Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  balast
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Mechanical models of “railroad car-track” transport system for each phase of motion are developed. Particularities of dynamic interaction between the four-axle car and the track are studied by considering four phases of motion over joint irregularity. Methods for solving differential equations of the discrete-continuous system fluctuation are developed. Numerical analysis is used to determine deflections of the trailing rail under the first sleeper for each phase of motion depending on motion phases, and car load and speed.
EN
Economic development of a country as well as growing consumption causes a rise in the amount of wastes, mainly municipal wastes. Basic sources of the municipal wastes are households and public buildings. When Poland joined European Union, it was necessary to introduce many changes related to the waste management. Gradually implemented actions aim at limiting the amounts of municipal wastes deposited in landfills and reducing biodegradable fraction of wastes. Production of fuel from the municipal waste fraction constitutes an important element of modern waste management system. Moreover, it becomes an alternative to exhaustible resources of fossil fuels and a valuable source of energy to be used in industry, e.g. in cement industry. The article presents characteristics of a selected production plant of alternative fuel, which operates in the area of Silesian Voivodship. The purpose of the test was to analyse the quality of the readymade alternative fuel and ballast fraction formed in the device. Achieved test results were applied to the valid legal regulations in the context of the best possible waste management.
PL
Rozwój gospodarczy kraju i wzrastająca konsumpcja powoduje wzrost ilości odpadów, głównie pochodzenia komunalnego. Podstawowymi źródłami powstawania odpadów komunalnych są przede wszystkim gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury publicznej. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało konieczność wprowadzenia wielu zmian związanych z gospodarką odpadami. Wprowadzane sukcesywnie działania mają na celu ograniczenie ilości deponowanych odpadów komunalnych oraz zmniejszenie udziału w nich frakcji biodegradowalnej. Wytwarzanie paliwa z frakcji komunalnej stanowi ważny element nowoczesnego systemu gospodarki odpadami. Dodatkowo jest alternatywą dla wyczerpywalnych zasobów paliw kopalnych i cennym źródłem energii dla przemysłu np. cementowniczego. W artykule scharakteryzowano wybraną instalację do produkcji paliwa alternatywnego działającą na terenie woj. Śląskiego (Polska). Celem badań była analiza jakości gotowego paliwa alternatywnego oraz frakcji balastowej powstającej na instalacji. Otrzymane wyniki badań odniesiono do obowiązujących przepisów prawnych w kontekście możliwości optymalnego ich zagospodarowania.
EN
In the course of work a new vibrating compactor with single-direction inertial forces according to the authors’ innovative license is applied. Examination of possible dependence on substantiation of the new vibrating device parameters is shown. The new single-direction vibrating device for road crushed rock compaction allows decreasing vibration to the machine frame and increasing its working capacity. The new vibrating device’s efficiency to 11,7% increases the existing ones.
EN
The sequential method of emptying and filling of ballast tanks at sea may pose extra threats for ship's safety. The prepared Ballast Water Management (BWM) Plan enables carrying out the operation so that negative effects of emptying each ballast tank are minimized. A large number of tanks and substantial volume of ballast water to be exchanged may create difficulties in preparing an optimized plan. The author proposes to use a liquid cargo handling simulator for the preparation of the BWM plan for selected LNG carriers.
PL
W czasie opróżniania i napełniania zbiorników balastowych w morzu metodą sekwencyjną mogą pojawić się dodatkowe zagrożenia dotyczące bezpieczeństwa statku. Przygotowany wcześniej Plan Wymiany Wód Balastowych pozwala tak przeprowadzić operację, aby minimalizować negatywne skutki opróżniania zbiorników balastowych. Ich duża liczba i znaczna objętość wody balastowej może utrudniać przygotowanie optymalnego planu wymiany. Zaproponowano wykorzystanie symulatora ładunkowego do przewozu ładunków ciekłych w przygotowaniu takiego planu dla wybranych gazowców.
5
Content available remote Praca generatora indukcyjnego przy niesymetrycznym obciążeniu
PL
W przeważającej większości małych elektrowni wodnych jako generatory energii elektrycznej wykorzystane są maszyny indukcyjne. Generatory te mogą stale współpracować z siecią elektroenergetyczną lub pracować w trybie autonomicznym, zasilając wydzieloną wyspę. W każdym z tych trybów może wystąpić asymetria obciążenia poszczególnych faz. W referacie omówiono model matematyczny generatora indukcyjnego z uwzględnieniem nieliniowości charakterystyki magnesowania, przedstawiono również wyniki badań pomiarowych i symulacyjnych asymetrycznie obciążonego generatora indukcyjnego, pracującego autonomicznie na wydzielone obciążenie oraz sposoby ograniczania asymetrii obciążenia w trybie pracy wyspowej.
EN
In the majority of small hydropower plants the induction machines are used as generators. These generators can operate connected to a distribution network or supplying separate island. In each of the modes voltage asymmetry can appear as result of asymmetrical load in phases. Generator's voltage can be distorted by load's nonlinearity. In the paper, the mathematical model of an induction generator with saturated magnetic circuit were presented, as well as results of measurement, and simulation investigation on asymmetrically loaded induction generator. Methods to limit the asymmetry, and nonlinearity were discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.