Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  dodatek chemiczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Achievements and research tasks for poly(vinyl chloride) ageing and stabilization
EN
Perspectives of PVC manufacture, not containing of labile groups in a backbone are considered. It will provide drastic increase of an intrinsic stability of polymeric products, possibility of PVC processing with the minimal contents or in total absence of stabilizers and other chemicals - additives and opportunity of creation of materials and products on a PVC basis with the essentially increased service life-time. Presented data allow to create rigid, semi-rigid and flexible (plasticized) materials and products with the minimal contents of chemicals - additives and increased life-time of their service at exploitation in natural and special conditions.
PL
Rozważano perspektywy wytwarzania PVC niezawierającego nietrwałych grup w swojej strukturze. Omówiono znaczne zwiększenie stabilności produktów polimerowych, możliwość przetwórstwa PVC o minimalnej zawartości lub całkowitym braku stabilizatorów oraz innych środków pomocniczych, jak również możliwości stworzenia materiałów i wyrobów opartych na PVC o zasadniczo zwiększonym czasie eksploatacji. Przedstawione badania pozwalają na opracowanie sztywnych, półsztywnych i elastycznych (plastyfikowanych) materiałów i wyrobów o minimalnej zawartości środków pomocniczych oraz zwiększonym czasie eksploatacji w warunkach naturalnych oraz szczególnych.
2
Content available remote Wpływ metylocelulozy na właściwości klejowych zapraw cementowych
PL
Na właściwości zapraw cementowych stosowanych do mocowania płytek ceramicznych do podłoży, najczęściej betonowych, duży wpływ mają różne domieszki, przy czym najczęściej stosowaną jest metyloceluloza. W pracy przedstawiono wyniki doświadczeń obejmujących wpływ metylocelulozy o różnej lepkości na właściwości tych zapraw. Dodatek metylocelulozy o lepkości 70 Pa's zapewnia uzyskiwanie przez zaprawy cementowe bardzo dobrych właściwości fizycznych. Natomiast w przypadku stosowania tej domieszki o lepkości 15 i 40 Pa's uzyskane zaprawy nie mają odpowiednich właściwości. Stwierdzono równocześnie, że dodatek metylocelulozy ma duży wpływ na mikrostrukturę stwardniałej zaprawy.
EN
On the properties of adhesive mortars applied to install the ceramic tiles on the backgrounds, frequently a concrete one, big influence has the different admixtures and the most popular is methyl cellulose. In this work the experimental results are presented showing the influence of methyl cellulose of different viscosity on cement mortars properties. The addition of methyl cellulose with viscosity of 70 Paźs assures very good physical properties of cement mortars. However, in the case of this admixture addition having viscosity of 15 and 40 Paźs the obtained mortars have much worse properties. It was also found that the methyl cellulose addition has significant influence on the microstructure of hardened mortar.
PL
Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych. Wskazano korzyści, jakie mogą być uzyskane przez odpowiednią modyfikację matrycy cementowej. Zwrócono uwagę na pewne niebezpieczeństwo związane z możliwością kruchego pękania modyfikowanych tworzyw cementowych.
EN
The article presents results of researches on correlation of chosen mechanical features of modified concrete with chemical admixtures and mineral additives. The benefits which may be gained by appriopriate modification of cement mix have been pointed out.
4
Content available remote Selektywność działania dodatków chemicznych na procesy twardnienia cementu
PL
Na podstawie analizy danych termokinetycznych dotyczących hydratacji monomineralnych i polimineralnych materiałów wiążących w obecności dodatków chemicznych wysunięto hipotezę kinetycznej selektywności ich działania na procesy twardnienia. Podano przykłady oceny wpływu dodatków najczęściej stosowanych w technologii materiałów wiążących i betonów na cząstkowe procesy hydratacji - adsorpcję, zwilżanie, powstawanie zarodków i krystalizację. Zwrócono uwagę na związek cech termokinetycznych z efektami technologicznymi działania dodatków.
EN
On the ground of the analysis of thermokinetic data concerning the hydration of mono- and polymineral binding materials in the presence of chemical admixtures a hypothesis has been made involving the kinetic selectivity of their effect on the hardening processes. Examples of evaluation of the influence of admixtures generally employed in the technology of binding materials and concretes on the elementary processes of hydration: adsorption, wetting, nucleation and crystallization are given. An attention is called on the relation
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.