Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  inicjacja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents test stand for fatigue testing. The method allows to determine the time of the fatigue crack is described. Acceleration sensors for this purpose have been used. Measurement and control system has been described. The proposed test stand has a good repeatability of results.
2
Content available remote Laminaty FRP w budownictwie – charakterystyka materiału i aspekty projektowania
PL
W artykule przedstawiono charakterystykę laminatów polimerowych wzmacnianych włóknami. W pierwszej części zaprezentowano teoretyczne modele materiałowe, podstawowe zależności naprężenie-odkształcenie włókien, matrycy oraz laminatu powstałego przez połączenie obydwu składników. Na tej podstawie sformułowano zalecenia dotyczące praktycznego wykorzystania laminatu w kontekście jego wytężenia w projektowaniu elementów konstrukcyjnych. W drugiej części omówiono metody szacowania nośności kompozytów włóknistych z matrycą polimerową w kontekście metod zniszczenia: pierwszego (ang. First Ply Failure – FPF) i ostatniego włókna (ang. Last Ply Failure – LPF) oraz związane z nimi wybrane kryteria inicjacji zniszczenia.
EN
The article presents some characteristics of fibre reinforced polymer laminates. In the first part theoretical material models are presented. Especially, basic stress-strain relations for fibres, matrix and fibre reinforced polymer laminates are shown and described. On the basis of these relations some recommendations are formulated, concerning the practical range of material effort in the field of structural design. In the second part of the article load capacity estimation methods of fibre reinforced polymer laminates are presented. Selected failure initiation criteria are described together with First and Last Ply Failure estimation methods.
3
PL
Opracowano oryginalny model wyznaczania czasu inicjacji korozji zbrojenia oraz gęstości prądu korozyjnego, uwzględniający wpływ temperatury i wilgotności środowiska, określający warunki ekspozycji konstrukcji żelbetowej. Przeprowadzone obliczenia, z zastosowaniem nowego modelu, wykazały że zmiany środowiska nie mają większego wpływu na czas inicjacji korozji. Natomiast gęstość prądu korozyjnego, a więc szybkość korozji może różnić się bardzo znacznie, nawet o 100%, od przypadku, w którym założono stałe warunki otoczenia. Odwrotnie grubość otuliny betonowej na prętach zbrojeniowych nie ma wpływu na gęstość prądu korozyjnego, a więc na postęp korozji stali, po jej zapoczątkowaniu.
EN
The original model of the time of the steel reinforcement corrosion initiation in concrete and the density of corrosion current was proposed, taking into account the effect of temperature and humidity of the environment, in which the construction is exposed. The calculation, according to the new model, has shown that the corrosion initiation time is not significantly influenced. However, the density of corrosion current, thus the rate of this process, can differ significantly, even 100%, from the case in which the constant climate conditions was assumed. Contrary the thickness of the concrete cover on steel bars has no influence on the density of corrosion current, thus of corrosion development, after its initiation.
4
Content available remote Selected problems of fatigue of materials and construction elements
EN
The study presents a survey of selected fatigue test methods and strength analyses of construction elements. The general characteristics of fatigue strength problems, with a focus on the procedure algorithms employed during strength assessment for the initiation of fatigue cracks and propagation life are given. The results of fatigue tests carried out on two different types of specimens - CCT and SEN - were compared.
PL
Przedstawiono przegląd wybranych metod badań zmęczeniowych i analiz oceny trwałości elementów konstrukcji. Podano ogólną charakterystykę zagadnień wytrzymałości zmęczeniowej, a szczególnie algorytmy postępowania przy ocenie trwałości do zainicjowania pęknięć zmęczeniowych i trwałości propagacyjnej. Porównano wyniki badań zmęczeniowych na dwóch rodzajach próbek - typu CCT i SEN.
5
Content available remote Układ inicjacji próżniowego wyładowania łukowego
PL
Zasadniczym elementem urządzeń dla procesów nakładania warstw przeciwzużyciowych metodą próżniowo-łukową są łukowe źródła plazmy. W źródłach tych konieczne jest inicjowanie wyładowania łukowego. W artykule opisano opracowany i wykonany układ inicjacji próżniowego wyładowania łukowego (MIL) realizujący to zadanie. Określono warunki zapoczątkowania próżniowego wyładowania łukowego. Podano, określone eksperymentalnie, wartości energii koniecznej do zapoczątkowania wyładowania łukowego oraz czynniki determinujące tę wartość. Przedstawiono wyniki eksperymentów weryfikujących układ, potwierdzających poprawność jego funkcjonowania.
EN
Plasma arc sources are fundamental to the processes of antiwear coatings deposition by vacuum arc based method. There is necessary arc initiation in these sources. In the article designed and fabricated system which realize this task was described. The value of energy necessary to arc initiation, obtained by experimental method and the factors which determine this one was given. The results of test experiments that confirmed proper system operation was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.