Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  Internet wszystkiego
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Postępy techniczne i technologiczne informatyki oraz telekomunikacji pozwalają na dalsze modyfikowanie i rozszerzanie funkcji sterowania pracą urządzeń, już nie tylko w domu (mieszkaniu) ale również w procesach technologicznych – w przemyśle, także w energetyce. Istotną rolę w działaniu systemu elektroenergetycznego (SE) spełnia telekomunikacja udostępniająca media transmisyjne o przepustowości gwarantującej dostęp adresata do informacji w czasie rzeczywistym, z opóźnieniem transportowym, które nie wpływa na jakość i bezpieczeństwo automatycznej regulacji parametrów instalacji. Te cechy wynikają z zastosowania techniki obliczeń w „chmurze”, Internetu 5G jako medium oraz cech Internetu Rzeczy (IoT), który coraz powszechniej ewoluuje do Internetu Wszystkiego (IoE). W artykule opisano wybrane elementy struktury nowoczesnej instalacji inteligentnej prosumenta.
EN
Technical progress in the fields of computing science and telecommunications allow for further modification and extension of the control functions of devices. This become possible not only in the house (apartment) but also in technological processes in both industry and energy sector as well. Transmission media with a wide bandwidth guarant access to real time information to the recipient, with a transport delay that does not affect the quality and safety of automatic control of installation parameters. Such solution become available due to the use of computing techniques in the “cloud”, use of 5G Internet and features of the Internet of Things (IoT), which is increasingly evolving to the Internet of Everything (IoE). The article describes selected elements of the prosumer smart installation structure.
EN
The paper starts from description of series blackouts which implied to take into account necessity of application smart on transmission as well in distribution level where dispersed renewable energy resources (RES) are injected. Definitions of microgrids, smart grids and their characteristics are presented. New idea of the so called transactive energy being developed in New York region is presented with proposition of Internet of Everything application.
PL
We wstępie artykułu przypomniano awarie systemowe, które spowodowały konieczność inteligentnego rozwoju sieci przesyłowych i rozdzielczych do których przyłącza się odnawialne źródła enegii (OZE). Zestawiono definicje mikrosieci, sieci inteligentnych. Przedstawiono nową koncepcję „Transakcyjnej Energii wprowadzanej w okręgu Nowego Jorku wraz z propozycją zastosowania Internetu Wszystkiego.
EN
This paper introduces a fuzzy logic (FL) based decision support system (DSS) for a three-phase bidirectional AC-DC grid converter, working in a modern grid-like smart grid or smart industry. It is assumed that the appliances connected to that grid interact as in the Internet of Things (IoT) or like in the Internet of Everything (IoE) i.e. with a human being located in the chain of data flow. A power electronics AC-DC converter, operating as a shunt active power filter (SAPF) is selected for the case study. A harmonics reduction algorithm is presented as an implementation sample of the DSS. The operation of the SAPF is described and analysed. Experimental results showing the tuning process and operation of the laboratory model are also presented and discussed. Finally, it is shown that the DSS is an elegant and intuitive interface, which can simplify a human’s or machine’s decision-making process. Thanks to the DSS, the meaning of transferred data is translated into linguistic variables that can be understood by non-experts. Hence, it is expected that the amount of transferred data in the smart grid and in the IoE would be reduced. But in the same time, the high quality of the controlled process is retained, as shown by the example of a conventional SAPF.
4
Content available remote Internet of Everything (IoE) in Smart Grid
EN
The paper consists of three parts: the first one briefly presents the history and the main characteristics of Smart Grid (SG), the second is devoted to big data generation, while the third introduces the idea of Internet of Things, Internet of Everything and their role in the whole life cycle of the SG.
PL
Artykuł składa się z trzech części: pierwsza przedstawia krótką historię i główne właściwości sieci inteligentnej, druga poświęcona jest problemowi dużych zbiorów danych, zaś trzecia wprowadza pojęcia: Internet rzeczy , Internet wszystkiego i ich zastosowanie w całym cyklu życia sieci inteligentnej.
5
Content available remote Technologiczne perspektywy i wyzwania rozwojowe Internetu Rzeczy w logistyce
PL
Celem artykułu jest analiza jednego z ważniejszych wyzwań technologicznych w kontekście rozwoju logistyki jakim jest Internet Rzeczy (IR). Scharakteryzowano jego kluczowe aspekty i technologie. Szczególna uwaga została poświęcona rozwojowi nowego standardu dla sieci 5 generacji (5G), bez której efektywne funkcjonowanie całej infrastruktury Internetu Rzeczy byłoby w dużym stopniu ograniczone. Przedstawiono kilka rzeczywistych i koncepcyjnych przykładów rozwiązań Internetu Rzeczy w działaniach logistycznych. Przeanalizowano potencjalne korzyści i ograniczenia z tym związane. Zasygnalizowano konieczność zwrócenia uwagi na nowe zjawisko, które może mieć bardzo duży wpływ na rozwój logistyki, tj. „Internetu Wszystkiego”. Jest to kolejna faza rozwoju Internetu Rzeczy jako nowego gospodarczo-technologiczego ekosystemu, w skład którego mogą wchodzić takie podsystemy jak: dane informacyjne, rzeczy, ludzie i procesy.
EN
The article presents one of the most important technology challenge in the context of the development of logistics – the Internet of Things (IoT). Particular attention was paid to the development of a new standard – 5G network, without which the effective functioning of the entire structure of the Internet of Things would be largely limited. Article shows some examples of real and conceptual solutions to Internet of Things in logistics operations. Analyzes the potential benefits and limitations of using IoT in logistics. Author described new phenomenon that will have a very large impact on the development of logistics, i.e. The "Internet of Everything". It is the next stage of development of the Internet of Things as a new economic and technological ecosystem which may include such subsystems as: information data, things, people, processes.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.