Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Multisensors for whole-cell analytics
EN
Whole-cell biosensors, which can be used in the environmental protection and process measuring technology, in the biotechnology, food and pharmaceutical industry for the on-line control and monitoring of chemical and biochemical processes and for the fast detection of small amounts of solutes, are of great interest. These kind of biosensors comprise microorganisms like genetically modified yeast cells, which react on a specific stimulus, e.g. a residual amount of drugs in the measurement medium with a dependent fluorescence. The receptors of the cells detect specific signal molecules and stimulate the organism to produce a fluorescent protein. In this work, a combined impedimetric-optical read out was used, which can provide the reliable and long-term stable detection of a fluorescence signal accompanied by impedance measurements monitoring cell vitality and activity. A new challenge thereby is a special sensor design which enables the integration of excitation source, photodetector, interdigitated electrodes, and the fluidic system with an effective and long-term-stable packaging.
PL
Biosensory pełnokomórkowe cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Mogą one być wykorzystywane w ochronie środowiska i technologii pomiaru procesów, w branży biotechnologicznej, spożywczej i farmaceutycznej do kontrolowania i monitorowania procesów chemicznych i biochemicznych on-line oraz do szybkiego wykrywania niewielkich ilości substancji rozpuszczonych,. Tego rodzaju biosensory obejmują mikroorganizmy, takie jak genetycznie zmodyfikowane komórki drożdży, które reagują na specyficzny bodziec, np. fluorescencją na resztkowa ilość leków w pożywce pomiarowej. Receptory komórek wykrywają określone cząsteczki sygnałowe i stymulują organizm do wytwarzania białka fluorescencyjnego. W pracy wykorzystano łączony odczyt impedancyjno-optyczny, który może zapewnić niezawodną i długotrwale stabilną detekcję sygnału fluorescencyjnego, któremu towarzyszą pomiary impedancji monitorujące żywotność i aktywność komórek. Nowym wyzwaniem jest specjalna konstrukcja czujnika, która umożliwia integrację źródła pobudzenia, fotodetektora, elektrod palcowych i układu płynowego w jednej obudowie.
2
Content available remote Miniaturized textile-based multi-layer pH-sensor for wound monitoring applications
EN
Wound assessment has become an important issue in the wound treatment procedure. One important indicator of the wound status is the pH value. Our approach to assess this quantity is through use of a fiber sensor coated with a pH-responsive hydrogel, which functions as a sensitive layer for impedance measurements. An advantage of this is its integratability into wound dressings using standard textile technologies. The pH characteristic shows a pH-dependent behavior of the absolute impedance at certain frequencies. The fabrication technology and sensor characteristics are discussed. The values of almost 14% impedance change demonstrate the potential for improvement by optimizing fabrication technologies. The presented sensor meets all requirements necessary for wound pH assessment.
3
Content available remote Deposition of PZT on copper-coated polymer films
EN
In this work we analyze the deposition process of (111)-textured Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) thin perovskite films directly on copper-coated polymer films. Cu thin films with a thickness of about 200 nm were deposited by DC sputtering in a reel-to-reel processing system onto KaptonŽ HN films with a thickness of 25 žm comprising an in-situ reactively sputtered dielectric TiO2-x adhesion layer. PZT thin films with a thickness of 200 to 400 nm were deposited using a pulse-modulated RF plasma jet system consisting of a hollow cathode for reactive sputtering.
PL
W pracy analizujemy proces osadzania cienkiej powłoki perowskitowej, złożonej z Pb(Zr,Ti)O3 (PZT) o teksturze (111), bezpośrednio na powłokach polimerowych pokrytych miedzią. Cienkie powłoki Cu o grubości około 200 nm zostały osadzone za pomocą stałoprądowego rozpylania jonowego, w układzie przetwarzania szpula na szpulę, na powłoki KaptonŽ HN o grubości 25 žm, zawierające in-situ reakcyjnie rozpyloną adhezyjną warstwę dielektryczną TiO2-x. Cienkie powłoki PZT o grubości od 200 do 400 nm osadzano przy pomocy układu z palnikiem plazmowym modulowanym impulsowo z częstotliwością radiową (RF), zawierającego katodę wnękową, przeznaczoną do rozpylania reakcyjnego.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.