Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 8

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pozyskiwanie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Regulacje prawne UE traktujące kolektory słoneczne jako element instalacji, który oddzielnie nie podlega etykietowaniu energetycznemu, są niewystarczające i wpływają negatywnie na rozwój tego sektora urządzeń. Celem etykietowania kolektorów słonecznych powinno być przekonanie użytkowników, że z jednej strony tworzenie instalacji hybrydowych zawierających kolektory znacznie zwiększa efektywność energetyczną innych urządzeń grzewczych wchodzących w skład instalacji i ułatwia spełnienie wymagań dotyczących wykorzystania OZE i efektywności energetycznej, a z drugiej instalacje, w których kolektory są podstawowym źródłem ciepła i c.w.u., są wysoce efektywne i umożliwiają praktycznie darmowe pozyskiwanie ciepła w trakcie ich eksploatacji.
PL
W 2018 roku padł rekord sprzedaży kolektorów słonecznych w Polsce. Wynik 310 tys m2 był prawie trzykrotnie wyższy niż rok wcześniej. Wynik ten był także najwyższą sprzedażą kolektorów słonecznych w jednym roku w historii, włączając w to lata funkcjonowania programu wsparcia dla instalacji kolektorów słonecznych prowadzonego przed kilku laty przez NFOSiGW.
PL
W artykule przedstawiono wyniki analizy wspomagania energią słoneczną hybrydowego systemu ogrzewania i chłodzenia budynków w umiarkowanych warunkach klimatycznych, charakterystycznych dla zachodniej i środkowej Europy. Układ jest złożony z próżniowych kolektorów słonecznych oraz jednostopniowego agregatu absorpcyjnego NH3-H2O. Dodatkowo przewidziany jest kocioł na paliwa konwencjonalne. Wpływ głównych parametrów systemu na jego sprawność była analizowana na podstawie bilansów energii i substancji.
EN
The paper presents results of analysis of the hybrid solar-assisted heating and cooling system for buildings in the temperate climate conditions characteristic for Poland. The system is coupling of evacuated solar collectors with a single-stage NH3-H2O absorption chiller. Impact of the main system parameters on its effectiveness was analysed on the basis of energy balances. Obtained numerical results were compared with the measurements performed on the experimental set-up.
4
Content available remote Górotwór jako rezerwuar ciepła
PL
Z różnych powodów poszukiwanie nowych źródeł energii jest obecnie koniecznością. W artykule przedstawiono pomysł wykorzystania drenów do zainstalowania układu odbioru niskotemperaturowego ciepła zawartego w gruncie i wodach gruntowych. Może stanowić to alternatywę dla gruntowych poziomych wymienników ciepła, szczególnie wtedy, gdy na danym terenie wykonano drenowanie. Artykuł zawiera opis technicznych zagadnień związanych z budową i wykorzystaniem takich drenów. Przedstawiono problemy, jakie wiążą się z wykonaniem układu, jak również te, które wystąpić mogą podczas jego eksploatacji. Wykorzystanie w praktyce opisanej koncepcji uzależnione jest od warunków pracy drenu i zabezpieczenia jego funkcjonowania jako układu służącego do regulacji stosunków wodnych w wierzchnich warstwach gruntu. Przeprowadzona została dyskusja warunków pracy drenu oraz wymiany ciepła.
EN
New energy sources have to be searched for a number of reasons. An idea of using drains for installing a recuperation system of low-temperature heat of the ground and groundwaters is proposed in the paper. This can be an alternative for horizontal ground heat exchangers, especially when the area has been already drained. The paper consists of a description of technical issues connected with the construction and use of such drains. Problems related with making such a system to be encountered during exploitation, are presented in the paper. The applicability of the described concept depends on the operational conditions of the drain as a system regulating water relations in the top strata of the ground. The conditions of drainage and heat exchange are discussed in the paper.
PL
Zwrócono uwagę na zasadę i zalety pasywnego wykorzystania energii słonecznej do ogrzewania pomieszczeń. Omówiono wyniki własnych badań sprawności helioaktywnych elementów budynku oraz efektywności energetycznej tworzonego przez nie systemu pozyskiwania, akumulacji i dystrybucji ciepła słonecznego. Wskazano na współzależność czynników przesądzających o skuteczności takiego sposobu ogrzewania pomieszczeń w warunkach klimatu Polski.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.