Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pojazd wodny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Logistyka
|
2015
|
nr 4
8380--8385, CD2, cz. 5
PL
W artykule przedstawiono główne problemy związane z opracowaniem koncepcji nowej generacji szybkich bezzałogowych obiektów wodnych poruszających się na granicy wody i powietrza w różnych warunkach operacyjnych, w tym stanów załadowania. Przedstawiono problemy związane z modelowaniem ruchu tych obiektów oraz oceną ich zachowania się w różnych fazach ruchu. W artykule opisano koncepcję wybranego obiektu, w tym jego kształt i podział przestrzenny. Przedstawiono problem badawczy, metodę badań i zadania badacze związane z badaniami, projektowaniem i budową demonstratora technologii. Przedstawiono podstawowe problemy związane z modelowaniem ryzyka wypadku i oceną bezpieczeństwa obiektu. W końcowej części pracy przedstawiono procedurę projektowania szybkich bezzałogowych obiektów wodnych poruszających się na granicy wody i powietrza. Informacje zawarte w artykule związane są z badaniami ukierunkowanymi na opracowanie dokumentacji technicznej i budowę demonstratora technologii. Prace prowadzone są na Politechnice Gdańskiej.
EN
In the paper the main problems associated with development of a concept of a novel generation of the fast unmanned maritime objects moving on the free surface of water for the different operational conditions including the loading conditions are presented. The problems connected with modeling the object motion and assessment of the object performance for the different phases of motion are presented as well. A concept of the data object including its hull form and arrangement of internal spaces is introduced in the paper. The research problem, method of investigations and research tasks connected with the pure research, design and construction of the prototype are introduced in the paper. The basic problems associated with modeling the risk and safety assessment of the object is presented. In the final part of the paper a procedure of design of the fast unmanned maritime objects moving on the free surface of water for the different operational conditions including the loading conditions is shown. The information included in the paper are connected with the research directed towards development of the technical documentation and prototype construction. The research is conducted at the Gdańsk University of Technology.
PL
Celem referatu jest przedstawienie wyników badań uzyskanych w trakcie modelowania ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego w warunkach występowania zakłóceń środowiskowych. W związku z tym w referacie scharakteryzowano zakłócenia pochodzenia środowiskowego, jakie mogą oddziaływać na wykonujący zadanie bezzałogowy pojazd podwodny oraz dokonano ich opisu matematycznego. Przedstawiono model matematyczny pojazdu podwodnego będącego na wyposażeniu okrętów Marynarki Wojennej oraz zaprezentowano, w jaki sposób należy uwzględnić wpływ zakłóceń w tym modelu. W referacie przedstawiono w postaci wykresów wyniki badań symulacyjnych modelowania ruchu bezzałogowego pojazdu podwodnego w warunkach występowania zakłóceń środowiskowych. Na zakończenie zaprezentowano wyniki badań uzyskanych w trakcie prób morskich z wykorzystaniem obiektu rzeczywistego, które stanowią podstawę weryfikacji opracowanych modeli.
EN
The main aim of paper is to introduce the results of research acquired during modeling of movement of remotely operated underwater vehicle in conditions of environment disturbance presence. According to this in paper there is characterization and mathematical description of environment disturbance which can affect on underwater vehicle during fulfilling task. Next mathematical model of remotely operated vehicle which is equipment of Polish Navy war ship's and method of taking into account the environment disturbance was presented. Paper shows the results of simulation researches of modeling movement of remotely operated underwater vehicle in conditions of existing environment disturbance as drawings. At the end the results acquired during sea tests using real object where introduced.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.