń mechanicznych.
PL
Metody teleoperacji jakie prezentujemy w niniejszym artykule pozwalają na łatwe kontrolowanie chwytaka w trudnych zadaniach manipulacji mobilnej realizowanych przez roboty eksploracyjne. Mobilność obejmuje nie tylko poruszanie się robota ale także łatwość przenoszenia i obsługi interfejsu operatora. Rozważamy współpracę zadajników mechanicznych o różnej komplikacji i tanich systemów wizyjnych 3D dla realizacji sterowania chytaków o jednym oraz wielu stopniach swobody. Przedstawiamy wyniki testów na modelach wirtualnych oraz pracy z rzeczywistymi urządzeniami. Analizujemy różne sposoby sterowania bezpośredniego oraz nauki systemu.
EN
The paper presents interactive methods that can ease difficult manipulation tasks in search & rescue operations. We discuss requirements that are necesary for a telemanipulation system to be successfully used. Two methods based on vision system - Visual Gripper and Hybrid Control are described in detail. Visual Gripper provides an affordable way to control 1DOF grippers by using simple model mechanism moved by the operator. Hybid Control uses both visual system and a sensor glove to provide an intutive way to control dexterous grippers.
PL
Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowane pojazdy działające w strefach zagrożenia zależna jest od zdolności do działania oddalonego operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i zdalną percepcję. W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem stacjonarnego stanowiska operatorskiego do realizacji długotrwałych prac wymagających precyzyjnego sterowania dwuczłonowym pojazdem wyposażonym w osprzęty manipulacyjny i załadowczy.
EN
Effective implementation of the tasks remotely controlled vehicles operating in hazardous areas is dependent on the ability to operate a remote operator. This is possible through the development of en interface for remote handling and remote perception. This paper presents the results of the work on the development of fixed positions the operator to carry out longterm effort requiring precision control of a two-place vehicles with hydraulic attachments handling and loading.
4
Content available remote Dobór interfejsu operatora dla bezzałogowej maszyny inżynieryjnej
PL
Efektywna realizacja zadań przez zdalnie sterowane maszyny inżynieryjne zależna jest od zdolności do działania oddalonego od maszyny operatora. Możliwe jest to przez opracowanie interfejsu umożliwiającego zdalną manipulację i zdalną percepcję. W referacie przedstawiono wyniki prac nad opracowaniem dwóch rodzajów interfejsu. Przenośnego pulpitu do sterowania maszyną przy realizacji doraźnych zadań i stacjonarnego stanowiska operatorskiego do realizacji długotrwałych prac wymagających precyzyjnego sterowania dwuczłonową maszyną wyposażoną w osprzęty manipulacyjny i załadowczy.
EN
Effective execution of tasks by remote-controlled engineering machine is dependent on the ability to run a way the machine operator. This is possible through the development an interface for remote both manipulation and perception. The paper presents results of elaboration of two types of interface. Portable desktop machine to control the implementation of ad-hoc tasks and landline operator position to achieve long-term jobs that require precise control of two-piece machine equipment: manipulator and loading.
5
EN
Modern CNC machine tools can be adjusted manually. For this purpose we use appropriate functions and CNC panel buttons or a more convenient equivalent in the form of a remote control is used which, owing to a flexible conductor, enables the operator to get closer to the machining zone. Remote controls, altough functional, usually allow for the control of only one machine tool axis at a time. The paper presents a new approach to manual control of body units of a CNC machine tool, based on manual travel of the machine on a certain trajectory of movement or to a specific position. An innovative system of manual movement of machine tool body elements (Polish: Manualny Przesuw Elementów Korpusowych Obrabiarki, MPEKO) was used for this purpose. The paper describes two concepts of this system. The first one involves the use of this system on an actual machine tool, whereas the second one is based on the transfer of this idea onto a virtual equivalent of the actual machine tool.
PL
Współczesne obrabiarki CNC są przestawiane manualnie za pomocą przycisków pulpitu CNC lub jego odpowiednika w postaci pilota sterującego. Pilot wyposażony w elastyczny przewód umożliwia zbliżenie się do strefy obróbki. Pilot pozwala w danym momencie sterować zwykle tylko jedną osią obrabiarki. W pracy przedstawiono nowe podejście do ręcznego sterowania zespołów korpusowych obrabiarki CNC. Polega na ręcznym przemieszczaniu maszyny po ustalonej trajektorii ruchu lub do określonego położenia. Opracowano innowacyjny układ do Manualnego Przesuwu Elementów Korpusowych obrabiarki (MPEKO). Przedstawiono w pracy dwie koncepcje tego układu. Pierwsza polega na zastosowaniu układu dla rzeczywistej obrabiarki, druga natomiast na przeniesieniu tej idei na wirtualny odpowiednik rzeczywistej obrabiarki.
6
Content available remote Programowalny interfejs operatora PRO-FACE GP2000
PL
Każdy dzień przynosi potrzebę zwiększenia sprawności w interesach, lepszej komunikacji miedzy partnerami oraz klientami w sensie globalnym. W rezultacie najnowocześniejsze technologie informacyjne stają się najważniejszym narzędziem do podejmowania decyzji wymaganych przez zmieniające się potrzeby klientów. Producenci komputerów, sterowników i monitorów starają się dostosować swoje urządzenia do potrzeb rynku tak, aby sprostać potrzebom globalizacji produkcji oraz handlu. Japońska firma Pro-face, będąca producentem monitorów LCD/TFT, w tym zaawansowanych urządzeń HMI, oferuje szereg ciekawych rozwiązań programowalnych interfejsów operatorskich.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.