Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  algorytmy kwantowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy zaproponowano zastosowanie modelu uczenia maszynowego do realizacji zadania faktoryzacji liczb całkowitych na iloczyn liczb pierwszych. Podano dwa algorytmy faktoryzacji oraz zaprezentowano model procesora analogowego realizującego powyższe zadanie. Efektywne metody faktoryzacji mają istotne znaczenie w łamaniu szyfrów opartych na systemie kryptograficznym RSA.
EN
In this paper a model for factorization of integer numbers on the product of prime numbers is presented. Two algorithms of factorization and a model of analog processor accomplishing the task of factorization are provided. Effective factoring methods are important in breaking codes on the RSA cryptographic system.
PL
W artykule przedstawiono analizę możliwości wykorzystania obliczeń kwantowych do zapewnienia bezpieczeństwa transmisji i przetwarzania danych w rozproszonym systemie pomiarowym. Omówiono zagrożenia dla poufności danych w takim systemie oraz ich źródła. Przedstawiono ideę komputera kwantowego i kwantowego kanału transmisyjnego oraz potencjalne sposoby wykorzystania ich w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych pomiarowych i sterujących.
EN
The paper deals with the analysis of possible implementation of the quantum computations to ensure security of data transmission and processing in the distributed measurement system. Firstly, sources of security threats (mainly the transmission media) in the typical system are presented. Then, two applications of quantum computing are presented to defend the system against the intruders. The first one, the quantum transmission channel, is reliable, safe and can be implemented using today technology. The paper describes the BB84 algorithm that ensures the safe data transfer. Another one, the quantum computer, is a device of novel computational capabilities, which can be used to break contemporary cryptographic systems (such as RSA). The paper considers possible cryptographic algo-rithms that could be resilient to the attack using such device. All methods are discussed from the measuring systems point of view and refer to their specific characteristics. Finally, conclusions and future prospects are presented.
3
Content available remote Symulacje optyczne obliczeń kwantowych
PL
W artykule zaprezentowane są podstawy obliczeń kwantowych.Odpowiedniość pomiędzy macierzami unitarnymi a ciągami elementów optycznych pozwala na zademonstrowanie kilku prostych kwantowych bramek logicznych. Przedstawiona jest symulacja optyczna algorytmu Grovera szybkiego wyszukiwania.
EN
The fundamentals of quantum computation are presented. Correspondence between unitary matrices and sequences of optical elements permits to demonstrate some simple quantum logic gates. Optical simulation of the Grover algorithm for fast searching is presented.
4
Content available remote Quantum sofware
EN
The paper is an attempt to look at quantum information techniques from the perspective of an software engineer. Focusing on Grover's quantum search, we try to present quantum algorithms using classical engineering methods: pseudocode, high-level programming language, software visualisation. It is also analyzed how the specifics of quantum mechanics has to affect these means of description.
PL
Artykuł jest próbą spojrzenia na kwantowe techniki informatyczne z perspektywy inżynierii oprogramowania. Koncentrując się na kwantowym wyszukiwaniu Grovera podjęto próbę przedstawienia algorytmów kwantowych za pomocą klasycznych, informatycznych środków opisu: pseudokodu, języka programowania wysokiego poziomu, wizualizacji oprogramowania. Przeanalizowano, w jaki sposób specyfika mechaniki kwantowej musi wpłynąć na tego typu środki.
5
Content available remote Kwantowe systemy informatyki.
PL
W historii rozwoju informatyki jako dyscypliny naukowej wykorzystywano w obszarze jej badań doświadczalnych, najpierw makroukłady, więc przekaźniki, później lampy elektronowe, tranzystory, następnie obwody scalone o dużej i bardzo dużej skali integracji. Zwrócenie uwagi na możliwość wykorzytania obecności atomów i molekuł jako symboli do kodowania programów informatyki dało początek badaniom nad nanosytemami informatyki. W obecnie prowadzonych pracach nad kwantowymi systemami informatyki bada się możliwości wykorzystania jako symboli do kodowania, a zarazem środka do wykonywania obliczeń, kierunków spinów atomowych i zjawisk magnetycznego rezonansu jądrowego. W artykule omówiono istotę tych zjawisk i sposób ich opisu przydatny na potrzeby informatyki kwantowej. Omówiono działanie kwantowej bramki logicznej i podstawowych elementów komputera kwantowego. Podano matematyczne podstawy obliczeń kwantowych i zasady programowania.
EN
In the development of computer science as a scientific discipline there was a time period during which experimental research were based on macroystems like relays, then electronics tubes, transistors and recently large scale and very large scale integrated system. Research studies direct towards computer nanosystems have been initiated by focusing attention on the possibility of using atom and molecules as coding symbols for computer programs. In the present studies on quantum computer systems possibility of using direction of atomic spin and phenomena of magnetic nuclear resonance as coding symbols is investigated. In the paper the fundamentals of the magnetic nuclear resonance and possiblities of using them to data coding and processing are discussed. Principles of quantum logic gates and basic elments of a quantum computr are described. Mathmatical bases of quantum computation and principles of programming are also given.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.