Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial insulation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Grubości termoizolacji w instalacjach technicznych i przemysłowych
PL
W artykule omówiono różnice w wymaganiach prawnych dotyczących doboru minimalnej grubości izolacji cieplnej dla instalacji technicznych i przemysłowych. Przedstawiono propozycję ujednolicenia niespójności. Bazując na wymaganiach w odniesieniu do grubości izolacji z przepisów prawnych, sprawdzono spełnienie wymagań bezpieczeństwa dotyczącego temperatury na powierzchni instalacji rurowej, opierając się na metodzie z PN-B-20105:2014-09 pozwalającej na obliczanie grubości izolacji termicznej.
EN
The article discusses the differences in legal requirements concerning determination of the minimum thickness of insulation for service and industrial installations. A proposal to harmonize inconsistencies is shown. Taking into account the insulation thickness prescribed by law, fulfillment of safety requirements regarding temperature on pipe surface was tested using the method from PN-B-20105:2014-09 for thermal insulation thickness calculation.
PL
W artykule omówiono dwa sposoby szacowania zmian współczynnika przewodzenia ciepła instalacji przemysłowych: procedurę stałych przyrostów oraz metodę przyspieszonego starzenia. Przedstawiono wyniki pomiarów próbek elastycznej pianki elastomerowej (FEF) po okresie oddziaływania różnych wartości temperatury.
EN
The article discusses two ways of predicting variations of thermal conductivity coefficient values for industrial installations: constant increase procedure, and accelerated aging procedure. There is a presentation of measurement results for samples of flexible elastomer foam (FEF) after a period of impact of varying tem-perature values.
PL
W artykule przedstawiono wyniki obserwacji autorów związanych z wdrażaniem działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej instalacji przemysłowych. Wśród przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej na czołowym miejscu wymieniono ograniczanie strat ciepła instalacji przemysłowych i energetycznych. Przedstawiono różne kryteria wpływające na dobór grubości izolacji i ograniczenia strat ciepła.
EN
The article presents the findings of the authors’ observations on implementation of measures to improve energy efficiency of industrial installations. Among the undertakings aimed to improve energy efficiency, limitation of heat losses in industrial and power installations is mentioned first. Various criteria are presented that affect the choice of insulation thickness and limitation of heat losses.
4
Content available remote Izolacje termiczne w zastosowaniach przemysłowych
PL
Podstawą oszczędzania ciepła w energetyce jest dobrze zaprojektowana i należycie wykonana izolacja termiczna. Zagadnienie to ściśle wiąże się z ochroną środowiska – mniejsze straty ciepła oznaczają lepsze wykorzystanie mocy i mniejszą ilość spalonego paliwa, czyli mniejszą emisję zanieczyszczeń do atmosfery. W referacie omówiono ustalenia w sprawie przeciwdziałania zmianom klimatycznym, znaczenie izolacji w przemyśle, w technikach kriogennych oraz w energetyce, a także sposób wyznaczania ekonomicznej grubości stosowanego ocieplenia.
EN
Properly designed and constructed thermal insulation is the basis of heat saving in the power industry. The issue is closely related to environmental protection – less heat losses mean better power utilisation and less fuel burned; therefore, there are smaller emissions of pollutants to the atmosphere. The article discusses the findings concerning climate change prevention, the importance of thermal insulation in the industry, cryogenics and power engineering, as well as the means to determine a cost-effective thickness of thermal insulation to be used.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.