Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materials fatigue
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań przemysłowych prowadzonych w ramach realizacji projektu zintegrowanego systemu oceny wytężenia i żywotności konstrukcji. W pierwszej części przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych wykonanych celem określenia podstawowych danych materiałowych niezbędnych w analizach zgodnych z procedurami FITNET. Ponadto w pracy dokonano analizy przypadków wykorzystania modułów pękanie i zmęczenie do analizy rzeczywistych komponentów maszyn wykorzystywanych w przemyśle energetycznym i wydobywczym.
EN
In the paper results of industrial research are presented. The research were performed during development project devoted to integrated for strength and lifetime assessment. In the first part of the paper results of experimental investigations on selected materials are provided. The experiments were conducted in order to identify material properties relevant for analyses according to selected FITNET procedures. In addition, use cases of fracture and fatigue FITNET modules are analysed with respect to their application in power generation and mining industry.
PL
W artykule przedstawiono jedną z rozwijanych metod diagnozowania procesów zmęczeniowych metodami magnetycznymi. Badania potwierdzają korelację cech mechaniczno-magnetycznych stali. Sprecyzowanie tych korelacji i pomiary zmian własności magnetycznych umożliwią w przyszłości precyzyjnie określenie długości cyklu przeglądowego zestawu kołowego.
EN
The paper presents one of the methods of diagnosing fatigue processes by means of magnetic methods which is being developed. The carried research confirms correlations between mechanical and magnetic features of steel. Clarification of these correlations and measurements of magnetic properties will enable precise determination of the length of a circle of review wheel set.
PL
W artykule przedstawiona została obliczeniowa procedura weryfikacji trwałości zmęczeniowej spawanej ramy wózka wagonu kolejowego, zadeklarowanej przez producenta. Podano także rezultaty oceny trwałości oraz sposoby jej wydłużania. Procedura weryfikacyjna odniesiona została do konkretnego egzemplarza ramy: jego ukształtowania ogólnego i lokalnego, jakości wykonania, warunków eksploatacji itp.
EN
In the paper procedure used for verification of rolling stock fatigue life manufacturer declarations have been described. Specific results of the welded boogie frame fatigue life assessment and possible methods of life extension have been presented. Verification procedure has been relate to specific frame, its general and local shape, manufacturing quality, operating conditions etc.
PL
Omówiono eksperymentalne badania własności zmęczeniowych zakładkowych połączeń nitowych stosowanych w lotnictwie, które są narażone na zniszczenie zmęczeniowe spowodowane działaniem wysokich ciśnień. Własności zmęczeniowe tych połączeń zależą od wielu czynników technologicznych i konstrukcyjnych. Istotne jest również zjawisko tzw. wtórnego zginania spowodowane mimośrodowością połączeń zakładkowych. W celu określenia, w jakim stopniu poszczególne czynniki wpływają na trwałość zmęczeniową, przeprowadzono badania na próbkach z trzema rzędami nitów poddanych osiowym obciążeniom stałoamplitudowym. Zmiennymi uwzględnionymi w pracy były: typ nitu oraz jego materiał, siła zakuwania nitu, a także materiał blachy.
EN
Results of an experimental research on the influence of several factors on the fatigue behaviour of simple riveted lap joint specimens under constant amplitude loading conditions were presented. The variables considered were the rivet type and material, sheet material and the squeeze force. Also, the effect of sheet thickness staggering in the overlap region on the joint fatigue life was studied in the context of secondary bending. The measurements of the driven head dimensions for a range of squeeze force levels and fatigue test results for rivets installed with various squeeze forces indicate that the squeeze stress rather than the rivet driven head dimensions is a safe standard for the quality of the rivet installation. The superior fatigue performance of a rivet with the compensator compared to the round head and universal rivet was noted. The underlying reason is the better hole filling achieved due to the presence of the compensator. Fatigue lives observed for the staggered thickness specimens are consistently longer than for the standard specimens.
PL
Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych prędkości propagacji pęknięć zmęczeniowych łopatek sprężarki turbinowego silnika śmigłowcowego. W badaniach wykorzystano grupę łopatek I stopnia sprężarki, zdemontowanych z silników podczas przeglądów okresowych. W badaniach wykorzystano nowoczesny system wibracyjny, pozwalający na precyzyjne sterowanie zarówno częstotliwością, jak również intensywnością wzbudzenia. Oprócz częstotliwości wymuszenia monitorowano także wielkość amplitudy drgań końcówki łopatki oraz długość rozwijającej się szczeliny. Głównym celem pracy było określenie dynamiki rozwoju pęknięć zmęczeniowych w łopatkach sprężarki silnika turbinowego. Dodatkowo wyznaczone zostały także inne parametry, jak np.: charakterystyki czasowe łopatek nieuszkodzonych oraz zawierających szczeliny zmęczeniowe o różnej długości.
EN
In the paper the experimental investigations of crack propagation and damage process of the compressor blade subjected to high cycle fatigue were presented. In the fatigue tests compressor blades of helicopter engine disassembled during technical survey were used. A new vibrometer system for precise control of frequency and induction intensity were applied. During the experiment both amplitude and vibration of the blade tip and size of the crack were monitored. The main goal of the work was determination of dynamics of fatigue cracks propagation of the compressor blades of turbine engine. Additionally there were determined following parameters: time-dependent characteristics of free from damage blades as well as blades with various length of cracks.
6
Content available remote Modeling of Complex Fatigue Growth of Cracks in Plates
EN
Analysis of crack growth in mechanical components with use of analytical methods requires usually simplification regarding the crack shape, component geometry, and stress distribution. More complicated tasks, especially related to cracks with arbitrary contour shape and/or undergoing in service non-uniform stress distribution need numerical methods of crack growth analysis. Alternatively, an advantage can be taken of the method based on the calculation of stress intensity factor (SIF) using the point-load weight functions (WF2D). Capability of this method is presented in the paper on examples of complex fatigue crack growth. Comparisons of results obtained using the WF2D and classical approach are presented as well.
7
Content available remote Crack Contour Approximation for Life Assessment Based on 2D Weight Function
EN
In order to predict durability of structural components, the crack growth analysis is needed. Calculation of stress intensity factors (SIF) is necessary for that purpose. The method of crack growth analysis based on determining SIF using point-load weight functions is presented in the paper. Especially the influence of the crack contour approximation method on the calculated fatigue life is discussed. Examples of semi-elliptical surface crack growth analysis under arbitrary mode I stress fields are presented in the paper.
PL
W artykule jest rozważane znaczenie napięcia wstępnego (montażowego) układu łożysk stożkowych dla sztywności i trwałości zmęczeniowej tych łożysk, szczególną uwagę zwrócono na trwałość, poglądowo zilustrowano zmiany obciążenia wałeczków łożysk stożkowych w zależności od zbliżenia pierścieni zewnętrznych, przy czym uwidoczniono korzystny wpływ tego zbliżenia w przypadku działania siły osiowej w łożyskowaniu, przedstawiono model obliczeniowy i podstawy programu komputerowego do wyznaczenia obciążenia części tocznych w zależności od obciążeń zewnętrznych i napięcia wstępnego, zamieszczono przykładowe wyniki obliczeń dowodzące, że w pewnym zakresie wartości napięcia wstępnego można dzięki niemu uzyskać zmniejszenie obciążeń wałeczków w jednym z łożysk układu.
EN
How the assembly stress in a cone bearings set mattters to the rigidity and fatigue life of these bearings. particular attention is given to the life. Shown illustratively are changes of loading of the rollers of the cone bearings depending on the nearness of the outer rings, emiphasis being put on the advantageous influence of the nearness when an axial force acts in the bearing system. A calculation model and based of the computer program for determining the loading of the rolling parts depending on the outer loadings and the assembly stress. Examples of calculation results which evidence that to some degree of the assembly stress it is posiible to gain thanks to it a decrease in the loading of the rollers in one of the bearings of the set. This can be utilized e.g. for choosing a bearing of a lower load capacity.
EN
The subject-matter of the work is an investigation of the fatigue behaviour of model alloys Al-Li. An influence has been noticed of the precipitation state upon the fatigue properties of material within a small number of cycles. The presence of two kinds of precipitations causes a rise in the strength of material and at the same time two- to threefold increase of the number of cycles till rupture - as compared with and alloy containing precipitations only. Depending on the precipitation state there are also noticed different shapes of the curves of cyclic strenghtening.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.